Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0015(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0414/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0414/2008

Keskustelut :

PV 16/12/2008 - 13
CRE 16/12/2008 - 13

Äänestykset :

PV 17/12/2008 - 5.4
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0612

Pöytäkirja
Tiistai 16. joulukuuta 2008 - Strasbourg

13. Hiilidioksidin geologinen varastointi ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi hiilidioksidin geologisesta varastoinnista ja neuvoston direktiivien 85/337/ETY ja 96/61/EY, direktiivien 2000/60/EY, 2001/80/EY, 2004/35/EY ja 2006/12/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 muuttamisesta [KOM(2008)0018 - C6-0040/2008 - 2008/0015(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Chris Davies (A6-0414/2008)

Chris Davies esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Jean-Louis Borloo (neuvoston puheenjohtaja) ja Stavros Dimas (komission jäsen).

Puheenvuorot: Françoise Grossetête (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Karsten Friedrich Hoppenstedt PPE-DE-ryhmän puolesta, Evangelia Tzampazi PSE-ryhmän puolesta, Anne Laperrouze ALDE-ryhmän puolesta, Kathalijne Maria Buitenweg Verts/ALE-ryhmän puolesta, Bairbre de Brún GUE/NGL-ryhmän puolesta, Hanne Dahl IND/DEM-ryhmän puolesta, Norbert Glante, Jill Evans, Adam Gierek ja Silvia-Adriana Ţicău.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Avril Doyle, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Czesław Adam Siekierski ja Rebecca Harms.

Chris Davies käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2008, kohta 5.4.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö