Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0015(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0414/2008

Pateikti tekstai :

A6-0414/2008

Debatai :

PV 16/12/2008 - 13
CRE 16/12/2008 - 13

Balsavimas :

PV 17/12/2008 - 5.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0612

Protokolas
Antradienis, 2008 m. gruodžio 16 d. - Strasbūras

13. Geologinis anglies dioksido saugojimas ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl anglies dioksido geologinio saugojimo ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 85/337/EEB, 96/61/EB, direktyvas 2000/60/EB, 2001/80/EB, 2004/35/EB, 2006/12/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 [COM(2008)0018 - C6-0040/2008 - 2008/0015(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Chris Davies (A6-0414/2008)

Chris Davies pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Jean-Louis Borloo (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Stavros Dimas (Komisijos narys).

Kalbėjo: Françoise Grossetête (ITRE komiteto nuomonės referentas), Karsten Friedrich Hoppenstedt PPE-DE frakcijos vardu, Evangelia Tzampazi PSE frakcijos vardu, Anne Laperrouze ALDE frakcijos vardu, Kathalijne Maria Buitenweg Verts/ALE frakcijos vardu, Bairbre de Brún GUE/NGL frakcijos vardu, Hanne Dahl IND/DEM frakcijos vardu, Norbert Glante, Jill Evans, Adam Gierek ir Silvia-Adriana Ţicău.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Avril Doyle, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Czesław Adam Siekierski ir Rebecca Harms.

Kalbėjo Chris Davies.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.4 protokolo 17.12.2008.

Teisinė informacija - Privatumo politika