Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0019(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0496/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0496/2007

Keskustelut :

PV 16/12/2008 - 14
CRE 16/12/2008 - 14

Äänestykset :

PV 17/12/2008 - 5.5
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0613

Pöytäkirja
Tiistai 16. joulukuuta 2008 - Strasbourg

14. Polttoaineiden käytöstä (tieliikenne ja sisävesiliikenne) aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen seuranta ja vähentäminen ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 98/70/EY muuttamisesta bensiinin, dieselin ja kaasuöljyn eritelmien osalta sekä tieliikenteen polttoaineiden käytöstä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen seurantaan ja vähentämiseen tarkoitetun mekanismin käyttöönottamisesta, neuvoston direktiivin 1999/32/EY muuttamisesta sisävesialusten käyttämien polttoaineiden eritelmien osalta ja direktiivin 93/12/ETY kumoamisesta [KOM(2007)0018 - C6-0061/2007 - 2007/0019(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Dorette Corbey (A6-0496/2007)

Dorette Corbey esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Jean-Louis Borloo (neuvoston puheenjohtaja) ja Stavros Dimas (komission jäsen).

Puheenvuorot: Pilar Ayuso PPE-DE-ryhmän puolesta ja Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Neil Parish, Claude Turmes ja Kathy Sinnott.

Dorette Corbey käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2008, kohta 5.5.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö