Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0019(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0496/2007

Ingivna texter :

A6-0496/2007

Debatter :

PV 16/12/2008 - 14
CRE 16/12/2008 - 14

Omröstningar :

PV 17/12/2008 - 5.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0613

Protokoll
Tisdagen den 16 december 2008 - Strasbourg

14. Övervakning och minskning av växthusgasutsläpp från bränslen (transporter på vägar och inre vattenvägar) ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/70/EG när det gäller specifikationer för bensin, diesel och gasoljor och om införande av ett system för hur utsläpp av växthusgaser skall övervakas och minskas i samband med användning av vägtransportbränslen och om ändring av rådets direktiv 1999/32/EG när det gäller specifikationen för bränsle som används av fartyg på inre vattenvägar och om upphävande av direktiv 93/12/EEG [KOM(2007)0018 - C6-0061/2007 - 2007/0019(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Dorette Corbey (A6-0496/2007)

Dorette Corbey redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jean-Louis Borloo (rådets tjänstgörande ordförande) och Stavros Dimas (ledamot av kommissionen).

Talare: Pilar Ayuso för PPE-DE-gruppen, och Marios Matsakis för ALDE-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Neil Parish, Claude Turmes och Kathy Sinnott.

Talare: Dorette Corbey.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.5 i protokollet av den 17.12.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy