Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0013(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0406/2008

Texte depuse :

A6-0406/2008

Dezbateri :

PV 16/12/2008 - 11
CRE 16/12/2008 - 11

Voturi :

PV 17/12/2008 - 5.2
CRE 17/12/2008 - 5.2
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0610

Proces-verbal
Marţi, 16 decembrie 2008 - Strasbourg

11. Comercializarea cotelor de emisie de gaze cu efect de seră ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătăţirii şi extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră [COM(2008)0016 - C6-0043/2008 - 2008/0013(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Avril Doyle (A6-0406/2008)

Avril Doyle şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Jean-Louis Borloo (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Stavros Dimas (membru al Comisiei).

Au intervenit: Corien Wortmann-Kool (raportoarea pentru aviz a Comisiei INTA), Elisa Ferreira (raportoarea pentru aviz a Comisiei ECON), Lena Ek (raportoarea pentru aviz a Comisiei ITRE), John Bowis, în numele Grupului PPE-DE, şi Linda McAvan, în numele Grupului PSE.

PREZIDEAZĂ: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

Au intervenit: Lena Ek, în numele Grupului ALDE, Caroline Lucas, în numele Grupului Verts/ALE, Salvatore Tatarella, în numele Grupului UEN, Jens Holm, în numele Grupului GUE/NGL, Johannes Blokland, în numele Grupului IND/DEM, Françoise Grossetête, María Sornosa Martínez, Patrick Louis, Pilar Ayuso, Atanas Paparizov, Urszula Krupa, Bogusław Sonik, Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Anne Ferreira, Elisabetta Gardini, Caroline Jackson, Georg Jarzembowski, Richard Seeber, Eija-Riitta Korhola şi Christofer Fjellner.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jerzy Buzek, Silvia-Adriana Ţicău, Chris Davies şi Bart Staes.

A intervenit Avril Doyle.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.2 al PV din 17.12.2008.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate