Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0013(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0406/2008

Esitatud tekstid :

A6-0406/2008

Arutelud :

PV 16/12/2008 - 11
CRE 16/12/2008 - 11

Hääletused :

PV 17/12/2008 - 5.2
CRE 17/12/2008 - 5.2
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0610

Protokoll
Teisipäev, 16. detsember 2008 - Strasbourg

11. Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemine ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et täiustada ja laiendada ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi [KOM(2008)0016 - C6-0043/2008 - 2008/0013(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Avril Doyle (A6-0406/2008)

Avril Doyle tutvustas raportit.

Sõna võtsid Jean-Louis Borloo (nõukogu eesistuja) ja Stavros Dimas (komisjoni liige).

Sõna võtsid Corien Wortmann-Kool (INTA komisjoni arvamuse koostaja), Elisa Ferreira (ECON komisjoni arvamuse koostaja), Lena Ek (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), John Bowis fraktsiooni PPE-DE nimel, ja Linda McAvan fraktsiooni PSE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

Sõna võtsid Lena Ek fraktsiooni ALDE nimel, Caroline Lucas fraktsiooni Verts/ALE nimel, Salvatore Tatarella fraktsiooni UEN nimel, Jens Holm fraktsiooni GUE/NGL nimel, Johannes Blokland fraktsiooni IND/DEM nimel, Françoise Grossetête, María Sornosa Martínez, Patrick Louis, Pilar Ayuso, Atanas Paparizov, Urszula Krupa, Bogusław Sonik, Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Anne Ferreira, Elisabetta Gardini, Caroline Jackson, Georg Jarzembowski, Richard Seeber, Eija-Riitta Korhola ja Christofer Fjellner.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jerzy Buzek, Silvia-Adriana Ţicău, Chris Davies ja Bart Staes.

Sõna võttis Avril Doyle.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.12.2008protokoll punkt 5.2.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika