Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Marţi, 16 decembrie 2008 - Strasbourg
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)
 3.Votare
  
3.1.Protocol la Acordul euromediteranean CE - Maroc pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la UE *** (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
3.2.Protocolul la Acordul de stabilizare şi asociere CE-Albania, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană *** (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
3.3.Protocol la acordul de stabilitate şi asociere CE-Croaţia, pentru a ţine seama de aderarea Bulgariei şi României la UE *** (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
3.4.Acordul CE - India cu privire la anumite aspecte ale serviciilor aeriene * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
3.5.Protecţia monedei euro împotriva falsificării * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
3.6.Protecţia monedei euro împotriva falsificării (statele membre care nu au adoptat euro ca monedă unică) * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
3.7.Garanţiile impuse societăţilor comerciale pentru protejarea intereselor asociaţilor sau terţilor (versiune codificată) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
3.8.Scutirile de taxe aplicabile bunurilor personale ale persoanelor fizice care provin dintr-un stat membru (versiune codificată) * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
3.9.Cheltuieli în domeniul veterinar (versiune codificată) * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
3.10.Medalii şi jetoane similare monedelor euro * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
3.11.Medaliile și jetoanele similare monedelor euro: extinderea aplicării la statele membre neparticipante
  
3.12.Proiectul de buget rectificativ nr. 9/2008 (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
3.13.Unităţi de măsură ***II (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
3.14.Impactul turismului în regiunile de coastă - aspecte ale dezvoltării regionale (vot)
  
3.15.Competenţe media într-o lume digitalizată (vot)
  
3.16.Înfiinţarea Fundaţiei Europene de Formare (reformare) ***II (vot)
  
3.17.Adaptarea anumitor acte în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului modificată prin Decizia 2006/512/CE - Adaptarea la procedura de reglementare cu control (a patra parte) ***I ***I (vot)
  
3.18.Crearea unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială ***I (vot)
  
3.19.Comitetul european de întreprindere (reformare) ***I (vot)
  
3.20.Transferul produselor din domeniul apărării ***I (vot)
  
3.21.Omologarea de tip a autovehiculelor şi a motoarelor ***I (vot)
  
3.22.FEDER, FSE, Fondul de coeziune (proiecte generatoare de venituri) *** (vot)
  
3.23.Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene *(vot)
  
3.24.Normele tehnice referitoare la administrarea riscurilor (vot)
  
3.25.Anuare profesionale inşelătoare (vot)
 4.Explicaţii privind votul
 5.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 6.Rezultatele Consiliului European din 11 şi 12 decembrie 2008 - Semestrul de activitate a preşedinţiei franceze (dezbatere)
 7.Programul Erasmus Mundus (2009-2013) ***I (semnătura actului)
 8.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 9.Schimbarea climatică şi energia (introducere)
 10.Utilizarea energiei din surse regenerabile ***I (dezbatere)
 11.Comercializarea cotelor de emisie de gaze cu efect de seră ***I (dezbatere)
 12.Eforturi comune în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră ***I (dezbatere)
 13.Stocarea geologică a dioxidului de carbon ***I (dezbatere)
 14.Monitorizarea şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră care provin din utilizarea carburanţilor (transportul rutier şi navigaţia pe căi navigabile interioare) ***I (dezbatere)
 15.Standarde de performanţă privind emisiile pentru autoturismele noi ***I (dezbatere)
 16.Schimbarea climatică şi energia (concluzie)
 17.Componenţa Parlamentului
 18.Procesul legislativ privind al treilea pachet de energie (dezbatere)
 19.Aplicarea transfrontalieră a normelor în domeniul siguranței rutiere ***I (dezbatere)
 20.Operaţiunile cu titluri de valoare şi contractele de garanție financiară ***I (dezbatere)
 21.Sisteme de garantare a depozitelor în ceea ce priveşte nivelul de garanţie şi termenul de rambursare ***I (dezbatere)
 22.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 23.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (213 kb) Listă de prezență (65 kb)       
 
Proces-verbal (169 kb) Listă de prezență (24 kb) Rezultatele voturilor (272 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (1135 kb) 
 
Proces-verbal (248 kb) Listă de prezență (65 kb) Rezultatele voturilor (150 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (357 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate