Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 238kWORD 162k
Tiistai 16. joulukuuta 2008 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Äänestykset
  
3.1.EY:n ja Marokon Euro-Välimeri-sopimukseen liitetty pöytäkirja Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen johdosta *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
3.2.EY:n ja Albanian vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitettävä pöytäkirja Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
3.3.Euroopan yhteisön ja Kroatian väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen tehty pöytäkirja Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
3.4.EY:n ja Intian sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
3.5.Euron väärentämisen torjunta * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
3.6.Euron väärentämisen torjunta (euroalueeseen kuulumattomat jäsenvaltiot) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
3.7.Yhtiöiltä vaaditut takeet niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi (Kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
3.8.Luonnollisten henkilöiden henkilökohtaisen omaisuuden lopullisessa tuonnissa jäsenvaltiosta sovellettavat verovapaudet (Kodifioitu toisinto) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
3.9.Tietyt eläinlääkintäalan kustannukset (Kodifioitu toisinto) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
3.10.Eurometallirahojen kaltaiset mitalit ja rahakkeet * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
3.11.Eurometallirahojen kaltaiset mitalit ja rahakkeet (soveltaminen euroalueen ulkopuolisiin jäsenvaltioihin)
  
3.12.Lisätalousarvio nro 9/2008 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
3.13.Mittayksiköt ***II (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
3.14.Matkailun rannikkoalueisiin kohdistuvan vaikutuksen aluekehitykselliset näkökohdat (äänestys)
  
3.15.Medialukutaito digitaalisessa maailmassa (äänestys)
  
3.16.Euroopan koulutussäätiön perustaminen (uudelleenlaatiminen) ***II (äänestys)
  
3.17.Eräiden säädösten mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn - neljäs osa ***I (äänestys)
  
3.18.Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustaminen ***I (äänestys)
  
3.19.Eurooppalainen yritysneuvosto (uudelleenlaatiminen) ***I (äänestys)
  
3.20.Puolustukseen liittyvien tuotteiden siirrot ***I (äänestys)
  
3.21.Moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihyväksyntä ***I (äänestys)
  
3.22.EAKR, ESR, koheesiorahasto (tuloja tuottavat hankkeet) *** (äänestys)
  
3.23.Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot *(äänestys)
  
3.24.Pääomavaatimukset (toteutussuunnitelma) (äänestys)
  
3.25.Yrityshakemistoyhtiöiden harhaanjohtavat käytännöt (äänestys)
 4.Äänestysselitykset
 5.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 6.Eurooppa-neuvoston kokouksen 11. ja 12. joulukuuta 2008 tulokset - Toiminta Ranskan puheenjohtajuuskaudella (keskustelu)
 7.Erasmus Mundus -ohjelma (2009-2013) ***I (säädöksen allekirjoittaminen)
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Ilmastonmuutos ja energia (alustuspuheenvuorot)
 10.Uusiutuvista energialähteistä tuotettu energia ***I (keskustelu)
 11.Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppa ***I (keskustelu)
 12.Pyrkimykset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ***I (keskustelu)
 13.Hiilidioksidin geologinen varastointi ***I (keskustelu)
 14.Polttoaineiden käytöstä (tieliikenne ja sisävesiliikenne) aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen seuranta ja vähentäminen ***I (keskustelu)
 15.Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ***I (keskustelu)
 16.Ilmastonmuutos ja energia (keskustelun päättäminen)
 17.Parlamentin kokoonpano
 18.Kolmatta energiapakettia koskeva lainsäädäntömenettely (keskustelu)
 19.Rajatylittävän lainvalvonnan helpottaminen liikenneturvallisuuden alalla ***I (keskustelu)
 20.Arvopaperien selvitysjärjestelmät ja rahoitusvakuusjärjestelyt ***I (keskustelu)
 21.Talletusten vakuusjärjestelmä: talletussuojan taso ja korvausten maksuaika ***I (keskustelu)
 22.Seuraavan istunnon esityslista
 23.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Gérard ONESTA

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.

°
° ° °

Daniel Hannan käytti puheenvuoron tulevasta Tšekin puheenjohtajuuskaudesta ja Lissabonin sopimuksesta.


2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 115 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I. Zimbabwe

- Marios Matsakis, Marco Cappato, Thierry Cornillet ja Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta Zimbabwesta (B6-0628/2008)

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson ja Emilio Menéndez del Valle PSE-ryhmän puolesta Zimbabwen tilanteesta (B6-0633/2008)

- Luisa Morgantini GUE/NGL-ryhmän puolesta Zimbabwesta (B6-0634/2008)

- Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta Zimbabwesta (B6-0639/2008)

- Eoin Ryan, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki ja Mieczysław Edmund Janowski UEN-ryhmän puolesta Zimbabwen tilanteesta (B6- 642/2008)

- Geoffrey Van Orden, Colm Burke, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt ja Charles Tannock PPE-DE-ryhmän puolesta Zimbabwesta (B6-0643/2008)

II. Nicaragua

- Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marios Matsakis ja Marco Cappato ALDE-ryhmän puolesta Nicaraguasta (B6-0629/2008)

- Pasqualina Napoletano ja Raimon Obiols i Germà PSE-ryhmän puolesta Nicaraguan tilanteesta (B6-0631/2008)

- Willy Meyer Pleite GUE/NGL-ryhmän puolesta Nicaraguasta (B6-0635/2008)

- Cristiana Muscardini, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska ja Mieczysław Edmund Janowski UEN-ryhmän puolesta Nicaraguan tilanteesta (B6-0637/2008)

- Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta Nicaraguasta (B6-0640/2008)

- José Manuel García-Margallo y Marfil, Fernando Fernández Martín, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt ja Charles Tannock PPE-DE-ryhmän puolesta ihmisoikeus-, kansalaisvapaus- ja demokratia-aktivisteihin kohdistuneista väkivallanteoista Nicaraguassa (B6-0644/2008)

III. Venäjä: ihmisoikeusaktivisteihin kohdistuneet väkivallanteot ja Anna Politkovskajan murhaa koskeva oikeudenkäynti

- Toomas Savi, Marios Matsakis, Henrik Lax, Jeanine Hennis-Plasschaert, Marco Cappato ja Marielle De Sarnez ALDE-ryhmän puolesta Venäjästä: ihmisoikeusaktivisteihin kohdistuneet väkivallanteot ja Anna Politkovskajan murhasta epäiltyjen oikeudenkäynti (B6-0630/2008)

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Józef Pinior ja Reino Paasilinna PSE-ryhmän puolesta Venäjästä: ihmisoikeusaktivisteihin kohdistuneet väkivallanteot ja Anna Politkovskajan murhaa koskeva oikeudenkäynti (B6-0632/2008)

- Vittorio Agnoletto GUE/NGL-ryhmän puolesta viimeaikaisista ihmisoikeusaktivisteihin kohdistuneista väkivallanteoista Venäjällä (B6-0636/2008)

- Bart Staes, Hélène Flautre, Rebecca Harms ja Milan Horáček Verts/ALE-ryhmän puolesta ihmisoikeusaktivisteihin kohdistuneista väkivallanteoista Venäjällä ja Anna Politkovskajan murhaa koskevasta oikeudenkäynnistä (B6-0641/2008)

- Tunne Kelam, Zbigniew Zaleski, Christopher Beazley, Michael Gahler, Edward McMillan-Scott, Eija-Riitta Korhola, Colm Burke, Charles Tannock ja Bernd Posselt PPE-DE-ryhmän puolesta ihmisoikeusaktivisteihin kohdistuneista väkivallanteoista Venäjällä ja Anna Politkovskajan murhaa koskevasta oikeudenkäynnistä (B6-0645/2005)

- Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska ja Mieczysław Edmund Janowski UEN-ryhmän puolesta Venäjästä: ihmisoikeusaktivisteihin kohdistuneet väkivallanteot ja Anna Politkovskajan murhaa koskeva oikeudenkäynti (B6-0646/2008)

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 142 artiklan mukaisesti.


3. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


3.1. EY:n ja Marokon Euro-Välimeri-sopimukseen liitetty pöytäkirja Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen johdosta *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Suositus: Neuvoston päätös Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan Euro–Välimeri-sopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä [13104/2007 - C6-0383/2008 - 2007/0137(AVC)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0458/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0584)

Parlamentti antoi näin ollen puoltavan lausuntonsa.


3.2. EY:n ja Albanian vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitettävä pöytäkirja Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Suositus: Neuvoston ja komission päätös Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä [7999/2008 - KOM(2008)0139 - C6-0453/2008 - 2008/0057(AVC)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0496/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0585)

Parlamentti antoi näin ollen puoltavan lausuntonsa.


3.3. Euroopan yhteisön ja Kroatian väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen tehty pöytäkirja Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Suositus: Ehdotus neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä [15019/2008 - KOM(2007)0612 - C6-0463/2008 - 2007/0215(AVC)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0490/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0586)

Parlamentti antoi näin ollen puoltavan lausuntonsa.


3.4. EY:n ja Intian sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä [KOM(2008)0347 - C6-0342/2008 - 2008/0121(CNS)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Gabriele Albertini (A6-0471/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0587)


3.5. Euron väärentämisen torjunta * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001 muuttamisesta [14533/2008 - C6-0395/2008 - 2007/0192A(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Gérard Deprez (A6-0499/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUS ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0588)


3.6. Euron väärentämisen torjunta (euroalueeseen kuulumattomat jäsenvaltiot) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001 vaikutusten laajentamisesta koskemaan niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole ottaneet euroa yhtenäisvaluutaksi, annetun asetuksen (EY) N:o 1339/2001 muuttamisesta [14533/2008 - C6-0481/2008 - 2007/0192B(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Gérard Deprez (A6-0503/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0589)


3.7. Yhtiöiltä vaaditut takeet niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi (Kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 48 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi osakeyhtiöitä perustettaessa sekä niiden pääomaa säilytettäessä ja muutettaessa (kodifioitu toisinto) [KOM(2008)0544 - C6-0316/2008 - 2008/0173(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Diana Wallis (A6-0465/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0590)


3.8. Luonnollisten henkilöiden henkilökohtaisen omaisuuden lopullisessa tuonnissa jäsenvaltiosta sovellettavat verovapaudet (Kodifioitu toisinto) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi luonnollisten henkilöiden henkilökohtaisen omaisuuden lopullisessa tuonnissa jäsenvaltiosta sovellettavista verovapauksista (kodifioitu toisinto) [KOM(2008)0376 - C6-0290/2008 - 2008/0120(CNS)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Diana Wallis (A6-0466/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0591)


3.9. Tietyt eläinlääkintäalan kustannukset (Kodifioitu toisinto) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista (kodifioitu toisinto) [KOM(2008)0358 - C6-0271/2008 - 2008/0116(CNS)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Diana Wallis (A6-0464/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0592)


3.10. Eurometallirahojen kaltaiset mitalit ja rahakkeet * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista annetun asetuksen (EY) N:o 2182/2004 muuttamisesta [KOM(2008)0514 VOL.I - C6-0332/2008 - 2008/0167(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Eoin Ryan (A6-0469/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0593)


3.11. Eurometallirahojen kaltaiset mitalit ja rahakkeet (soveltaminen euroalueen ulkopuolisiin jäsenvaltioihin)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista annetun asetuksen (EY) N:o 2182/2004 soveltamisen laajentamisesta euroalueen ulkopuolisiin jäsenvaltioihin annetun asetuksen (EY) N:o 2183/2004 muuttamisesta [KOM(2008)0514 VOL.II - C6-0335/2008 - 2008/0168(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Eoin Ryan (A6-0470/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0594)


3.12. Lisätalousarvio nro 9/2008 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 9/2008 varainhoitovuodeksi 2008, pääluokka III - Komissio [16263/2008 - C6-0462/2008 - 2008/2311(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0595)


3.13. Mittayksiköt ***II (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi mittayksikköjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 80/181/ETY muuttamisesta [11915/3/2008 - C6-0425/2008 - 2007/0187(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Arlene McCarthy (A6-0476/2008)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P6_TA(2008)0596)


3.14. Matkailun rannikkoalueisiin kohdistuvan vaikutuksen aluekehitykselliset näkökohdat (äänestys)

Mietintö: Matkailun rannikkoalueisiin kohdistuvan vaikutuksen aluekehitykselliset näkökohdat [2008/2132(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Jamila Madeira (A6-0442/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0597)


3.15. Medialukutaito digitaalisessa maailmassa (äänestys)

Mietintö: Medialukutaito digitaalisessa maailmassa [2008/2129(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Christa Prets (A6-0461/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0598)


3.16. Euroopan koulutussäätiön perustaminen (uudelleenlaatiminen) ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan koulutussäätiön perustamisesta (uudelleenlaadittu toisinto) [11263/4/2008 - C6-0422/2008 - 2007/0163(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Bernard Lehideux (A6-0473/2008)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P6_TA(2008)0599)


3.17. Eräiden säädösten mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn - neljäs osa ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisten säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta - neljäs osa [KOM(2008)0071 - C6-0065/2008 - 2008/0032(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: József Szájer (A6-0301/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

KOMISSION EHDOTUS

Margot Wallström (komission varapuheenjohtaja) antoi kaksi julkilausumaa.

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2008)0600)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2008)0600)


3.18. Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustaminen ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2001/470/EY muuttamisesta [KOM(2008)0380 - C6-0248/2008 - 2008/0122(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Ona Juknevičienė (A6-0457/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2008)0601)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0601)


3.19. Eurooppalainen yritysneuvosto (uudelleenlaatiminen) ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä (uudelleenlaadittu toisinto) [KOM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Philip Bushill-Matthews (A6-0454/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2008)0602)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0602)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Puheenvuorot: Philip Bushill-Matthews (esittelijä), joka täsmensi, millainen rooli esittelijällä hänen mielestään pitäisi olla kolmikantaneuvotteluissa.


3.20. Puolustukseen liittyvien tuotteiden siirrot ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön sisällä tapahtuvia puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoja koskevien ehtojen yksinkertaistamisesta [KOM(2007)0765 - C6-0468/2007 - 2007/0279(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Heide Rühle (A6-0410/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2008)0603)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0603)


3.21. Moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihyväksyntä ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihyväksynnästä raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen osalta (Euro VI) ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta [KOM(2007)0851 - C6-0007/2008 - 2007/0295(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Matthias Groote (A6-0329/2008)


(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2008)0604)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0604)


3.22. EAKR, ESR, koheesiorahasto (tuloja tuottavat hankkeet) *** (äänestys)

Suositus: Neuvoston asetus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevan asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta eräiden tuloja tuottavien hankkeiden osalta [13874/2008 - C6-0387/2008 - 2008/0186(AVC)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0605)

Parlamentti antoi näin ollen puoltavan lausuntonsa.


3.23. Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot *(äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta [KOM(2008)0786 - C6-0449/2008 - 2008/0224(CNS)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Giuseppe Gargani (A6-0483/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2008)0606)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0606)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Giuseppe Gargani (esittelijä) esitti tarkistuksiin 62, 65 ja 75 suullisia tarkistuksia, jotka hyväksyttiin.

Ennen lopullista äänestystä Giuseppe Gargani pyysi komissiota täsmentämään kantaansa, ja Margot Wallström (komission varapuheenjohtaja) vastasi pyyntöön.

Lopullisen äänestyksen jälkeen Giuseppe Gargani luki ääneen seuraavan poliittisen julistuksen:

«Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat, että Euroopan parlamentin jäsenten valtuutettuja avustajia koskevaan uuteen järjestelmään siirtyminen ei sinänsä johda kuin mahdollisen indeksoinnin seurauksena Euroopan unionin yleisen talousarvion Euroopan parlamenttia koskevaan pääluokkaan otettujen parlamentin jäsenten avustamiseen tarkoitettujen määrärahojen lisäykseen vuoden 2008 talousarvioon tähän tarkoitukseen otettuihin määrärahoihin verrattuna, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta perustamissopimuksessa määrättyyn budjettivallan käyttäjän toimivaltaan.

Euroopan parlamentti palauttaa mieleen Euroopan parlamentin puhemiehistön 17. heinäkuuta 2008 vahvistamien Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeiden 69 artiklan 2 kohdan, jossa määrätään, että parlamentin puhemiehistö voi muuntaa maksamiensa avustajakulujen kokonaismäärän vuosittain indeksin mukaiseksi.

Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat, että jos komissio ehdottaa Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 96 artiklan 11 kohdan mukaisesti työttömyysvakuutusmaksujen mukauttamista Euroopan parlamentin jäsenten valtuutettujen avustajien kyseiseen järjestelmään sisällyttämisen johdosta, Euroopan parlamentin maksut rahoitetaan jostakin sopivasta budjettikohdasta ja maksetaan Euroopan parlamenttia koskevan talousarvion pääluokan kokonaismäärärahoista.

Euroopan parlamentti ja neuvosto muistuttavat lisäksi, että perustamissopimuksen 248 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan mukaan tilintarkastustuomioistuin voi milloin tahansa, varsinkin erityiskertomuksin, esittää huomautuksia erityisistä kysymyksistä tai yhteisön muun toimielimen pyynnöstä lausuntoja.

Euroopan parlamentti sitoutuu kuulemaan parlamentin jäsenten valtuutettujen avustajien tulevaa edustuselintä kaikista muutoksista, joita tehdään muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 125 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun sisäiseen päätökseen.»

Puhemies ilmaisi tyytyväisyytensä äänestystuloksen johdosta.

Monica Frassoni yhtyi puhemiehen kantaan.


3.24. Pääomavaatimukset (toteutussuunnitelma) (äänestys)

ECON-valiokunnan työjärjestyksen 81 artiklan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys luonnoksesta komission direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/48/EY tiettyjen liitteiden muuttamisesta riskienhallintaa koskevien teknisten säännösten osalta (B6-0623/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Othmar Karas (ECON-valiokunta) käytti puheenvuoron.

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0607)


3.25. Yrityshakemistoyhtiöiden harhaanjohtavat käytännöt (äänestys)

Mietintö: Yrityshakemistoyhtiöiden harhaanjohtavat käytännöt (mm. vetoomukset nro 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007 ja 0562/2007) [2008/2126(INI)] - Vetoomusvaliokunta. Esittelijä: Simon Busuttil (A6-0446/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0608)

°
° ° °

Christopher Beazley käytti puheenvuoron esittääkseen Margot Wallströmille kysymyksen, johon tämä vastasi.


4. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö: Philip Bushill-Matthews - A6-0454/2008: Hubert Pirker

Mietintö: Giuseppe Gargani - A6-0483/2008: Daniel Hannan, Martine Roure ja Ingeborg Gräßle

Mietintö: Simon Busuttil - A6-0446/2008: Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Marcin Libicki, Ewa Tomaszewska, Mairead McGuinness, Tadeusz Zwiefka ja Richard Corbett

Mietintö: Gérard Deprez - A6-0499/2008: Christopher Heaton-Harris


5. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

Othmar Karas ilmoitti, ettei hänellä ollut äänestyskorttia mukanaan ja että hän halusi äänestää PPE-DE-ryhmän listan mukaisesti.

James Nicholson ilmoitti, että hän oli läsnä, muttei äänestänyt Ona Juknevičienėn (A6-0457/2008), József Szájerin (A6-0301/2008), Christa Pretsin (A6-0461/2008), Jamila Madeiran A6-0442/2008), Eoin Ryanin (A6-0469/2008, A6-0470/2008), Kyösti Virrankosken (A6-0487/2008) ja Diana Wallisin (A6-0464/2008, A6-0465/2008, A6-0466/2008) mietinnöistä.

Johan Van Hecke ilmoitti, että hänen äänestyskorttinsa ei toiminut äänestettäessä Eoin Ryanin (A6-0469/2008, A6-0470/2008), Kyösti Virrankosken (A6-0487/2008), Jamila Madeiran A6-0442/2008) ja Christa Pretsin (A6-0461/2008) mietinnöistä.


(Istunto keskeytettiin klo 9.50 ja sitä jatkettiin klo 10.00.)

Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING

6. Eurooppa-neuvoston kokouksen 11. ja 12. joulukuuta 2008 tulokset - Toiminta Ranskan puheenjohtajuuskaudella (keskustelu)

Eurooppa-neuvoston selonteko ja komission julkilausuma: Eurooppa-neuvoston kokouksen 11. ja 12. joulukuuta 2008 tulokset

Neuvoston puheenjohtajavaltion julkilausuma: Toiminta Ranskan puheenjohtajuuskaudella

Nicolas Sarkozy (neuvoston puheenjohtaja) esitti Eurooppa-neuvoston julkilausuman 11. ja 12. joulukuuta pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen tuloksista ja antoi neuvoston puheenjohtajan ominaisuudessa julkilausuman toiminnasta Ranskan puheenjohtajuuskaudella.

Puhemies antoi lyhyen julkilausuman, jossa hän toivotti tervetulleeksi Ranskan uuden Eurooppa-asioiden valtiosihteerin Bruno Le Mairen ja kiitti tämän edeltäjän Jean Pierre Jouyet'n tekemää työtä. Puhemies kiitti lisäksi Klaus Hänschin työtä Euroopan parlamentin puhemiehenä vuosina 1994 - 1997 tämän syntymäpäivän johdosta.

José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoi julkilausuman Eurooppa-neuvoston kokouksen tuloksista.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-DE-ryhmän puolesta, Martin Schulz PSE-ryhmän puolesta, Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cristiana Muscardini UEN-ryhmän puolesta, Francis Wurtz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bruno Gollnisch, Martin Schulz eräästä henkilökohtaisesta asiasta Nigel Faragen puheenvuoron johdosta, Nicolas Sarkozy, José Manuel Barroso, Timothy Kirkhope, Bernard Poignant, Marielle De Sarnez, Ian Hudghton, Brian Crowley, Bairbre de Brún, Bernard Wojciechowski, Sylwester Chruszcz, Hartmut Nassauer, Poul Nyrup Rasmussen ja Nicolas Sarkozy.

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

Puheenvuorot: Silvana Koch-Mehrin, Adam Bielan, Kathy Sinnott, Peter Baco, Jacek Saryusz-Wolski, Hannes Swoboda, Jean-Marie Cavada, Mogens Camre, Margie Sudre, Robert Goebbels, Andrew Duff, Guntars Krasts, Laima Liucija Andrikienė, Pervenche Berès, Marian Harkin, Jana Hybášková, Libor Rouček, Werner Langen, Enrique Barón Crespo, Colm Burke, Richard Corbett, Mario Mauro, Proinsias De Rossa, Simon Busuttil, Jo Leinen, José Manuel García-Margallo y Marfil, Gary Titley, Elmar Brok, Adrian Severin, Andrzej Jan Szejna ja Véronique De Keyser.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Tunne Kelam, Avril Doyle, Csaba Sándor Tabajdi, Carlo Fatuzzo, Mairead McGuinness ja Gábor Harangozó.

Puheenvuorot: Bruno Le Maire (neuvoston puheenjohtaja) ja Margot Wallström (komission varapuheenjohtaja).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


(Istunto keskeytettiin klo 14.10 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING

7. Erasmus Mundus -ohjelma (2009-2013) ***I (säädöksen allekirjoittaminen)

Puhemies antoi lyhyen julkilausuman.

Pyydettyään Ján Figeľiä (komission jäsen) ja Katerina Batzelia (CULT-valiokunnan puheenjohtaja) mukaansa puhemies allekirjoitti yhdessä Bruno Le Mairen (neuvoston puheenjohtaja) kanssa Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen ohjelman käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun parantamiseksi ja kulttuurien välisen ymmärtämyksen edistämiseksi kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön avulla (Erasmus Mundus) (2009–2013), jonka neuvosto hyväksyi 16.12.2008.


Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

8. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Bernd Posselt on ilmoittanut olleensa läsnä, mutta hänen nimensä ei ole läsnäololistassa.

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

°
° ° °

Nigel Farage käytti puheenvuoron eräästä henkilökohtaisesta asiasta Martin Schulzin 11. ja 12. joulukuuta 2008 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen tuloksista sekä toiminnasta Ranskan puheenjohtajuuskaudella käydyssä keskustelussa esittämien huomioiden johdosta (istunnon pöytäkirja 16.12.2008, kohta 6), ja Martin Schulz kommentoi kyseistä puheenvuoroa.


9. Ilmastonmuutos ja energia (alustuspuheenvuorot)

Jean-Louis Borloo (neuvoston puheenjohtaja), Stavros Dimas (komission jäsen) ja Andris Piebalgs (komission jäsen) alustivat keskustelut, jotka käytiin mietinnöistä A6-0369/2008, A6-0406/2008, A6-0411/2008, A6-0414/2008, A6-0496/2007 ja A6-0419/2008.


10. Uusiutuvista energialähteistä tuotettu energia ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä [KOM(2008)0019 - C6-0046/2008 - 2008/0016(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Claude Turmes (A6-0369/2008)

Claude Turmes esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Jean-Louis Borloo (neuvoston puheenjohtaja) ja Andris Piebalgs (komission jäsen).

Puheenvuorot: Béla Glattfelder (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Mariela Velichkova Baeva (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Anders Wijkman (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Inés Ayala Sender (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Puheenvuorot: Samuli Pohjamo (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Csaba Sándor Tabajdi (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Werner Langen PPE-DE-ryhmän puolesta, Britta Thomsen PSE-ryhmän puolesta, Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki UEN-ryhmän puolesta, Umberto Guidoni GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jana Bobošíková, Alejo Vidal-Quadras, Mechtild Rothe, Roberts Zīle, Roger Helmer, Reino Paasilinna, Mieczysław Edmund Janowski, Luca Romagnoli, Teresa Riera Madurell ja Inese Vaidere.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Czesław Adam Siekierski, Marusya Ivanova Lyubcheva, Romana Jordan Cizelj, Silvia-Adriana Ţicău ja Gyula Hegyi.

Claude Turmes käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2008, kohta 5.1.


11. Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppa ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppaa koskevan yhteisön järjestelmän parantamiseksi ja laajentamiseksi [KOM(2008)0016 - C6-0043/2008 - 2008/0013(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Avril Doyle (A6-0406/2008)

Avril Doyle esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Jean-Louis Borloo (neuvoston puheenjohtaja) ja Stavros Dimas (komission jäsen).

Puheenvuorot: Corien Wortmann-Kool (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Elisa Ferreira (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Lena Ek (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), John Bowis PPE-DE-ryhmän puolesta ja Linda McAvan PSE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

Puheenvuorot: Lena Ek ALDE-ryhmän puolesta, Caroline Lucas Verts/ALE-ryhmän puolesta, Salvatore Tatarella UEN-ryhmän puolesta, Jens Holm GUE/NGL-ryhmän puolesta, Johannes Blokland IND/DEM-ryhmän puolesta, Françoise Grossetête, María Sornosa Martínez, Patrick Louis, Pilar Ayuso, Atanas Paparizov, Urszula Krupa, Bogusław Sonik, Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Anne Ferreira, Elisabetta Gardini, Caroline Jackson, Georg Jarzembowski, Richard Seeber, Eija-Riitta Korhola ja Christofer Fjellner.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jerzy Buzek, Silvia-Adriana Ţicău, Chris Davies ja Bart Staes.

Avril Doyle käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2008, kohta 5.2.


12. Pyrkimykset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään osana yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämistä vuoteen 2020 mennessä [KOM(2008)0017 - C6-0041/2008 - 2008/0014(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Satu Hassi (A6-0411/2008)

Satu Hassi esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Jean-Louis Borloo (neuvoston puheenjohtaja) ja Stavros Dimas (komission jäsen).

Puheenvuorot: Cornelis Visser (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Sepp Kusstatscher (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Puhetta johti
varapuhemies Mario MAURO

Puheenvuorot: Robert Goebbels (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Antonio De Blasio (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Péter Olajos PPE-DE-ryhmän puolesta, Edite Estrela PSE-ryhmän puolesta, Johannes Lebech ALDE-ryhmän puolesta, Liam Aylward UEN-ryhmän puolesta, Roberto Musacchio GUE/NGL-ryhmän puolesta, Riitta Myller, Adina-Ioana Vălean, Anni Podimata ja Justas Vincas Paleckis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Paul Rübig, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, Charles Tannock ja Anders Wijkman.

Satu Hassi käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2008, kohta 5.3.


13. Hiilidioksidin geologinen varastointi ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi hiilidioksidin geologisesta varastoinnista ja neuvoston direktiivien 85/337/ETY ja 96/61/EY, direktiivien 2000/60/EY, 2001/80/EY, 2004/35/EY ja 2006/12/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 muuttamisesta [KOM(2008)0018 - C6-0040/2008 - 2008/0015(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Chris Davies (A6-0414/2008)

Chris Davies esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Jean-Louis Borloo (neuvoston puheenjohtaja) ja Stavros Dimas (komission jäsen).

Puheenvuorot: Françoise Grossetête (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Karsten Friedrich Hoppenstedt PPE-DE-ryhmän puolesta, Evangelia Tzampazi PSE-ryhmän puolesta, Anne Laperrouze ALDE-ryhmän puolesta, Kathalijne Maria Buitenweg Verts/ALE-ryhmän puolesta, Bairbre de Brún GUE/NGL-ryhmän puolesta, Hanne Dahl IND/DEM-ryhmän puolesta, Norbert Glante, Jill Evans, Adam Gierek ja Silvia-Adriana Ţicău.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Avril Doyle, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Czesław Adam Siekierski ja Rebecca Harms.

Chris Davies käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2008, kohta 5.4.


14. Polttoaineiden käytöstä (tieliikenne ja sisävesiliikenne) aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen seuranta ja vähentäminen ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 98/70/EY muuttamisesta bensiinin, dieselin ja kaasuöljyn eritelmien osalta sekä tieliikenteen polttoaineiden käytöstä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen seurantaan ja vähentämiseen tarkoitetun mekanismin käyttöönottamisesta, neuvoston direktiivin 1999/32/EY muuttamisesta sisävesialusten käyttämien polttoaineiden eritelmien osalta ja direktiivin 93/12/ETY kumoamisesta [KOM(2007)0018 - C6-0061/2007 - 2007/0019(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Dorette Corbey (A6-0496/2007)

Dorette Corbey esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Jean-Louis Borloo (neuvoston puheenjohtaja) ja Stavros Dimas (komission jäsen).

Puheenvuorot: Pilar Ayuso PPE-DE-ryhmän puolesta ja Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Neil Parish, Claude Turmes ja Kathy Sinnott.

Dorette Corbey käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2008, kohta 5.5.


15. Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille osana yhteisön kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi [KOM(2007)0856 - C6-0022/2008 - 2007/0297(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Guido Sacconi (A6-0419/2008)

Guido Sacconi esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Jean-Louis Borloo (neuvoston puheenjohtaja) ja Stavros Dimas (komission jäsen).

Puheenvuorot: Werner Langen (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Martin Callanan PPE-DE-ryhmän puolesta, Pierre Pribetich PSE-ryhmän puolesta, Jorgo Chatzimarkakis ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Alessandro Foglietta UEN-ryhmän puolesta, Jens Holm GUE/NGL-ryhmän puolesta, Johannes Blokland IND/DEM-ryhmän puolesta, Amalia Sartori, Inés Ayala Sender, Chris Davies, Matthias Groote, Bogusław Liberadzki ja Juan Fraile Cantón.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Czesław Adam Siekierski, Silvia-Adriana Ţicău, Marios Matsakis ja Carl Schlyter.

Guido Sacconi käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2008, kohta 5.6.


16. Ilmastonmuutos ja energia (keskustelun päättäminen)

Jean-Louis Borloo (neuvoston puheenjohtaja), Stavros Dimas (komission jäsen) ja Andris Piebalgs (komission jäsen) päättivät keskustelut ilmastonmuutosta ja energiaa koskevista mietinnöistä.

Marios Matsakis käytti puheenvuoron pahoitellakseen keskustelun lopussa istuntosalissa paikalla olleiden jäsenten vähäistä määrää (puhemies totesi olevansa puhujan kanssa samaa mieltä).


17. Parlamentin kokoonpano

Karin Scheele on kirjallisesti ilmoittanut luopuvansa edustajantoimestaan 11. joulukuuta 2008 alkaen.

Parlamentti totesi työjärjestyksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti kyseisen edustajantoimen vapautuneen edellä mainitusta päivämäärästä alkaen.

Toimivaltaiset Itävallan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Maria Berger on nimitetty parlamentin jäseneksi Karin Scheelen tilalle 11.12.2008 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Maria Berger osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, että ei harjoita tehtävää, joka on ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa.


(Istunto keskeytettiin klo 20.20 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Luigi COCILOVO

18. Kolmatta energiapakettia koskeva lainsäädäntömenettely (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-0120/2008) Hannes Swoboda, Reino Paasilinna, Eluned Morgan ja Atanas Paparizov PSE-ryhmän puolesta, Giles Chichester, Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Angelika Niebler, Gunnar Hökmark ja Jerzy Buzek PPE-DE-ryhmän puolesta neuvostolle: Kolmatta energiapakettia koskevan lainsäädäntömenettelyn jatkaminen ja saattaminen ajoissa päätökseen (B6-0493/2008)

Atanas Paparizov ja Gunnar Hökmark esittelivät suullisen kysymyksen.

Jean-Louis Borloo (neuvoston puheenjohtaja) vastasi suulliseen kysymykseen.

Andris Piebalgs (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Angelika Niebler PPE-DE-ryhmän puolesta, Atanas Paparizov PSE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Jerzy Buzek.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Reinhard Rack ja Silvia-Adriana Ţicău.

Puheenvuorot: Jean-Louis Borloo ja Andris Piebalgs.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


19. Rajatylittävän lainvalvonnan helpottaminen liikenneturvallisuuden alalla ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rajatylittävän lainvalvonnan helpottamisesta liikenneturvallisuuden alalla [KOM(2008)0151 - C6-0149/2008 - 2008/0062(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A6-0371/2008)

Inés Ayala Sender esitteli laatimansa mietinnön.

Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Brigitte Fouré PPE-DE-ryhmän puolesta, Silvia-Adriana Ţicău PSE-ryhmän puolesta, Bilyana Ilieva Raeva ALDE-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Sebastiano (Nello) Musumeci UEN-ryhmän puolesta, Luís Queiró, Robert Evans, Reinhard Rack, Bogusław Liberadzki ja Justas Vincas Paleckis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zuzana Roithová ja Marios Matsakis.

Puheenvuorot: Antonio Tajani ja Inés Ayala Sender.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2008, kohta 5.8.


20. Arvopaperien selvitysjärjestelmät ja rahoitusvakuusjärjestelyt ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä annetun direktiivin 98/26/EY ja rahoitusvakuusjärjestelyistä annetun direktiivin 2002/47/EY muuttamisesta linkitettyjen järjestelmien sekä lainasaamisten osalta [KOM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Piia-Noora Kauppi (A6-0480/2008)

Piia-Noora Kauppi esitteli laatimansa mietinnön.

Charlie McCreevy (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Aloyzas Sakalas (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

Puheenvuorot: Othmar Karas PPE-DE-ryhmän puolesta, Pervenche Berès PSE-ryhmän puolesta ja Margarita Starkevičiūtė ALDE-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Dragoş Florin David ja Zuzana Roithová.

Puheenvuorot: Charlie McCreevy ja Piia-Noora Kauppi.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.12.2008, kohta 6.14.


21. Talletusten vakuusjärjestelmä: talletussuojan taso ja korvausten maksuaika ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi talletusten vakuusjärjestelmästä annetun direktiivin 94/19/EY muuttamisesta talletussuojan tason ja korvausten maksuajan osalta [KOM(2008)0661 - C6-0361/2008 - 2008/0199(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Christian Ehler (A6-0494/2008)

Christian Ehler esitteli laatimansa mietinnön.

Charlie McCreevy (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Cornelis Visser PPE-DE-ryhmän puolesta, Pervenche Berès PSE-ryhmän puolesta, Sharon Bowles ALDE-ryhmän puolesta, Astrid Lulling, Antolín Sánchez Presedo, Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Ján Hudacký ja Colm Burke.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Othmar Karas ja Margarita Starkevičiūtė.

Puheenvuorot: Charlie McCreevy ja Christian Ehler.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.12.2008, kohta 6.15.


22. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 416.252/OJME).


23. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.25.

Harald Rømer

Mechtild Rothe

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö