Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Tiistai 16. joulukuuta 2008 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Äänestykset
  3.1.EY:n ja Marokon Euro-Välimeri-sopimukseen liitetty pöytäkirja Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen johdosta *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  3.2.EY:n ja Albanian vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitettävä pöytäkirja Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  3.3.Euroopan yhteisön ja Kroatian väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen tehty pöytäkirja Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  3.4.EY:n ja Intian sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  3.5.Euron väärentämisen torjunta * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  3.6.Euron väärentämisen torjunta (euroalueeseen kuulumattomat jäsenvaltiot) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  3.7.Yhtiöiltä vaaditut takeet niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi (Kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  3.8.Luonnollisten henkilöiden henkilökohtaisen omaisuuden lopullisessa tuonnissa jäsenvaltiosta sovellettavat verovapaudet (Kodifioitu toisinto) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  3.9.Tietyt eläinlääkintäalan kustannukset (Kodifioitu toisinto) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  3.10.Eurometallirahojen kaltaiset mitalit ja rahakkeet * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  3.11.Eurometallirahojen kaltaiset mitalit ja rahakkeet (soveltaminen euroalueen ulkopuolisiin jäsenvaltioihin)
  3.12.Lisätalousarvio nro 9/2008 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  3.13.Mittayksiköt ***II (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  3.14.Matkailun rannikkoalueisiin kohdistuvan vaikutuksen aluekehitykselliset näkökohdat (äänestys)
  3.15.Medialukutaito digitaalisessa maailmassa (äänestys)
  3.16.Euroopan koulutussäätiön perustaminen (uudelleenlaatiminen) ***II (äänestys)
  3.17.Eräiden säädösten mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn - neljäs osa ***I (äänestys)
  3.18.Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustaminen ***I (äänestys)
  3.19.Eurooppalainen yritysneuvosto (uudelleenlaatiminen) ***I (äänestys)
  3.20.Puolustukseen liittyvien tuotteiden siirrot ***I (äänestys)
  3.21.Moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihyväksyntä ***I (äänestys)
  3.22.EAKR, ESR, koheesiorahasto (tuloja tuottavat hankkeet) *** (äänestys)
  3.23.Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot *(äänestys)
  3.24.Pääomavaatimukset (toteutussuunnitelma) (äänestys)
  3.25.Yrityshakemistoyhtiöiden harhaanjohtavat käytännöt (äänestys)
 4.Äänestysselitykset
 5.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 6.Eurooppa-neuvoston kokouksen 11. ja 12. joulukuuta 2008 tulokset - Toiminta Ranskan puheenjohtajuuskaudella (keskustelu)
 7.Erasmus Mundus -ohjelma (2009-2013) ***I (säädöksen allekirjoittaminen)
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Ilmastonmuutos ja energia (alustuspuheenvuorot)
 10.Uusiutuvista energialähteistä tuotettu energia ***I (keskustelu)
 11.Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppa ***I (keskustelu)
 12.Pyrkimykset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ***I (keskustelu)
 13.Hiilidioksidin geologinen varastointi ***I (keskustelu)
 14.Polttoaineiden käytöstä (tieliikenne ja sisävesiliikenne) aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen seuranta ja vähentäminen ***I (keskustelu)
 15.Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ***I (keskustelu)
 16.Ilmastonmuutos ja energia (keskustelun päättäminen)
 17.Parlamentin kokoonpano
 18.Kolmatta energiapakettia koskeva lainsäädäntömenettely (keskustelu)
 19.Rajatylittävän lainvalvonnan helpottaminen liikenneturvallisuuden alalla ***I (keskustelu)
 20.Arvopaperien selvitysjärjestelmät ja rahoitusvakuusjärjestelyt ***I (keskustelu)
 21.Talletusten vakuusjärjestelmä: talletussuojan taso ja korvausten maksuaika ***I (keskustelu)
 22.Seuraavan istunnon esityslista
 23.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (208 kb) Läsnäololista (65 kb)       
 
Pöytäkirja (162 kb) Läsnäololista (24 kb) Äänestysten tulokset (258 kb) Nimenhuutoäänestykset (1138 kb) 
 
Pöytäkirja (238 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (146 kb) Nimenhuutoäänestykset (355 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö