Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 16 grudnia 2008 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Głosowanie
  
3.1.Protokół do Układu euro-śródziemnomorskiego WE/Maroko w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do UE *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
3.2.Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu WE/Albania uwzględniający przystąpienie Bułgarii i Rumunii do UE *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
3.3.Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu WE/Chorwacja w celu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii do UE *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
3.4.Umowa WE/Indie dotycząca niektórych aspektów usług lotniczych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
3.5.Ochrona euro przed fałszowaniem * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
3.6.Środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem dla państw członkowskich, które nie przyjęły euro jako swojej jednej waluty * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
3.7.Gwarancje wymagane w państwach członkowskich od spółek dla ochrony interesów wspólników i osób trzecich (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
3.8.Zwolnienia podatkowe mające zastosowanie do majątku prywatnego przywożonego z państw członkowskich przez osoby fizyczne (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
3.9.Wydatki w dziedzinie weterynarii (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
3.10.Medale i żetony podobne do monet euro * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
3.11.Medale i żetony podobne do monet euro ( stosowanie rozporządzenia do nieuczestniczących państw członkowskich)
  
3.12.Projekt budżetu korygującego nr 9/2008 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
3.13.Jednostki miar ***II (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
3.14.Wpływ turystyki w regionach przybrzeżnych na rozwój regionalny (głosowanie)
  
3.15.Umiejętność korzystania z mediów w świecie cyfrowym (głosowanie)
  
3.16.Europejska Fundacji Kształcenia (przekształcenie) ***II (głosowanie)
  
3.17.Dostosowanie niektórych aktów do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją 2006/512/WE - Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą (część czwarta) ***I (głosowanie)
  
3.18.Ustanawienie europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych ***I (głosowanie)
  
3.19.Europejska rada zakładowa (przekształcenie) ***I (głosowanie)
  
3.20.Transfer produktów związanych z obronnością we Wspólnocie ***I (głosowanie)
  
3.21.Homologacja typu pojazdów silnikowych i silników ***I (głosowanie)
  
3.22.EFRR, EFS i Fundusz Spójności (projekty generujące dochód) *** (głosowanie)
  
3.23.Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich *(głosowanie)
  
3.24.Postanowienia techniczne dotyczące zarządzania ryzykiem (głosowanie)
  
3.25.Nieuczciwe przedsiębiorstwa oferujące wpisy do katalogów biznesowych (głosowanie)
 4.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 5.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 6.Wyniki szczytu Rady Europejskiej z dnia 11 i 12 grudnia 2008 r. - Półrocze działań prezydencji francuskiej (debata)
 7.Programme Erasmus Mundus (2009-2013) ***I (podpisanie aktu)
 8.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Zmiany klimatyczne a energia (wprowadzenie)
 10.Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych ***I (debata)
 11.System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych ***I (debata)
 12.Wspólne starania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych ***I (debata)
 13.Geologiczne składowanie dwutlenku węgla ***I (debata)
 14.Monitorowanie i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z paliw (transport drogowy i żegluga śródlądowa) ***I (debata)
 15.Normy emisji dla nowych samochodów osobowych ***I (debata)
 16.Zmiany klimatyczne a energia (zakończenie debaty)
 17.Skład Parlamentu
 18.Proces legislacyjny w zakresie trzeciego pakietu energetycznego (debata)
 19.Transgraniczne egzekwowanie prawa dotyczącego bezpieczeństwa drogowego ***I (debata)
 20.Transakcje na papierach wartościowych i uzgodnienia dotyczące zabezpieczeń finansowych ***I (debata)
 21.Systemy gwarancji depozytów w zakresie wysokości pokrycia oraz terminu spłaty ***I (debata)
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (202 kb) Lista obecności (65 kb)       
 
Protokół (162 kb) Lista obecności (24 kb) Wyniki głosowania (268 kb) Wyniki głosowań imiennych (743 kb) 
 
Protokół (254 kb) Lista obecności (65 kb) Wyniki głosowania (164 kb) Wyniki głosowań imiennych (358 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności