Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 16. decembra 2008 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

8. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
Doslovný zápis

Bernd Posselt oznámil, že bol prítomný, jeho meno však nie je uvedené na prezenčnej listine.

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

V rozprave vystúpili: Nigel Farage s osobným vyhlásením na základe vystúpení Martina Schulza počas rozpravy o výsledkoch zasadnutia Európskej rady z 11. a 12. decembra 2008 a o polroku činnosti francúzskeho predsedníctva (bod 6 zápisnice zo dňa 16.12.2008), a Martin Schulz k tomu vyhláseniu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia