Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
It-Tlieta, 16 ta' Diċembru 2008 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Dibattitu dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (imħabbra l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Ħin tal-votazzjonijiet
  
3.1.Protokoll mal-ftehima Ewro-Mediterranja KE/Marokk li jqis is-sħubija fl-UE tal-Bulgarija u tar-Rumanija *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
3.2.Protokoll għall-Ftehima ta' Stabbilizzazzjoni u ta' Assoċjazzjoni bejn il-KE u l-Albanija sabiex titqies l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-UE *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
3.3.Protokoll għall-Ftehima ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-KE u l-Kroazja, sabiex titqies l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-UE *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
3.4.Ftehima bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta' l-Indja dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
3.5.Protezzjoni mill-iffalsifikar tal-euro * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
3.6.Miżuri neċessarji għall-protezzjoni mill-iffalsifikar tal-euro tal-Istati Membri li għadhom ma adottawx l-euro bħala munita unika * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
3.7.Salvagwardji meħtieġa minn kumpanniji bil-għan li jagħmlu dawn is-salvagwardji ekwivalenti (Verżjoni kkodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
3.8.Eżenzjonijiet mit-taxxa applikabbli għad-dħul permanenti minn xi Stat Membru tal-propjetà personali ta' individwi (Verżjoni kkodifikata) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
3.9.In-nefqa fil-qasam veterinarju (Verżjoni kodifikata) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
3.10.Midalji u towkins simili għall-muniti tal-euro * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
3.11.Midalji u towkins simili għall-muniti tal-euro (applikazzjoni tar-Regolament għall-Istati Membri mhux parteċipanti)
  
3.12.Abbozz tal-baġit ta' emenda Nru 9/2008 (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
3.13.Unitajiet ta' kejl ***II (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
3.14.L-aspetti tal-iżvilupp reġjunali tal-impatt tat-turiżmu f'reġjuni kostali (votazzjoni)
  
3.15.Il-litteriżmu medjatiku f'dinja diġitali (votazzjoni)
  
3.16.Stabbiliment ta' Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (tfassil mill-ġdid) ***II (votazzjoni)
  
3.17.Adattament ta' ċerti atti suġġetti għad-Deċiżjoni 1999/468/KE tal-Kunsill emendata bid-deċiżjoni 2006/512/KE - Adattament tal-proċedura regolatorja bi skrutinju (Ir-Raba' Parti) ***I (votazzjoni)
  
3.18.Il-ħolqien ta' Netwerk Ġudizzjarju Ewropew fil-materji ċivili u kummerċjali ***I (votazzjoni)
  
3.19.Kunsill tax-Xogħlijiet Ewropew (Tfassil mill-ġdid) ***I (votazzjoni)
  
3.20.Trasferimenti ta' prodotti relatati mad-difiża ***I (votazzjoni)
  
3.21.L-approvazzjoni ta' tipi ta' vetturi bil-mutur u ta' magni ***I (votazzjoni)
  
3.22.Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni (proġetti li jiġġeneraw dħul) *** (votazzjoni)
  
3.23.Ir-regoli applikabbli għal ħaddiema oħra tal-Komunitajiet Ewropej *(votazzjoni)
  
3.24.Dispożizzjonijiet tekniċi dwar il-ġestjoni tar-riskju (votazzjoni)
  
3.25.'il-Kumpaniji tad-Direttorju' qarrieqa (votazzjoni)
 4.Spjegazzjonijiet tal-vot
 5.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 6.Riżultat tal-Kunsill Ewropew tal-11 u t-12 ta' Diċembru 2008 - Sitt xhur ta' ħidma tal-Presidenza Franċiża (dibattitu)
 7.Programme Erasmus Mundus (2009-2013) ***I (signature de l'acte)
 8.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 9.Bidla fil-klima u l-enerġija (introduzzjoni)
 10.Enerġija prodotta minn sorsi rinnovabbli ***I (dibattitu)
 11.Skambju tal-kwoti ta' emissjonijiet tal-gass b'effett serra ***I (dibattitu)
 12.L-isforz ta’ l-Istati Membri biex inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet b'effett ta' serra ***I (dibattitu)
 13.Il-ħażna ġeoloġika tad-dijossidu tal-karbonju ***I (dibattitu)
 14.Il-monitoraġġ u t-tnaqqis ta' gassijiet b'effett ta' serra mill-fjuwils (trasport fit-toroq u tbaħħir intern) ***I (dibattitu)
 15.Standards ta' rendiment rigward emissjonijiet minn karozzi ġodda ***I (dibattitu)
 16.Bidla fil-klima u l-enerġija (konklużjoni)
 17.Kompożizzjoni tal-Parlament
 18.Proċess leġiżlattiv dwar it-tielet pakkett tal-enerġija (dibattitu)
 19.L-infurzar transkonfinali fil-qasam tas-sikurezza fit-toroq ***I (dibattitu)
 20.Sistemi ta' pagamenti u ta' regolarizzazzjoni ta' transazzjonijiet ta' titoli u kuntratti ta' garanziji finanzjarji ***I (dibattitu)
 21.Skemi ta' Garanzija għad-Depożiti fir-rigward tal-livell ta' kopertura u d-dewma għall-ħlas ***I (dibattitu)
 22.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 23.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (209 kb) Reġistru tal-attendenza (65 kb)       
 
Minuti (166 kb) Reġistru tal-attendenza (24 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (267 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (1137 kb) 
 
Minuti (253 kb) Reġistru tal-attendenza (65 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (157 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (357 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza