Seznam 
Zápis
PDF 243kWORD 154k
Úterý, 16. prosince 2008 - Štrasburk
1.Zahájení zasedání
 2.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Hlasování
  
3.1.Protokol k Evropsko-středomořské dohodě mezi ES a Marokem (přistoupení Bulharska a Rumunska) *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
3.2.Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi mezi ES a Albánií (přistoupení Bulharska a Rumunska) *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
3.3.Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi ES a Chorvatskem (přistoupení Bulharska a Rumunska) *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
3.4.Dohoda ES/Indie o některých aspektech leteckých služeb * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
3.5.Ochrana eura proti padělání * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
3.6.Ochrana eura proti padělání pro členské státy, které nepřijaly euro jako jednotnou měnu * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
3.7.Ochranná opatření, která jsou vyžadována na ochranu zájmů společníků a třetích osob (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
3.8.Osvobození od daní vztahující se na osobní majetek jednotlivců z členského státu (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
3.9.Výdaje ve veterinární oblasti (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
3.10.Medaile a žetony podobné euromincím * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
3.11.Medaile a žetony podobné euromincím: použitelnost na nezúčastněné státy
  
3.12.Návrh opravného rozpočtu č. 9/2008 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
3.13.Jednotky měření ***II (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
3.14.Dopad cestovního ruchu na pobřežní regiony z hlediska regionálního rozvoje (hlasování)
  
3.15.Mediální gramotnost v digitálním prostředí (hlasování)
  
3.16.Zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání (přepracované znění) ***II (hlasování)
  
3.17.Přizpůsobení některých aktů podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES – Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou (čtvrtá část) ***I (hlasování)
  
3.18.Vytvoření evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci ***I (hlasování)
  
3.19.Evropská rada zaměstnanců (přepracované znění) ***I (hlasování)
  
3.20.Transfery produktů pro obranné účely ***I (hlasování)
  
3.21.Schvalování typu motorových vozidel a motorů ***I (hlasování)
  
3.22.Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti (projekty vytvářející příjmy) *** (hlasování)
  
3.23.Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství *(hlasování)
  
3.24.Technická ustanovení o řízení rizik (hlasování)
  
3.25.Zpráva o zprávě o nepoctivých katalogových firmách (hlasování)
 4.Vysvětlení hlasování
 5.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 6.Výsledky zasedání Evropské rady ve dnech 11. a 12. prosince 2008 – Půlrok činnosti francouzského předsednictví (rozprava)
 7.Program Erasmus Mundus (2009–2013) ***I (podepsání aktu)
 8.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 9.Změna klimatu a energie (úvod)
 10.Energie vyráběná z obnovitelných zdrojů ***I (rozprava)
 11.Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ***I (rozprava)
 12.Společné úsilí o snížení emisí skleníkových plynů ***I (rozprava)
 13.Geologické skladování oxidu uhličitého ***I (rozprava)
 14.Dohled nad emisemi skleníkových plynů pocházejícími z paliv (silniční doprava a doprava po vnitrozemských vodních cestách) a snižování těchto emisí ***I (rozprava)
 15.Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily ***I (rozprava)
 16.Změna klimatu a energie (závěr)
 17.Složení Parlamentu
 18.Legislativní proces týkající se třetího energetického balíčku (rozprava)
 19.Přeshraniční vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu ***I (rozprava)
 20.Obchody s cennými papíry a dohody o finančním zajištění ***I (rozprava)
 21.Systémy pojištění vkladů, pokud jde o úroveň krytí a lhůtu k výplatě ***I (rozprava)
 22.Pořad jednání příštího zasedání
 23.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Gérard ONESTA
místopředseda

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9:00.

°
° ° °

Vystoupil Daniel Hannan k nadcházejícímu českému předsednictví Evropské unie a k Lisabonské smlouvě.


2. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 115 jednacího řádu požádali poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I. Zimbabwe

- Marios Matsakis, Marco Cappato, Thierry Cornillet a Fiona Hall za skupinu ALDE o Zimbabwe (B6-0628/2008);

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson a Emilio Menéndez del Valle za skupinu PSE o situaci v Zimbabwe (B6-0633/2008);

- Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL o Zimbabwe (B6-0634/2008);

- Margrete Auken za skupinu Verts/ALE o Zimbabwe (B6-0639/2008);

- Eoin Ryan, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki a Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN o situaci v Zimbabwe (B6- 642/2008);

- Geoffrey Van Orden, Colm Burke, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt a Charles Tannock za skupinu PPE-DE o Zimbabwe (B6-0643/2008);

II. Nikaragua

- Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marios Matsakis a Marco Cappato za skupinu ALDE o Nikaragui (B6-0629/2008)

- Pasqualina Napoletano a Raimon Obiols i Germà za skupinu PSE o situaci v Nikaragui (B6-0631/2008);

- Willy Meyer Pleite za skupinu GUE/NGL o Nikaragui (B6-0635/2008);

- Cristiana Muscardini, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska a Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN o situaci v Nikaragui (B6-0637/2008);

- Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE o Nikaragui (B6-0640/2008);

- José Manuel García-Margallo y Marfil, Fernando Fernández Martín, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt a Charles Tannock za skupinu PPE-DE o útocích na ochránce lidských práv, veřejných svobod a demokracie v Nikaragui (B6-0644/2008);

III. Rusko: útok na ochránce lidských práv a soudní řízení ve věci vraždy Anny Politkovské

- Toomas Savi, Marios Matsakis, Henrik Lax, Jeanine Hennis-Plasschaert, Marco Cappato a Marielle De Sarnez za skupinu ALDE o Rusku: útoky na ochránce lidských práv a soudní řízení s údajnými vrahy Anny Politkovské (B6-0630/2008);

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Józef Pinior a Reino Paasilinna za skupinu PSE o Rusku: útoky na ochránce lidských práv a soudní řízení ve věci vraždy Anny Politkovské (B6-0632/2008);

- Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL o nedávných útocích na ochránce lidských práv v Rusku (B6-0636/2008);

- Bart Staes, Hélène Flautre, Rebecca Harms a Milan Horáček za skupinu Verts/ALE o útocích na ochránce lidských práv v Rusku a soudním řízení ve věci vraždy Anny Politkovské (B6-0641/2008);

- Tunne Kelam, Zbigniew Zaleski, Christopher Beazley, Michael Gahler, Edward McMillan-Scott, Eija-Riitta Korhola, Colm Burke, Charles Tannock a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE o útocích na ochránce lidských práv v Rusku a soudním řízení ve věci vraždy Anny Politkovské (B6-0645/2005);

- Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska a Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN o Rusku: útoky na ochránce lidských práv a soudní řízení ve věci vraždy Anny Politkovské B6-0646/2008).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 142 jednacího řádu.


3. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


3.1. Protokol k Evropsko-středomořské dohodě mezi ES a Marokem (přistoupení Bulharska a Rumunska) *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení o rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii [13104/2007 - C6-0383/2008 - 2007/0137(AVC)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0458/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0584)

Parlament proto vyslovil souhlas.


3.2. Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi mezi ES a Albánií (přistoupení Bulharska a Rumunska) *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení o rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii [7999/2008 - KOM(2008)0139 - C6-0453/2008 - 2008/0057(AVC)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0496/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0585)

Parlament proto vyslovil souhlas.


3.3. Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi ES a Chorvatskem (přistoupení Bulharska a Rumunska) *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii [15019/2008 - KOM(2007)0612 - C6-0463/2008 - 2007/0215(AVC)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0490/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0586)

Parlament proto vyslovil souhlas.


3.4. Dohoda ES/Indie o některých aspektech leteckých služeb * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Indickou republikou o některých aspektech leteckých služeb [KOM(2008)0347 - C6-0342/2008 - 2008/0121(CNS)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Gabriele Albertini (A6-0471/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0587)


3.5. Ochrana eura proti padělání * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1338/2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání (nová konzultace) [14533/2008 - C6-0395/2008 - 2007/0192A(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Gérard Deprez (A6-0499/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRH a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0588)


3.6. Ochrana eura proti padělání pro členské státy, které nepřijaly euro jako jednotnou měnu * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1339/2001, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 1338/2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání na členské státy, které nepřijaly euro jako jednotnou měnu [14533/2008 - C6-0481/2008 - 2007/0192B(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Gérard Deprez (A6-0503/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0589)


3.7. Ochranná opatření, která jsou vyžadována na ochranu zájmů společníků a třetích osob (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy při zakládání akciových společností a při udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (Kodifikované znění) [KOM(2008)0544 - C6-0316/2008 - 2008/0173(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Diana Wallis (A6-0465/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0590)


3.8. Osvobození od daní vztahující se na osobní majetek jednotlivců z členského státu (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady o osvobození od daní, které se vztahuje na trvalý dovoz osobního majetku jednotlivců z členského státu (Kodifikované znění) [KOM(2008)0376 - C6-0290/2008 - 2008/0120(CNS)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Diana Wallis (A6-0466/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0591)


3.9. Výdaje ve veterinární oblasti (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o některých výdajích ve veterinární oblasti (kodifikované znění) [KOM(2008)0358 - C6-0271/2008 - 2008/0116(CNS)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Diana Wallis (A6-0464/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0592)


3.10. Medaile a žetony podobné euromincím * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2182/2004 o medailích a žetonech podobných euromincím [KOM(2008)0514 VOL.I - C6-0332/2008 - 2008/0167(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Eoin Ryan (A6-0469/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0593)


3.11. Medaile a žetony podobné euromincím: použitelnost na nezúčastněné státy

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2182/2004, kterým se na nezúčastněné členské státy rozšiřuje působnost nařízení (EP) č. 2182/2004 o medailích a žetonech podobným euromincím [KOM(2008)0514 VOL.II - C6-0335/2008 - 2008/0168(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Eoin Ryan (A6-0470/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0594)


3.12. Návrh opravného rozpočtu č. 9/2008 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu opravného rozpočtu č. 9 Evropské unie na rok 2008 oddíl III - Komise [16263/2008 - C6-0462/2008 - 2008/2311(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasovánímpřijat (P6_TA(2008)0595)


3.13. Jednotky měření ***II (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení ke společnému postoji Rady ohledně přijetí o společném postoji Rady s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 80/181/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření [11915/3/2008 - C6-0425/2008 - 2007/0187(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Arlene McCarthy (A6-0476/2008)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P6_TA(2008)0596)


3.14. Dopad cestovního ruchu na pobřežní regiony z hlediska regionálního rozvoje (hlasování)

Zpráva o dopadu cestovního ruchu na pobřežní regiony z hlediska regionálního rozvoje [2008/2132(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Jamila Madeira (A6-0442/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0597)


3.15. Mediální gramotnost v digitálním prostředí (hlasování)

Zpráva o mediální gramotnosti v digitálním prostředí [2008/2129(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Christa Prets (A6-0461/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0598)


3.16. Zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání (přepracované znění) ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení o společném postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání (přepracované znění) [11263/4/2008 - C6-0422/2008 - 2007/0163(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Bernard Lehideux (A6-0473/2008)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P6_TA(2008)0599)


3.17. Přizpůsobení některých aktů podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES – Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou (čtvrtá část) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení určitých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES - Přizpůsobení právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou - Čtvrtá část [KOM(2008)0071 - C6-0065/2008 - 2008/0032(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: József Szájer (A6-0301/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH KOMISE

Margot Wallström (místopředsedkyně Komise) učinila dvě prohlášení.

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0600)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat v pozměněném znění (P6_TA(2008)0600)


3.18. Vytvoření evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2001/470/ES o zřízení Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci [KOM(2008)0380 - C6-0248/2008 - 2008/0122(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Ona Juknevičienė (A6-0457/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0601)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0601)


3.19. Evropská rada zaměstnanců (přepracované znění) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství - (přepracované znění) [KOM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Philip Bushill-Matthews (A6-0454/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0602)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0602)

K hlasování vystoupili:

Vystoupil Philip Bushill-Matthews (zpravodaj), aby upřesnil úlohu, kterou by podle něj měl mít zpravodaj v rámci trialogu.


3.20. Transfery produktů pro obranné účely ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství [KOM(2007)0765 - C6-0468/2007 - 2007/0279(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Heide Rühle (A6-0410/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0603)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0603)


3.21. Schvalování typu motorových vozidel a motorů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu motorových vozidel a motorů s ohledem na emise z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel [KOM(2007)0851 - C6-0007/2008 - 2007/0295(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Matthias Groote (A6-0329/2008)


(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0604)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0604)


3.22. Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti (projekty vytvářející příjmy) *** (hlasování)

Doporučení k návrhu nařízení Rady (ES), kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o některé projekty vytvářející příjmy [13874/2008 - C6-0387/2008 - 2008/0186(AVC)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0605)

Parlament proto vyslovil souhlas.


3.23. Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství *(hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství [KOM(2008)0786 - C6-0449/2008 - 2008/0224(CNS)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Giuseppe Gargani (A6-0483/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0606)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0606)

K hlasování vystoupili:

Giuseppe Gargani (zpravodaj) předložil ústní PN k PN 62, 65 a 75, které byly vzaty v potaz.

Margot Wallström (místopředsedkyně Komise) vystoupila s upřesněním postoje Komise, o které před závěrečným hlasováním požádal Giuseppe Gargani.

Po závěrečném hlasování Giuseppe Gargani přečetl následující politické prohlášení:

Aniž jsou dotčeny pravomoci rozpočtového orgánu, souhlasí Evropský parlament a Rada s tím, že přechod k novému režimu registrovaných parlamentních asistentů sám osobě nepovede ke zvýšení částek vyčleněných v rámci oddílu souhrnného rozpočtu Evropské unie určeného Evropskému parlamentu na parlamentní asistenci ve srovnání s částkami vyčleněnými k tomuto účelu v rozpočtu na rok 2008, ke zvýšení dojde pouze v důsledku valorizace.

Evropský parlament upozorňuje, že čl. 69 odst. 2 prováděcích opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu přijatých předsednictvem Evropského parlamentu dne 17. července 2008 stanoví, že předsednictvo Parlamentu může částku určenou k úhradě výdajů na parlamentní asistenci každoročně valorizovat.

Evropský parlament a Rada souhlasí s tím, že pokud Komise v souladu s čl. 96 odst. 11 pracovního řádu ostatních zaměstnanců navrhne, aby byla v souvislosti se začleněním registrovaných parlamentních asistentů do systému pojištění v nezaměstnanosti upravena výše příspěvků, měly by být nezbytné platby financovány z příslušné rozpočtové položky a vypláceny z celkových prostředků přidělených do oddílu rozpočtu Evropského parlamentu.

Evropský parlament a Rada dále připomínají, že v souladu s čl. 248 odst. 4 druhým pododstavcem Smlouvy o ES může Účetní dvůr kdykoli předložit své připomínky k jednotlivým otázkám, zejména ve formě zvláštních zpráv, a že na žádost některého orgánu Společenství může také zaujímat stanoviska.

Evropský parlament se zavazuje, že veškeré změny interního rozhodnutí uvedeného v čl. 125 odst.1 pracovního řádu ostatních zaměstnanců bude konzultovat s budoucím orgánem zastupujícím registrované parlamentní asistenty.“

Předseda vyjádřil potěšení nad výsledkem hlasování.

Monica Frassoni se připojila k prohlášení předsedy.


3.24. Technická ustanovení o řízení rizik (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s článkem 81 jednacího řádu předložil výbor ECON, o návrhu směrnice Komise, kterou se mění některé přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, pokud jde o technická ustanovení o řízení rizik (B6-0623/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

NÁVRH USNESENÍ

Vystoupil Othmar Karas (výbor ECON)

přijat (P6_TA(2008)0607)


3.25. Zpráva o zprávě o nepoctivých katalogových firmách (hlasování)

Zpráva o zprávě o nepoctivých katalogových firmách (petice 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 a další) [2008/2126(INI)] - Petiční výbor. Zpravodaj: Simon Busuttil (A6-0446/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0608)

°
° ° °

Vystoupil Christopher Beazley, aby položil otázku Margot Wallströmové, na kterou posledně jmenovaná odpověděla.


4. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Philip Bushill-Matthews - A6-0454/2008: Hubert Pirker

zpráva Giuseppe Gargani - A6-0483/2008: Daniel Hannan, Martine Roure a Ingeborg Gräßle

zpráva Simon Busuttil - A6-0446/2008: Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Marcin Libicki, Ewa Tomaszewska, Mairead McGuinness, Tadeusz Zwiefka a Richard Corbett

zpráva Gérard Deprez - A6-0499/2008: Christopher Heaton-Harris


5. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

Othmar Karas oznámil, že neměl svou hlasovací kartu a že chtěl hlasovat podle hlasovacího seznamu skupiny PPE-DE.

James Nicholson oznámil, že byl přítomen, že však nehlasoval o zprávách Ona Juknevičienė (A6-0457/2008), József Szájer (A6-0301/2008), Christa Prets (A6-0461/2008), Jamila Madeira (A6-0442/2008), Eoin Ryan (A6-0469/2008, A6-0470/2008), Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008) a Diana Wallis (A6-0464/2008, A6-0465/2008, A6-0466/2008).

Johan Van Hecke oznámil, že jeho hlasovací karta nefungovala při hlasování o zprávách Eoin Ryan (A6-0469/2008, A6-0470/2008), Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008), Jamila Madeira (A6-0442/2008) a Christa Prets (A6-0461/2008).


(Zasedání, které bylo přerušeno v 9:50, pokračovalo v 10:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING
předseda

6. Výsledky zasedání Evropské rady ve dnech 11. a 12. prosince 2008 – Půlrok činnosti francouzského předsednictví (rozprava)

Zpráva Evropské rady a prohlášení Komise: Výsledky zasedání Evropské rady ve dnech 11. a 12. prosince 2008

Prohlášení úřadujícího předsednictví Rady: Půlrok činnosti francouzského předsednictví

Nicolas Sarkozy (úřadující předseda Rady) uvedl zprávu Evropská rady o výsledcích zasedání Evropské rady ve dnech 11. a 12. prosince a učinil prohlášení, ve kterém jako úřadující předseda Rady zhodnotil půlrok činnost francouzského předsednictví.

Předseda učinil krátké vystoupení, ve kterém přivítal nového státního tajemníka Francie pro evropské záležitosti Bruna Le Maira a vyzdvihl činnost jeho předchůdce Jeana Pierra Jouyeta. Předseda rovněž připomněl činnost Klause Hänsche, předsedy Evropského parlamentu v letech 1994 až 1997, u příležitosti jeho narozenin.

José Manuel Barroso (předseda Komise) učinil prohlášení k výsledkům zasedání Evropské rady.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE-DE, Martin Schulz za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Cristiana Muscardini za skupinu UEN, Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu IND/DEM, Bruno Gollnisch nezařazený, Martin Schulz s osobním prohlášením na základě vystoupení, které učinil Nigel Farage, Nicolas Sarkozy, José Manuel Barroso, Timothy Kirkhope, Bernard Poignant, Marielle De Sarnez, Ian Hudghton, Brian Crowley, Bairbre de Brún, Bernard Wojciechowski, Sylwester Chruszcz, Hartmut Nassauer, Poul Nyrup Rasmussen a Nicolas Sarkozy.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

Vystoupili: Silvana Koch-Mehrin, Adam Bielan, Kathy Sinnott, Peter Baco, Jacek Saryusz-Wolski, Hannes Swoboda, Jean-Marie Cavada, Mogens Camre, Margie Sudre, Robert Goebbels, Andrew Duff, Guntars Krasts, Laima Liucija Andrikienė, Pervenche Berès, Marian Harkin, Jana Hybášková, Libor Rouček, Werner Langen, Enrique Barón Crespo, Colm Burke, Richard Corbett, Mario Mauro, Proinsias De Rossa, Simon Busuttil, Jo Leinen, José Manuel García-Margallo y Marfil, Gary Titley, Elmar Brok, Adrian Severin, Andrzej Jan Szejna a Véronique De Keyser.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Tunne Kelam, Avril Doyle, Csaba Sándor Tabajdi, Carlo Fatuzzo, Mairead McGuinness a Gábor Harangozó.

Vystoupili: Bruno Le Maire (úřadující předseda Rady) a Margot Wallström (místopředsedkyně Komise).

Rozprava byla uzavřena.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 14:10, pokračovalo v 15:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING
předseda

7. Program Erasmus Mundus (2009–2013) ***I (podepsání aktu)

Předseda učinil krátké vystoupení.

Poté, co předseda vyzval Jána Figeľa (člena Komise) a Katerinu Batzeli (předsedkyni výboru CULT), aby se k němu připojili, podepsal společně s Brunem Le Mairem (úřadujícím předsedou Rady) rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí akční program pro zlepšování kvality vysokoškolského vzdělávání apro podporu mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi (Erasmus Mundus) (2009–2013), který Rada přijala dne 16. 12. 2008.


PŘEDSEDNICTVÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

8. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Bernd Posselt informoval předsednictvo, že byl přítomen na zasedání, jeho jméno však nebylo uvedeno na prezenční listině.

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.

°
° ° °

Vystoupili: Nigel Farage s osobním prohlášením na základě výroků, které pronesl Martin Schulz během rozpravy o výsledcích zasedání Evropské rady ve dnech 11. a 12. prosince 2008 a o půlroku činnosti francouzského předsednictví (bod 6 zápisu ze dne 16.12.2008), a Martin Schulz k tomuto vystoupení.


9. Změna klimatu a energie (úvod)

Jean-Louis Borloo (úřadující předseda Rady), Stavros Dimas (člen Komise) a Andris Piebalgs (člen Komise) uvedli rozpravy ke zprávám A6-0369/2008, A6-0406/2008, A6-0411/2008, A6-0414/2008, A6-0496/2007 a A6-0419/2008.


10. Energie vyráběná z obnovitelných zdrojů ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů [KOM(2008)0019 - C6-0046/2008 - 2008/0016(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Claude Turmes (A6-0369/2008)

Claude Turmes uvedl zprávu.

Vystoupili: Jean-Louis Borloo (úřadující předseda Rady) a Andris Piebalgs (člen Komise).

Vystoupili: Béla Glattfelder (navrhovatel výboru INTA), Mariela Velichkova Baeva (navrhovatelka výboru ECON), Anders Wijkman (navrhovatel výboru ENVI) a Inés Ayala Sender (navrhovatelka výboru TRAN).

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

Vystoupili: Samuli Pohjamo (navrhovatel výboru REGI), Csaba Sándor Tabajdi (navrhovatel výboru AGRI), Werner Langen za skupinu PPE-DE, Britta Thomsen za skupinu PSE, Fiona Hall za skupinu ALDE, Ryszard Czarnecki za skupinu UEN, Umberto Guidoni za skupinu GUE/NGL, Jana Bobošíková nezařazená, Alejo Vidal-Quadras, Mechtild Rothe, Roberts Zīle, Roger Helmer, Reino Paasilinna, Mieczysław Edmund Janowski, Luca Romagnoli, Teresa Riera Madurell a Inese Vaidere.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Czesław Adam Siekierski, Marusya Ivanova Lyubcheva, Romana Jordan Cizelj, Silvia-Adriana Ţicău a Gyula Hegyi.

Vystoupil Claude Turmes.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 5.1 zápisu ze dne 17.12.2008.


11. Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES tak, aby se zlepšil a rozšířil systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství [KOM(2008)0016 - C6-0043/2008 - 2008/0013(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Avril Doyle (A6-0406/2008)

Avril Doyle uvedla zprávu.

Vystoupili: Jean-Louis Borloo (úřadující předseda Rady) a Stavros Dimas (člen Komise).

Vystoupili: Corien Wortmann-Kool (navrhovatelka výboru INTA), Elisa Ferreira (navrhovatelka výboru ECON), Lena Ek (navrhovatelka výboru ITRE), John Bowis za skupinu PPE-DE, a Linda McAvan za skupinu PSE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

Vystoupili: Lena Ek za skupinu ALDE, Caroline Lucas za skupinu Verts/ALE, Salvatore Tatarella za skupinu UEN, Jens Holm za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Françoise Grossetête, María Sornosa Martínez, Patrick Louis, Pilar Ayuso, Atanas Paparizov, Urszula Krupa, Bogusław Sonik, Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Anne Ferreira, Elisabetta Gardini, Caroline Jackson, Georg Jarzembowski, Richard Seeber, Eija-Riitta Korhola a Christofer Fjellner.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Jerzy Buzek, Silvia-Adriana Ţicău, Chris Davies a Bart Staes.

Vystoupila Avril Doyle.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 5.2 zápisu ze dne 17.12.2008.


12. Společné úsilí o snížení emisí skleníkových plynů ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 [KOM(2008)0017 - C6-0041/2008 - 2008/0014(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Satu Hassi (A6-0411/2008)

Satu Hassi uvedla zprávu.

Vystoupili: Jean-Louis Borloo (úřadující předseda Rady) a Stavros Dimas (člen Komise).

Vystoupili: Cornelis Visser (navrhovatel výboru ECON) a Sepp Kusstatscher (navrhovatel výboru EMPL).

PŘEDSEDNICTVÍ: Mario MAURO
místopředseda

Vystoupili: Robert Goebbels (navrhovatel výboru ITRE), Antonio De Blasio (navrhovatel výboru REGI), Péter Olajos za skupinu PPE-DE, Edite Estrela za skupinu PSE, Johannes Lebech za skupinu ALDE, Liam Aylward za skupinu UEN, Roberto Musacchio za skupinu GUE/NGL, Riitta Myller, Adina-Ioana Vălean, Anni Podimata a Justas Vincas Paleckis.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Paul Rübig, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, Charles Tannock a Anders Wijkman.

Vystoupila Satu Hassi.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 5.3 zápisu ze dne 17.12.2008.


13. Geologické skladování oxidu uhličitého ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o geologickém skladování oxidu uhličitého a o změně směrnic Rady 85/337/EHS, 96/61/ES, směrnic 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006 [KOM(2008)0018 - C6-0040/2008 - 2008/0015(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Chris Davies (A6-0414/2008)

Chris Davies uvedl zprávu.

Vystoupili: Jean-Louis Borloo (úřadující předseda Rady) a Stavros Dimas (člen Komise).

Vystoupili: Françoise Grossetête (navrhovatelka výboru ITRE), Karsten Friedrich Hoppenstedt za skupinu PPE-DE, Evangelia Tzampazi za skupinu PSE, Anne Laperrouze za skupinu ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg za skupinu Verts/ALE, Bairbre de Brún za skupinu GUE/NGL, Hanne Dahl za skupinu IND/DEM, Norbert Glante, Jill Evans, Adam Gierek a Silvia-Adriana Ţicău.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Avril Doyle, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Czesław Adam Siekierski a Rebecca Harms.

Vystoupil Chris Davies.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 5.4 zápisu ze dne 17.12.2008.


14. Dohled nad emisemi skleníkových plynů pocházejícími z paliv (silniční doprava a doprava po vnitrozemských vodních cestách) a snižování těchto emisí ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, o zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů pocházejících z paliv používaných v silniční dopravě, o změně směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a o zrušení směrnice 93/12/EHS [KOM(2007)0018 - C6-0061/2007 - 2007/0019(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Dorette Corbey (A6-0496/2007)

Dorette Corbey uvedla zprávu.

Vystoupili: Jean-Louis Borloo (úřadující předseda Rady) a Stavros Dimas (člen Komise).

Vystoupili: Pilar Ayuso za skupinu PPE-DE, a Marios Matsakis za skupinu ALDE.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Neil Parish, Claude Turmes a Kathy Sinnott.

Vystoupila Dorette Corbey.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 5.5 zápisu ze dne 17.12.2008.


15. Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel [KOM(2007)0856 - C6-0022/2008 - 2007/0297(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Guido Sacconi (A6-0419/2008)

Guido Sacconi uvedl zprávu.

Vystoupili: Jean-Louis Borloo (úřadující předseda Rady) a Stavros Dimas (člen Komise).

Vystoupili: Werner Langen (navrhovatel výboru ITRE), Martin Callanan za skupinu PPE-DE, Pierre Pribetich za skupinu PSE, Jorgo Chatzimarkakis za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Alessandro Foglietta za skupinu UEN, Jens Holm za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Amalia Sartori, Inés Ayala Sender, Chris Davies, Matthias Groote, Bogusław Liberadzki a Juan Fraile Cantón.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Czesław Adam Siekierski, Silvia-Adriana Ţicău, Marios Matsakis a Carl Schlyter.

Vystoupil Guido Sacconi.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 5.6 zápisu ze dne 17.12.2008.


16. Změna klimatu a energie (závěr)

Jean-Louis Borloo (úřadující předseda Rady), Stavros Dimas (člen Komise) a Andris Piebalgs (člen Komise) ukončili rozpravy o zprávách týkajících se změny klimatu a energie.

Vystoupil Marios Matsakis, který vyjádřil politování nad nízkou účastí poslanců v jednacím sále na konci rozpravy (předseda toto vystoupení podpořil).


17. Složení Parlamentu

Karin Scheele oznámila písemně své odstoupení z funkce poslankyně Parlamentu s účinností od 11. prosince 2008.

Podle čl. 4 odst. 1 jednacího řádu Parlament oznámil uvolnění její mandátu s účinností od tohoto dne.

Příslušné rakouské orgány oznámily jmenování Marie Bergerové, kterou je nahrazena Karin Scheele, poslankyní Parlamentu s účinností od 11. 12. 2008.

Dokud nejsou ověřeny její pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Maria Berger v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinila prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslankyně Evropského parlamentu.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 20:20, pokračovalo v 21:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Luigi COCILOVO
místopředseda

18. Legislativní proces týkající se třetího energetického balíčku (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0120/2008), kterou pokládají Hannes Swoboda, Reino Paasilinna, Eluned Morgan a Atanas Paparizov za skupinu PSE, Giles Chichester, Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Angelika Niebler, Gunnar Hökmark a Jerzy Buzek za skupinu PPE-DE Radě: Pokračování a včasné dokončení legislativního procesu ve věci třetího energetického balíčku (B6-0493/2008)

Atanas Paparizov a Gunnar Hökmark rozvinuli otázku k ústnímu zodpovězení.

Jean-Louis Borloo (úřadující předseda Rady) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení.

Vystoupil Andris Piebalgs (člen Komise).

Vystoupili: Angelika Niebler za skupinu PPE-DE, Atanas Paparizov za skupinu PSE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, a Jerzy Buzek.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Reinhard Rack a Silvia-Adriana Ţicău.

Vystoupili: Jean-Louis Borloo a Andris Piebalgs.

Rozprava byla uzavřena.


19. Přeshraniční vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o usnadnění přeshraničního vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu [KOM(2008)0151 - C6-0149/2008 - 2008/0062(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A6-0371/2008)

Inés Ayala Sender uvedla zprávu.

Vystoupil Antonio Tajani (místopředseda Komise).

Vystoupili: Brigitte Fouré za skupinu PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău za skupinu PSE, Bilyana Ilieva Raeva za skupinu ALDE, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Sebastiano (Nello) Musumeci za skupinu UEN, Luís Queiró, Robert Evans, Reinhard Rack, Bogusław Liberadzki a Justas Vincas Paleckis.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Zuzana Roithová a Marios Matsakis.

Vystoupili: Antonio Tajani a Inés Ayala Sender.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 5.8 zápisu ze dne 17.12.2008.


20. Obchody s cennými papíry a dohody o finančním zajištění ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry a směrnice 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění, pokud jde o propojené systémy a úvěrové pohledávky [KOM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Piia-Noora Kauppi (A6-0480/2008)

Piia-Noora Kauppi uvedla zprávu.

Vystoupil Charlie McCreevy (člen Komise).

Vystoupil Aloyzas Sakalas (navrhovatel výboru JURI).

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

Vystoupili: Othmar Karas za skupinu PPE-DE, Pervenche Berès za skupinu PSE, a Margarita Starkevičiūtė za skupinu ALDE.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Dragoş Florin David a Zuzana Roithová.

Vystoupili: Charlie McCreevy a Piia-Noora Kauppi.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 6.14 zápisu ze dne 18.12.2008.


21. Systémy pojištění vkladů, pokud jde o úroveň krytí a lhůtu k výplatě ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/19/ES o systémech pojištění vkladů, pokud jde o úroveň krytí a lhůtu k výplatě [KOM(2008)0661 - C6-0361/2008 - 2008/0199(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Christian Ehler (A6-0494/2008)

Christian Ehler uvedl zprávu.

Vystoupil Charlie McCreevy (člen Komise).

Vystoupili: Cornelis Visser za skupinu PPE-DE, Pervenche Berès za skupinu PSE, Sharon Bowles za skupinu ALDE, Astrid Lulling, Antolín Sánchez Presedo, Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Ján Hudacký a Colm Burke.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Othmar Karas a Margarita Starkevičiūtė.

Vystoupili: Charlie McCreevy a Christian Ehler.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 6.15 zápisu ze dne 18.12.2008.


22. Pořad jednání příštího zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 416.252/OJME)


23. Ukončení zasedání

Zasedání skončilo v 23:25.

Harald Rømer

Mechtild Rothe

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí