Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0013(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0406/2008

Pateikti tekstai :

A6-0406/2008

Debatai :

PV 16/12/2008 - 11
CRE 16/12/2008 - 11

Balsavimas :

PV 17/12/2008 - 5.2
CRE 17/12/2008 - 5.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0610

Protokolas
Antradienis, 2008 m. gruodžio 16 d. - Strasbūras

11. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistema ***I (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2003/87/EB, siekiant patobulinti Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą ir išplėsti jos taikymo sritį [COM(2008)0016 - C6-0043/2008 - 2008/0013(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Avril Doyle (A6-0406/2008)

Avril Doyle pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Jean-Louis Borloo (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Stavros Dimas (Komisijos narys).

Kalbėjo: Corien Wortmann-Kool (INTA komiteto nuomonės referentas), Elisa Ferreira (ECON komiteto nuomonės referentas), Lena Ek (ITRE komiteto nuomonės referentas), John Bowis PPE-DE frakcijos vardu, ir Linda McAvan PSE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Lena Ek ALDE frakcijos vardu, Caroline Lucas Verts/ALE frakcijos vardu, Salvatore Tatarella UEN frakcijos vardu, Jens Holm GUE/NGL frakcijos vardu, Johannes Blokland IND/DEM frakcijos vardu, Françoise Grossetête, María Sornosa Martínez, Patrick Louis, Pilar Ayuso, Atanas Paparizov, Urszula Krupa, Bogusław Sonik, Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Anne Ferreira, Elisabetta Gardini, Caroline Jackson, Georg Jarzembowski, Richard Seeber, Eija-Riitta Korhola ir Christofer Fjellner.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jerzy Buzek, Silvia-Adriana Ţicău, Chris Davies ir Bart Staes.

Kalbėjo Avril Doyle.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.2 protokolo 17.12.2008.

Teisinė informacija - Privatumo politika