Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0016(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0369/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0369/2008

Keskustelut :

PV 16/12/2008 - 10
CRE 16/12/2008 - 10

Äänestykset :

PV 17/12/2008 - 5.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0609

Pöytäkirja
Tiistai 16. joulukuuta 2008 - Strasbourg

10. Uusiutuvista energialähteistä tuotettu energia ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä [KOM(2008)0019 - C6-0046/2008 - 2008/0016(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Claude Turmes (A6-0369/2008)

Claude Turmes esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Jean-Louis Borloo (neuvoston puheenjohtaja) ja Andris Piebalgs (komission jäsen).

Puheenvuorot: Béla Glattfelder (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Mariela Velichkova Baeva (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Anders Wijkman (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Inés Ayala Sender (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Puheenvuorot: Samuli Pohjamo (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Csaba Sándor Tabajdi (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Werner Langen PPE-DE-ryhmän puolesta, Britta Thomsen PSE-ryhmän puolesta, Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki UEN-ryhmän puolesta, Umberto Guidoni GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jana Bobošíková, Alejo Vidal-Quadras, Mechtild Rothe, Roberts Zīle, Roger Helmer, Reino Paasilinna, Mieczysław Edmund Janowski, Luca Romagnoli, Teresa Riera Madurell ja Inese Vaidere.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Czesław Adam Siekierski, Marusya Ivanova Lyubcheva, Romana Jordan Cizelj, Silvia-Adriana Ţicău ja Gyula Hegyi.

Claude Turmes käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2008, kohta 5.1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö