Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0014(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0411/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0411/2008

Keskustelut :

PV 16/12/2008 - 12
CRE 16/12/2008 - 12

Äänestykset :

PV 17/12/2008 - 5.3
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0611

Pöytäkirja
Tiistai 16. joulukuuta 2008 - Strasbourg

12. Pyrkimykset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään osana yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämistä vuoteen 2020 mennessä [KOM(2008)0017 - C6-0041/2008 - 2008/0014(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Satu Hassi (A6-0411/2008)

Satu Hassi esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Jean-Louis Borloo (neuvoston puheenjohtaja) ja Stavros Dimas (komission jäsen).

Puheenvuorot: Cornelis Visser (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Sepp Kusstatscher (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Puhetta johti
varapuhemies Mario MAURO

Puheenvuorot: Robert Goebbels (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Antonio De Blasio (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Péter Olajos PPE-DE-ryhmän puolesta, Edite Estrela PSE-ryhmän puolesta, Johannes Lebech ALDE-ryhmän puolesta, Liam Aylward UEN-ryhmän puolesta, Roberto Musacchio GUE/NGL-ryhmän puolesta, Riitta Myller, Adina-Ioana Vălean, Anni Podimata ja Justas Vincas Paleckis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Paul Rübig, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, Charles Tannock ja Anders Wijkman.

Satu Hassi käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2008, kohta 5.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö