Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

8. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
Πλήρη Πρακτικά

Ο Bernd Posselt γνωστοποιεί ότι ήταν παρών αλλά το όνομά του δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Nigel Farage, επί προσωπικού μετά από δηλώσεις του Martin Schulz κατά τη διάρκεια συζήτησης σχετικά με τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης και 12ης Δεκεμβρίου 2008 και του εξαμήνου δραστηριοτήτων της Γαλλικής Προεδρίας (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2008), και ο Martin Schulz σχετικά με την προηγούμενη παρέμβαση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου