Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 16 december 2008 - Straatsburg

(De vergadering wordt om 09.50 uur onderbroken en om 10.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

6. Resultaten van de Europese Raad van 11 en 12 december 2008 - Activiteitensemester van het Frans voorzitterschap (debat)
Volledige verslagen

Verslag van de Europese Raad en verklaring van de Commissie: Resultaten van de Europese Raad van 11 en 12 december 2008

Verklaring van de fungerend voorzitter van de Raad: Activiteitensemester van het Frans voorzitterschap

Nicolas Sarkozy (fungerend voorzitter van de Raad) brengt verslag uit over de resultaten van de Europese Raad van 11 en 12 december en legt in zijn hoedanigheid van fungerend voorzitter van de Raad een verklaring af over het activiteitensemester van het Frans voorzitterschap.

De Voorzitter legt een korte verklaring af waarin hij Bruno Le Maire, de nieuwe staatssecretaris voor Europese Zaken van Frankrijk, verwelkomt en zijn voorganger, Jean Pierre Jouyet, dankt voor zijn inzet. Voorts memoreert hij de inzet van Klaus Hänsch, Voorzitter van het Europees Parlement van 1994 t/m 1997, ter gelegenheid van diens verjaardag.

José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) legt een verklaring af over de resultaten van de Europese Raad.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-DE-Fractie, Martin Schulz, namens de PSE-Fractie, Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, Cristiana Muscardini, namens de UEN-Fractie, Francis Wurtz, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de IND/DEM-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-ingeschrevene, Martin Schulz, voor een persoonlijk feit naar aanleiding van de woorden van Nigel Farage, Nicolas Sarkozy, José Manuel Barroso, Timothy Kirkhope, Bernard Poignant, Marielle De Sarnez, Ian Hudghton, Brian Crowley, Bairbre de Brún, Bernard Wojciechowski, Sylwester Chruszcz, Hartmut Nassauer, Poul Nyrup Rasmussen en Nicolas Sarkozy.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Silvana Koch-Mehrin, Adam Bielan, Kathy Sinnott, Peter Baco, Jacek Saryusz-Wolski, Hannes Swoboda, Jean-Marie Cavada, Mogens Camre, Margie Sudre, Robert Goebbels, Andrew Duff, Guntars Krasts, Laima Liucija Andrikienė, Pervenche Berès, Marian Harkin, Jana Hybášková, Libor Rouček, Werner Langen, Enrique Barón Crespo, Colm Burke, Richard Corbett, Mario Mauro, Proinsias De Rossa, Simon Busuttil, Jo Leinen, José Manuel García-Margallo y Marfil, Gary Titley, Elmar Brok, Adrian Severin, Andrzej Jan Szejna en Véronique De Keyser.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Tunne Kelam, Avril Doyle, Csaba Sándor Tabajdi, Carlo Fatuzzo, Mairead McGuinness en Gábor Harangozó.

Het woord wordt gevoerd door Bruno Le Maire (fungerend voorzitter van de Raad) en Margot Wallström (vice-voorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid