Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0297(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0419/2008

Ingivna texter :

A6-0419/2008

Debatter :

PV 16/12/2008 - 15
CRE 16/12/2008 - 15

Omröstningar :

PV 17/12/2008 - 5.6
CRE 17/12/2008 - 5.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0614

Protokoll
Tisdagen den 16 december 2008 - Strasbourg

15. Utsläppsnormer för nya personbilar ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon [KOM(2007)0856 - C6-0022/2008 - 2007/0297(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Guido Sacconi (A6-0419/2008)

Guido Sacconi redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jean-Louis Borloo (rådets tjänstgörande ordförande) och Stavros Dimas (ledamot av kommissionen).

Talare: Werner Langen (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Martin Callanan för PPE-DE-gruppen, Pierre Pribetich för PSE-gruppen, Jorgo Chatzimarkakis för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Alessandro Foglietta för UEN-gruppen, Jens Holm för GUE/NGL-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Amalia Sartori, Inés Ayala Sender, Chris Davies, Matthias Groote, Bogusław Liberadzki och Juan Fraile Cantón.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Czesław Adam Siekierski, Silvia-Adriana Ţicău, Marios Matsakis och Carl Schlyter.

Talare: Guido Sacconi.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.6 i protokollet av den 17.12.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy