Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Protokolas
Antradienis, 2008 m. gruodžio 16 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Balsuoti skirtas laikas
  
3.1.Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas dėl EB ir Maroko, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į ES *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
3.2.EB ir Albanijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į ES *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
3.3.EB ir Kroatijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į ES *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
3.4.EB ir Indijos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
3.5.Euro apsauga nuo padirbinėjimo * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
3.6.Euro apsauga nuo padirbinėjimo (toms valstybėms narėms, kurios nėra priėmusios euro kaip savo bendros valiutos) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
3.7.Apsaugos priemonės, kurių reikalaujama iš bendrovių (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
3.8.Mokesčių netaikymas asmeniniam turtui, kurį asmenys iš valstybės narės įsiveža visam laikui (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
3.9.Išlaidos veterinarijos srityje (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
3.10.Į euro monetas panašūs medaliai ir žetonai * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
3.11.Į euro monetas panašūs medaliai ir žetonai (taikoma nedalyvaujančioms valstybėms narėms)
  
3.12.Taisomojo biudžeto Nr. 9/2008 projektas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
3.13.Matavimo vienetai ***II (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
3.14.Turizmo poveikis pakrančių regionuose (balsavimas)
  
3.15.Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas skaitmeniniame pasaulyje (balsavimas)
  
3.16.Europos mokymo fondo įsteigimas (nauja redakcija) ***II (balsavimas)
  
3.17.Kai kurių teisės aktų suderinimas su Tarybos sprendimu 1999/468/EB, iš dalies pakeistu Sprendimu 2006/512/EB. Derinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu (ketvirtoji dalis) ***I (balsavimas)
  
3.18.Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose sukūrimas ***I (balsavimas)
  
3.19.Europos darbo taryba (nauja redakcija) ***I (balsavimas)
  
3.20.Su gynyba susijusių produktų siuntimas ***I (balsavimas)
  
3.21.Motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimas ***I (balsavimas)
  
3.22.Europos regioninės plėtros fondas, Europos socialinis fondas ir Sanglaudos fondas (projektai, iš kurių gaunamos pajamos) *** (balsavimas)
  
3.23.Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos *(balsavimas)
  
3.24.Techninės nuostatos dėl rizikos valdymo (balsavimas)
  
3.25.Pranešimas dėl klaidinančių žinynų leidėjų (balsavimas)
 4.Paaiškinimai dėl balsavimo
 5.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 6.2008 m. gruodžio 11-12 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo rezultatai - Prancūzijos pirmininkavimo veiklos pusmetis (diskusijos)
 7.Programa Erasmus Mundus (2009–2013) ***I (teisės akto pasirašymas)
 8.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 9.Klimato kaita ir energetika (introduction)
 10.Energija iš atsinaujinančių šaltinių ***I (diskusijos)
 11.Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistema ***I (diskusijos)
 12.Bendros pastangos siekiant sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ***I (diskusijos)
 13.Geologinis anglies dioksido saugojimas ***I (diskusijos)
 14.Naudojant degalus išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsena ir mažinimas (kelių transporto priemonės ir vidaus vandens kelių laivai) ***I (diskusijos)
 15.Naujų lengvųjų automobilių išmetamų teršalų normos ***I (diskusijos)
 16.Klimato kaita ir energetika (conclusion)
 17.Parlamento sudėtis
 18.Teisėkūros procesas dėl trečiojo energetikos paketo (diskusijos)
 19.Tarpvalstybinis teisės aktų kelių eismo saugumo srityje taikymas ***I (diskusijos)
 20.Mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemos ir susitarimai dėl finansinio įkaito ***I (diskusijos)
 21.Indėlių garantijų sistemų nuostatos dėl kompensacijų lygio ir išmokėjimo termino ***I (diskusijos)
 22.Kito posėdžio darbotvarkė
 23.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (209 kb) Dalyvių sąrašas (65 kb)       
 
Protokolas (161 kb) Dalyvių sąrašas (24 kb) Balsavimo rezultatai (274 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (731 kb) 
 
Protokolas (255 kb) Dalyvių sąrašas (65 kb) Balsavimo rezultatai (151 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (359 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika