Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 16 december 2008 - Straatsburg

(De vergadering wordt om 14.10 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

7. Programma Erasmus Mundus (2009-2013) ***I (ondertekening van het besluit)
Volledige verslagen

De Voorzitter legt een korte verklaring af.

Na Ján Figeľ (lid van de Commissie) en Katerina Batzeli (voorzitter van de Commissie CULT) te hebben verzocht zich bij hem te voegen, gaat de Voorzitter tezamen met Bruno Le Maire (fungerend voorzitter van de Raad) over tot de ondertekening van het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een actieprogramma voor de verhoging van de kwaliteit van het hoger onderwijs en de bevordering van het intercultureel begrip door middel van samenwerking met derde landen (Erasmus Mundus) (2009-2013), dat op 16.12.2008 door de Raad is vastgesteld.

Juridische mededeling - Privacybeleid