Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Torek, 16. december 2008 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)
 3.Čas glasovanja
  
3.1.Evro-mediteranski sporazum ES-Maroko (pristop Bolgarije in Romunije) *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
3.2.Protokol k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu ES-Hrvaška (pristop Bolgarije in Romunije) *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
3.3.Protokol k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu ES-Hrvaška (pristop Bolgarije in Romunije) *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
3.4.Sporazum ES-Indija o nekaterih vidikih storitev v zračnem prevozu * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
3.5.Zaščita evra pred ponarejanjem * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
3.6.Ukrepi za zaščito evra pred ponarejanjem v državah članicah, ki evra niso sprejele za svojo enotno valuto * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
3.7.Zaščitni ukrepi, ki se zahtevajo od gospodarskih družb, da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
3.8.Davčne oprostitve za osebno lastnino posameznikov iz države članice (kodificirana različica) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
3.9.Odhodki na področju veterine (kodificirana različica) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
3.10.Medalje in žetoni, podobni eurokovancem * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
3.11.Medalje in žetoni, podobni eurokovancem: uporaba glede nesodelujočih držav članic
  
3.12.Sprememba proračuna št. 9/2008 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
3.13.Merske enote ***II (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
3.14.Vpliv turizma na obalne regije (glasovanje)
  
3.15.Medijska pismenost v digitalnem svetu (glasovanje)
  
3.16.Evropska fundacija za usposabljanje (prenovitev) ***II (glasovanje)
  
3.17.Prilagoditev nekaterih aktov Sklepu Sveta 1999/468/ES – Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom (Četrti del) ***I (glasovanje)
  
3.18.Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ***I (glasovanje)
  
3.19.Evropski svet delavcev (prenovitev) ***I (glasovanje)
  
3.20.Poenostavitev pogojev za prenose obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti ***I (glasovanje)
  
3.21.Homologacija motornih vozil in motorjev ***I (glasovanje)
  
3.22.Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in Kohezijski sklad (projekti, ki ustvarjajo prihodek) *** (glasovanje)
  
3.23.Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti *(glasovanje)
  
3.24.Kapitalske zahteve (izvedbeni načrt) (glasovanje)
  
3.25.Zavajajoča podjetja za imeniške storitve (glasovanje)
 4.Obrazložitve glasovanja
 5.Popravki in namere glasovanja
 6.Izid Evropskega sveta 11. in 12. decembra 2008 - Polletje aktivnosti francoskega predsedstva (razprava)
 7.Program Erasmus Mundus (2009-2013) ***I (podpis akta)
 8.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 9.Podnebne spremembe in energija (začetek)
 10.Energija iz obnovljivih virov ***I (razprava)
 11.Sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov ***I (razprava)
 12.Skupna prizadevanja za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ***I (razprava)
 13.Geološko shranjevanje ogljikovega dioksida ***I (razprava)
 14.Spremljanje in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov zaradi uporabe goriv (cestni promet in plovba po celinskih plovnih poteh) ***I (razprava)
 15.Standardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile ***I (razprava)
 16.Podnebne spremembe in energija (zaključek)
 17.Sestava Parlamenta
 18.Zakonodajni proces o 3. energetskem svežnju (razprava)
 19.Čezmejni pregon na področju varnosti v cestnem prometu ***I (razprava)
 20.Vrednostni papirji in dogovori o finančnem zavarovanju ***I (razprava)
 21.Sistemi zajamčenih vlog glede stopnje kritja in zamude pri izplačilu ***I (razprava)
 22.Dnevni red naslednje seje
 23.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (205 kb) Seznam navzočih (65 kb)       
 
Zapisnik (155 kb) Seznam navzočih (24 kb) Izidi glasovanj (269 kb) Izid poimenskega glasovanja (1138 kb) 
 
Zapisnik (235 kb) Seznam navzočih (65 kb) Izidi glasovanj (146 kb) Izid poimenskega glasovanja (356 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov