Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0013(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0406/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0406/2008

Keskustelut :

PV 16/12/2008 - 11
CRE 16/12/2008 - 11

Äänestykset :

PV 17/12/2008 - 5.2
CRE 17/12/2008 - 5.2
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0610

Pöytäkirja
Tiistai 16. joulukuuta 2008 - Strasbourg

11. Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppa ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppaa koskevan yhteisön järjestelmän parantamiseksi ja laajentamiseksi [KOM(2008)0016 - C6-0043/2008 - 2008/0013(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Avril Doyle (A6-0406/2008)

Avril Doyle esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Jean-Louis Borloo (neuvoston puheenjohtaja) ja Stavros Dimas (komission jäsen).

Puheenvuorot: Corien Wortmann-Kool (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Elisa Ferreira (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Lena Ek (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), John Bowis PPE-DE-ryhmän puolesta ja Linda McAvan PSE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

Puheenvuorot: Lena Ek ALDE-ryhmän puolesta, Caroline Lucas Verts/ALE-ryhmän puolesta, Salvatore Tatarella UEN-ryhmän puolesta, Jens Holm GUE/NGL-ryhmän puolesta, Johannes Blokland IND/DEM-ryhmän puolesta, Françoise Grossetête, María Sornosa Martínez, Patrick Louis, Pilar Ayuso, Atanas Paparizov, Urszula Krupa, Bogusław Sonik, Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Anne Ferreira, Elisabetta Gardini, Caroline Jackson, Georg Jarzembowski, Richard Seeber, Eija-Riitta Korhola ja Christofer Fjellner.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jerzy Buzek, Silvia-Adriana Ţicău, Chris Davies ja Bart Staes.

Avril Doyle käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2008, kohta 5.2.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö