Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0015(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0414/2008

Ingivna texter :

A6-0414/2008

Debatter :

PV 16/12/2008 - 13
CRE 16/12/2008 - 13

Omröstningar :

PV 17/12/2008 - 5.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0612

Protokoll
Tisdagen den 16 december 2008 - Strasbourg

13. Geologisk lagring av koldioxid ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om geologisk lagring av koldioxid och ändring av rådets direktiv 85/337/EEG, 96/61/EG, direktiv 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG och förordning (EG) nr 1013/2006 [KOM(2008)0018 - C6-0040/2008 - 2008/0015(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Chris Davies (A6-0414/2008)

Chris Davies redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jean-Louis Borloo (rådets tjänstgörande ordförande) och Stavros Dimas (ledamot av kommissionen).

Talare: Françoise Grossetête (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Karsten Friedrich Hoppenstedt för PPE-DE-gruppen, Evangelia Tzampazi för PSE-gruppen, Anne Laperrouze för ALDE-gruppen, Kathalijne Maria Buitenweg för Verts/ALE-gruppen, Bairbre de Brún för GUE/NGL-gruppen, Hanne Dahl för IND/DEM-gruppen, Norbert Glante, Jill Evans, Adam Gierek och Silvia-Adriana Ţicău.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Avril Doyle, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Czesław Adam Siekierski och Rebecca Harms.

Talare: Chris Davies.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.4 i protokollet av den 17.12.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy