Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Úterý, 16. prosince 2008 - Štrasburk
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Hlasování
  
3.1.Protokol k Evropsko-středomořské dohodě mezi ES a Marokem (přistoupení Bulharska a Rumunska) *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
3.2.Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi mezi ES a Albánií (přistoupení Bulharska a Rumunska) *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
3.3.Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi ES a Chorvatskem (přistoupení Bulharska a Rumunska) *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
3.4.Dohoda ES/Indie o některých aspektech leteckých služeb * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
3.5.Ochrana eura proti padělání * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
3.6.Ochrana eura proti padělání pro členské státy, které nepřijaly euro jako jednotnou měnu * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
3.7.Ochranná opatření, která jsou vyžadována na ochranu zájmů společníků a třetích osob (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
3.8.Osvobození od daní vztahující se na osobní majetek jednotlivců z členského státu (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
3.9.Výdaje ve veterinární oblasti (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
3.10.Medaile a žetony podobné euromincím * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
3.11.Medaile a žetony podobné euromincím: použitelnost na nezúčastněné státy
  
3.12.Návrh opravného rozpočtu č. 9/2008 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
3.13.Jednotky měření ***II (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
3.14.Dopad cestovního ruchu na pobřežní regiony z hlediska regionálního rozvoje (hlasování)
  
3.15.Mediální gramotnost v digitálním prostředí (hlasování)
  
3.16.Zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání (přepracované znění) ***II (hlasování)
  
3.17.Přizpůsobení některých aktů podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES – Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou (čtvrtá část) ***I (hlasování)
  
3.18.Vytvoření evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci ***I (hlasování)
  
3.19.Evropská rada zaměstnanců (přepracované znění) ***I (hlasování)
  
3.20.Transfery produktů pro obranné účely ***I (hlasování)
  
3.21.Schvalování typu motorových vozidel a motorů ***I (hlasování)
  
3.22.Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti (projekty vytvářející příjmy) *** (hlasování)
  
3.23.Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství *(hlasování)
  
3.24.Technická ustanovení o řízení rizik (hlasování)
  
3.25.Zpráva o zprávě o nepoctivých katalogových firmách (hlasování)
 4.Vysvětlení hlasování
 5.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 6.Výsledky zasedání Evropské rady ve dnech 11. a 12. prosince 2008 – Půlrok činnosti francouzského předsednictví (rozprava)
 7.Program Erasmus Mundus (2009–2013) ***I (podepsání aktu)
 8.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 9.Změna klimatu a energie (úvod)
 10.Energie vyráběná z obnovitelných zdrojů ***I (rozprava)
 11.Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ***I (rozprava)
 12.Společné úsilí o snížení emisí skleníkových plynů ***I (rozprava)
 13.Geologické skladování oxidu uhličitého ***I (rozprava)
 14.Dohled nad emisemi skleníkových plynů pocházejícími z paliv (silniční doprava a doprava po vnitrozemských vodních cestách) a snižování těchto emisí ***I (rozprava)
 15.Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily ***I (rozprava)
 16.Změna klimatu a energie (závěr)
 17.Složení Parlamentu
 18.Legislativní proces týkající se třetího energetického balíčku (rozprava)
 19.Přeshraniční vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu ***I (rozprava)
 20.Obchody s cennými papíry a dohody o finančním zajištění ***I (rozprava)
 21.Systémy pojištění vkladů, pokud jde o úroveň krytí a lhůtu k výplatě ***I (rozprava)
 22.Pořad jednání příštího zasedání
 23.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (208 kb) Prezenční listina (65 kb)       
 
Zápis (154 kb) Prezenční listina (24 kb) Výsledky hlasování (297 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (734 kb) 
 
Zápis (243 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (161 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (368 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí