Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Teisipäev, 16. detsember 2008 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Hääletused
  
3.1.EÜ ja Maroko vahel sõlmitud Euroopa - Vahemere piirkonna leping Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine *** (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
3.2.EÜ ja Albaania vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine) *** (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
3.3.EÜ ja Horvaatia stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine) *** (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
3.4.EÜ ja India vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
3.5.Euro võltsimise takistamine * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
3.6.Euro võltsimise takistamine (liikmesriigid, kes ei ole eurot ühisrahana kasutusele võtnud) * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
3.7.Aktsiaseltsi aktsionäride ja kolmandate isikute huvide kaitseks äriühingutelt nõutavad tagatised (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
3.8.Üksikisikute isikliku vara alalise sisseveo suhtes kohaldatav maksuvabastus (kodifitseeritud versioon) * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
3.9.Kulutused veterinaaria valdkonnas (kodifitseeritud versioon) * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
3.10.Euromüntidega sarnanevad medalid ja märgid * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
3.11.Euromüntidega sarnanevad medalid ja märgid: kohaldamisala laiendamine liikmesriikidele, kes ei osale rahaliidus
  
3.12.Paranduseelarve nr 9/2008 projekt (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
3.13.Mõõtühikud ***II (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
3.14.Regionaalarengu aspektid ja turismi mõju rannikualadele (hääletus)
  
3.15.Meediapädevus digitaalses maailmas (hääletus)
  
3.16.Euroopa Koolitusfondi loomine (uuesti sõnastamine) ***II (hääletus)
  
3.17.Teatavate õigusaktide kohandamine otsusega 1999/468/EÜ - Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega (neljas osa) ***I (hääletus)
  
3.18.Euroopa õigusalase koostöö võrgustik tsiviil- ja kaubandusasjades ***I (hääletus)
  
3.19.Euroopa töönõukogu (uuesti sõnastamine) ***I (hääletus)
  
3.20.Kaitseotstarbeliste toodete vedu ***I (hääletus)
  
3.21.Mootorsõidukite ja mootorite tüübikinnitus ***I (hääletus)
  
3.22.Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond ja Ühtekuuluvusfond (tulusad projektid) *** (hääletus)
  
3.23.Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused *(hääletus)
  
3.24.Kapitali adekvaatsuse nõuded (rakendustarkvara) (hääletus)
  
3.25.Eksitavaid „kataloogiettevõtteid” käsitlev raport (hääletus)
 4.Selgitused hääletuse kohta
 5.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 6.Euroopa Ülemkogu 11.-12. detsembri 2008. aasta kohtumise tulemused - Prantsusmaa eesistumise poolaastal tehtu (arutelu)
 7.Programm Erasmus Mundus (2009-2013) (dokumendi allkirjastamine)
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.Kliimamuutused ja energia (tutvustus)
 10.Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine ***I (arutelu)
 11.Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemine ***I (arutelu)
 12.Liikmesriikide jõupingutused kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks ***I (arutelu)
 13.Süsinikdioksiidi geoloogiline ladustamine ***I (arutelu)
 14.Autotranspordis ja siseveelaevades kasutatavatest kütustest pärinevate kasvuhoonegaaside heitkoguste järelvalve ja vähendamine ***I (arutelu)
 15.Uute sõiduautode heitenormid ***I (arutelu)
 16.Kliimamuutused ja energia (kokkuvõtted)
 17.Parlamendi koosseis
 18.Kolmanda energiapaketi õigusloomeprotsess (arutelu)
 19.Karistuste piiriülene täitmine liiklusohutuse valdkonnas ***I (arutelu)
 20.Väärtpaberiarveldussüsteemid ja finantstagatiskokkulepped ***I (arutelu)
 21.Hoiuste tagamise skeemid seoses hoiuste tagamise ulatuse ja hüvitamise tähtajaga ***I (arutelu)
 22.Järgmise istungi päevakord
 23.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (205 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb)       
 
Protokoll (156 kb) Kohalolijate nimekiri (24 kb) Hääletuste tulemused (259 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1132 kb) 
 
Protokoll (234 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb) Hääletuste tulemused (140 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (356 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika