Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0013(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0406/2008

Ingediende teksten :

A6-0406/2008

Debatten :

PV 16/12/2008 - 11
CRE 16/12/2008 - 11

Stemmingen :

PV 17/12/2008 - 5.2
CRE 17/12/2008 - 5.2
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0610

Notulen
Dinsdag 16 december 2008 - Straatsburg

11. Handel in broeikasgasemissierechten ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten van de Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden [COM(2008)0016 - C6-0043/2008 - 2008/0013(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Avril Doyle (A6-0406/2008)

Avril Doyle leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Louis Borloo (fungerend voorzitter van de Raad) en Stavros Dimas (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Corien Wortmann-Kool (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Elisa Ferreira (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Lena Ek (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), John Bowis, namens de PPE-DE-Fractie, en Linda McAvan, namens de PSE-Fractie.

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Lena Ek, namens de ALDE-Fractie, Caroline Lucas, namens de Verts/ALE-Fractie, Salvatore Tatarella, namens de UEN-Fractie, Jens Holm, namens de GUE/NGL-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Françoise Grossetête, María Sornosa Martínez, Patrick Louis, Pilar Ayuso, Atanas Paparizov, Urszula Krupa, Bogusław Sonik, Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Anne Ferreira, Elisabetta Gardini, Caroline Jackson, Georg Jarzembowski, Richard Seeber, Eija-Riitta Korhola en Christofer Fjellner.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jerzy Buzek, Silvia-Adriana Ţicău, Chris Davies en Bart Staes.

Het woord wordt gevoerd door Avril Doyle.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.2 van de notulen van 17.12.2008.

Juridische mededeling - Privacybeleid