Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0297(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0419/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0419/2008

Keskustelut :

PV 16/12/2008 - 15
CRE 16/12/2008 - 15

Äänestykset :

PV 17/12/2008 - 5.6
CRE 17/12/2008 - 5.6
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0614

Pöytäkirja
Tiistai 16. joulukuuta 2008 - Strasbourg

15. Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille osana yhteisön kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi [KOM(2007)0856 - C6-0022/2008 - 2007/0297(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Guido Sacconi (A6-0419/2008)

Guido Sacconi esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Jean-Louis Borloo (neuvoston puheenjohtaja) ja Stavros Dimas (komission jäsen).

Puheenvuorot: Werner Langen (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Martin Callanan PPE-DE-ryhmän puolesta, Pierre Pribetich PSE-ryhmän puolesta, Jorgo Chatzimarkakis ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Alessandro Foglietta UEN-ryhmän puolesta, Jens Holm GUE/NGL-ryhmän puolesta, Johannes Blokland IND/DEM-ryhmän puolesta, Amalia Sartori, Inés Ayala Sender, Chris Davies, Matthias Groote, Bogusław Liberadzki ja Juan Fraile Cantón.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Czesław Adam Siekierski, Silvia-Adriana Ţicău, Marios Matsakis ja Carl Schlyter.

Guido Sacconi käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2008, kohta 5.6.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö