Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0013(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0406/2008

Predkladané texty :

A6-0406/2008

Rozpravy :

PV 16/12/2008 - 11
CRE 16/12/2008 - 11

Hlasovanie :

PV 17/12/2008 - 5.2
CRE 17/12/2008 - 5.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0610

Zápisnica
Utorok, 16. decembra 2008 - Štrasburg

11. Obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť a rozšíriť systém Spoločenstva na obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov [COM(2008)0016 - C6-0043/2008 - 2008/0013(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Avril Doyle (A6-0406/2008)

Avril Doyle uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Jean-Louis Borloo (úradujúci predseda Rady) a Stavros Dimas (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Corien Wortmann-Kool ( spravodajkyňa výboru INTA požiadaného o stanovisko), Elisa Ferreira (spravodajkyňa výboru ECON požiadaného o stanovisko), Lena Ek (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), John Bowis za skupinu PPE-DE a Linda McAvan za skupinu PSE.

PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Lena Ek za skupinu ALDE, Caroline Lucas za skupinu Verts/ALE, Salvatore Tatarella za skupinu UEN, Jens Holm za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Françoise Grossetête, María Sornosa Martínez, Patrick Louis, Pilar Ayuso, Atanas Paparizov, Urszula Krupa, Bogusław Sonik, Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Anne Ferreira, Elisabetta Gardini, Caroline Jackson, Georg Jarzembowski, Richard Seeber, Eija-Riitta Korhola a Christofer Fjellner.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Jerzy Buzek, Silvia-Adriana Ţicău, Chris Davies a Bart Staes.

V rozprave vystúpila Avril Doyle.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.2 zápisnice zo dňa 17.12.2008.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia