Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 16 december 2008 - Straatsburg

5. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

Othmar Karas heeft laten weten dat hij zijn stemkaart niet bij zich had en dat hij op dezelfde wijze als de PPE-DE-Fractie had willen stemmen.

James Nicholson heeft laten weten dat hij weliswaar aanwezig was, maar niet had gestemd over de verslagen van Ona Juknevičienė (A6-0457/2008), József Szájer (A6-0301/2008), Christa Prets (A6-0461/2008), Jamila Madeira A6-0442/2008), Eoin Ryan (A6-0469/2008, A6-0470/2008), Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008) en Diana Wallis (A6-0464/2008, A6-0465/2008, A6-0466/2008).

Johan Van Hecke heeft laten weten dat zijn stemkaart niet werkte bij de stemmingen over de verslagen Eoin Ryan (A6-0469/2008, A6-0470/2008), Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008), Jamila Madeira A6-0442/2008) en Christa Prets (A6-0461/2008).

Juridische mededeling - Privacybeleid