Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 16. detsember 2008 - Strasbourg

(Istung katkestati kell 09.50 ja jätkus kell 10.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING
president

6. Euroopa Ülemkogu 11.-12. detsembri 2008. aasta kohtumise tulemused - Prantsusmaa eesistumise poolaastal tehtu (arutelu)
CRE

Euroopa Ülemkogu aruanne ja komisjoni avaldus: Euroopa Ülemkogu 11.-12. detsembri 2008. aasta kohtumise tulemused

Nõukogu eesistuja avaldus: Prantsusmaa eesistumise poolaastal tehtu

Nicolas Sarkozy (nõukogu eesistuja) tutvustas Euroopa Ülemkogu aruannet Euroopa Ülemkogu 11.-12. detsembri kohtumise tulemuste kohta ja tegi Euroopa Ülemkogu eesistujana avalduse Prantsusmaa eesistumise poolaastal tehtu kohta.

Parlamendi president tegi lühikese avalduse, milles ta tervitas Prantsusmaa uut Euroopa asjade riigisekretäri Bruno Le Maire'i ja avaldas tunnustust tema eelkäija, Jean Pierre Jouyet' tegevusele. Lisaks avaldas parlamendi president tunnustust 1994.-1997. aastani Euroopa Parlamendi presidendina tegutsenud Klaus Hänschile tema sünnipäeva puhul.

José Manuel Barroso (komisjoni president) tegi avalduse Euroopa Ülemkogu tulemuste kohta.

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE-DE nimel, Martin Schulz fraktsiooni PSE nimel, Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel, Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cristiana Muscardini fraktsiooni UEN nimel, Francis Wurtz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni IND/DEM nimel, Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta), Martin Schulz enda nimel seoses Nigel Farage'i sõnavõtuga, Nicolas Sarkozy, José Manuel Barroso, Timothy Kirkhope, Bernard Poignant, Marielle De Sarnez, Ian Hudghton, Brian Crowley, Bairbre de Brún, Bernard Wojciechowski, Sylwester Chruszcz, Hartmut Nassauer, Poul Nyrup Rasmussen ja Nicolas Sarkozy.

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

Sõna võtsid Silvana Koch-Mehrin, Adam Bielan, Kathy Sinnott, Peter Baco, Jacek Saryusz-Wolski, Hannes Swoboda, Jean-Marie Cavada, Mogens Camre, Margie Sudre, Robert Goebbels, Andrew Duff, Guntars Krasts, Laima Liucija Andrikienė, Pervenche Berès, Marian Harkin, Jana Hybášková, Libor Rouček, Werner Langen, Enrique Barón Crespo, Colm Burke, Richard Corbett, Mario Mauro, Proinsias De Rossa, Simon Busuttil, Jo Leinen, José Manuel García-Margallo y Marfil, Gary Titley, Elmar Brok, Adrian Severin, Andrzej Jan Szejna ja Véronique De Keyser.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Tunne Kelam, Avril Doyle, Csaba Sándor Tabajdi, Carlo Fatuzzo, Mairead McGuinness ja Gábor Harangozó.

Sõna võtsid Bruno Le Maire (nõukogu eesistuja) ja Margot Wallström (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika