Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 16 decembrie 2008 - Strasbourg

5. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

Othmar Karas a anunţat că nu a avut cartela de vot asupra sa şi că doreşte să voteze în conformitate cu lista grupului PPE-DE.

James Nicholson a anunţat că a fost prezent dar că nu votase cu privire la rapoartele Ona Juknevičienė (A6-0457/2008), József Szájer (A6-0301/2008), Christa Prets (A6-0461/2008), Jamila Madeira A6-0442/2008), Eoin Ryan (A6-0469/2008, A6-0470/2008), Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008) şi Diana Wallis (A6-0464/2008, A6-0465/2008, A6-0466/2008).

Johan Van Hecke a anunţat că, la votarea următoarelor rapoarte, cartela sa de vot nu a funcţionat: Eoin Ryan (A6-0469/2008, A6-0470/2008), Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008), Jamila Madeira A6-0442/2008) şi Christa Prets (A6-0461/2008).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate