Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 16 december 2008 - Straatsburg

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

8. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
Volledige verslagen

Bernd Posselt heeft laten weten dat hij weliswaar aanwezig was, maar dat zijn naam niet op de presentielijst staat.

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Nigel Farage voor een persoonlijk feit naar aanleiding van de woorden van Martin Schulz tijdens het debat over de resultaten van de Europese Raad van 11 en 12 december 2008 en het activiteitensemester van het Frans voorzitterschap (punt 6 van de notulen van 16.12.2008) en Martin Schulz over de woorden van voorgaande spreker.

Juridische mededeling - Privacybeleid