Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0297(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0419/2008

Indgivne tekster :

A6-0419/2008

Forhandlinger :

PV 16/12/2008 - 15
CRE 16/12/2008 - 15

Afstemninger :

PV 17/12/2008 - 5.6
CRE 17/12/2008 - 5.6
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0614

Protokol
Tirsdag den 16. december 2008 - Strasbourg

15. Præstationsnormer for nye personbilers emissioner ***I (forhandling)
CRE

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer [KOM(2007)0856 - C6-0022/2008 - 2007/0297(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Guido Sacconi (A6-0419/2008)

Guido Sacconi forelagde sin betænkning.

Talere: Jean-Louis Borloo (formand for Rådet) og Stavros Dimas (medlem af Kommissionen).

Talere: Werner Langen (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Martin Callanan for PPE-DE-Gruppen, Pierre Pribetich for PSE-Gruppen, Jorgo Chatzimarkakis for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Alessandro Foglietta for UEN-Gruppen, Jens Holm for GUE/NGL-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, Amalia Sartori, Inés Ayala Sender, Chris Davies, Matthias Groote, Bogusław Liberadzki og Juan Fraile Cantón.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Czesław Adam Siekierski, Silvia-Adriana Ţicău, Marios Matsakis og Carl Schlyter.

Guido Sacconi tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.6 i protokollen af 17.12.2008.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik