Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Tirsdag den 16. december 2008 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Afstemningstid
  
3.1.Euro-Middelhavsaftalen EF/Marokko *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
3.2.Protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen EF/Albanien *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
3.3.Stabiliserings- og associeringsaftalen EF/Republikken Kroatien *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
3.4.Aftale EF/Indien om visse aspekter af lufttrafik * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
3.5.Beskyttelse af euroen mod falskmøntneri * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
3.6.Beskyttelse af euroen mod falskmøntneri i ikke-deltagende medlemsstater * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
3.7.Beskyttelse af selskabsdeltageres og tredjemands interesser (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
3.8.Afgiftsfritagelse ved privatpersoners indførsel af personlige ejendele fra en medlemsstat (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
3.9.Udgifter på veterinærområdet (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
3.10.Medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
3.11.Medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter (ikke-deltagende medlemsstater)
  
3.12.Forslag til ændingsbudget nr. 9/2008 (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
3.13.Måleenheder ***II (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
3.14.Turismens indvirkning på kystområder (afstemning)
  
3.15.Mediekendskab i en digital verden (afstemning)
  
3.16.Oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut (omarbejdning) ***II (afstemning)
  
3.17.Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol (del 4) ***I (afstemning)
  
3.18.Europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område ***I (afstemning)
  
3.19.Europæiske samarbejdsudvalg (omarbejdning) ***I (afstemning)
  
3.20.Overførsel af forsvarsprodukter inden for Fællesskabet ***I (afstemning)
  
3.21.Typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer ***I (afstemning)
  
3.22.Indtægtsskabende projekter for EFRU, ESF og Samhørighedsfonden *** (afstemning)
  
3.23.Ansættelsesvilkår for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber *(afstemning)
  
3.24.Tekniske bestemmelser vedrørende risikostyring (afstemning)
  
3.25.Vildledende praksis hos udgivere af erhvervsvejvisere (afstemning)
 4.Stemmeforklaringer
 5.Stemmerettelser og -intentioner
 6.Resultaterne af Det Europæiske Råd den 11.-12. december 2008 - Det franske formandskabs aktivitetsperiode (forhandling)
 7.Erasmus Mundus-programmet (2009-2013) ***I (underskrivelse af retsakt)
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 9.Klimaændringer og energi (indledning)
 10.Vedvarende energi ***I (forhandling)
 11.Handel med kvoter for drivhusgasemissioner ***I (forhandling)
 12.Fælles indsats for reduktion af drivhusgasemissionerne ***I (forhandling)
 13.Geologisk lagring af kuldioxid ***I (forhandling)
 14.Reduktion af drivhusgasemissioner fra brændstoffer ***I (forhandling)
 15.Præstationsnormer for nye personbilers emissioner ***I (forhandling)
 16.Klimaændringer og energi (afslutning)
 17.Parlamentets sammensætning
 18.Lovgivningsprocessen om den tredje energipakke (forhandling)
 19.Retshåndhævelse på trafiksikkerhedsområdet ***I (forhandling)
 20.Værdipapirafviklingssystemer og finansiel sikkerhedsstillelse ***I (forhandling)
 21.Indskudsgarantiordninger vedrørende dækningsniveau og udbetalingsfrist ***I (forhandling)
 22.Dagsorden for næste møde
 23.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (207 kb) Tilstedeværelsesliste (65 kb)       
 
Protokol (157 kb) Tilstedeværelsesliste (24 kb) Afstemningsresultater (256 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1070 kb) 
 
Protokol (242 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (145 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (357 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik