Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0014(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0411/2008

Ingediende teksten :

A6-0411/2008

Debatten :

PV 16/12/2008 - 12
CRE 16/12/2008 - 12

Stemmingen :

PV 17/12/2008 - 5.3
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0611

Notulen
Dinsdag 16 december 2008 - Straatsburg

12. Lastenverdeling bij de terugdringing van de broeikasgasemissies ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad inzake de inspanningen van de lidstaten om hun broeikasgasemissies terug te dringen om aan de verbintenissen van de Gemeenschap op het gebied van het terugdringen van broeikasgassen tot 2020 te voldoen [COM(2008)0017 - C6-0041/2008 - 2008/0014(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Satu Hassi (A6-0411/2008)

Satu Hassi leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Louis Borloo (fungerend voorzitter van de Raad) en Stavros Dimas (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Cornelis Visser (rapporteur voor advies van de Commissie ECON) en Sepp Kusstatscher (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL).

VOORZITTER: Mario MAURO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Robert Goebbels (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Antonio De Blasio (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Péter Olajos, namens de PPE-DE-Fractie, Edite Estrela, namens de PSE-Fractie, Johannes Lebech, namens de ALDE-Fractie, Liam Aylward, namens de UEN-Fractie, Roberto Musacchio, namens de GUE/NGL-Fractie, Riitta Myller, Adina-Ioana Vălean, Anni Podimata en Justas Vincas Paleckis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Paul Rübig, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, Charles Tannock en Anders Wijkman.

Het woord wordt gevoerd door Satu Hassi.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.3 van de notulen van 17.12.2008.

Juridische mededeling - Privacybeleid