Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0015(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0414/2008

Esitatud tekstid :

A6-0414/2008

Arutelud :

PV 16/12/2008 - 13
CRE 16/12/2008 - 13

Hääletused :

PV 17/12/2008 - 5.4
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0612

Protokoll
Teisipäev, 16. detsember 2008 - Strasbourg

13. Süsinikdioksiidi geoloogiline ladustamine ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse süsinikdioksiidi geoloogilist säilitamist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 85/337/EMÜ ja 96/61/EÜ, direktiive 2000/60/EÜ, 2001/80/EÜ, 2004/35/EÜ, 2006/12/EÜ ja määrust (EÜ) nr 1013/2006 [KOM(2008)0018 - C6-0040/2008 - 2008/0015(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Chris Davies (A6-0414/2008)

Chris Davies tutvustas raportit.

Sõna võtsid Jean-Louis Borloo (nõukogu eesistuja) ja Stavros Dimas (komisjoni liige).

Sõna võtsid Françoise Grossetête (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Karsten Friedrich Hoppenstedt fraktsiooni PPE-DE nimel, Evangelia Tzampazi fraktsiooni PSE nimel, Anne Laperrouze fraktsiooni ALDE nimel, Kathalijne Maria Buitenweg fraktsiooni Verts/ALE nimel, Bairbre de Brún fraktsiooni GUE/NGL nimel, Hanne Dahl fraktsiooni IND/DEM nimel, Norbert Glante, Jill Evans, Adam Gierek ja Silvia-Adriana Ţicău.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Avril Doyle, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Czesław Adam Siekierski ja Rebecca Harms.

Sõna võttis Chris Davies.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.12.2008protokoll punkt 5.4.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika