Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 16. joulukuuta 2008 - Strasbourg

(Istunto keskeytettiin klo 14.10 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING

7. Erasmus Mundus -ohjelma (2009-2013) ***I (säädöksen allekirjoittaminen)
Sanatarkat istuntoselostukset

Puhemies antoi lyhyen julkilausuman.

Pyydettyään Ján Figeľiä (komission jäsen) ja Katerina Batzelia (CULT-valiokunnan puheenjohtaja) mukaansa puhemies allekirjoitti yhdessä Bruno Le Mairen (neuvoston puheenjohtaja) kanssa Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen ohjelman käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun parantamiseksi ja kulttuurien välisen ymmärtämyksen edistämiseksi kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön avulla (Erasmus Mundus) (2009–2013), jonka neuvosto hyväksyi 16.12.2008.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö