Index 
Jegyzőkönyv
PDF 252kWORD 168k
2008. december 16., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése)
 3.Szavazások órája
  
3.1.Az EK/Marokkó közötti Euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyve a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából *** (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
3.2.Az EK és Albánia közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, Bulgária és Románia EU-hoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv *** (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
3.3.Az EK és Horvátország közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv *** (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
3.4.A légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről az EK és India között létrejött megállapodás * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
3.5.Az euro pénzhamisítás elleni védelme * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
3.6.Az euro pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések (az eurót közös valutaként el nem fogadó tagállamok) * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
3.7.A társaságoknak előírt biztosítékok a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében (kodifikált szöveg) ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
3.8.A magánszemélyek személyes tulajdonának valamely tagállamból történő végleges behozatalára alkalmazandó adómentességekről (kodifikált szöveg) * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
3.9.Állat-egészségügyi kiadások (kodifikált szöveg) * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
3.10.Az euroérmékhez hasonló emlékérmek és érmék * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
3.11.Az euroérmékhez hasonló emlékérmek és érmék (az eurót közös valutaként el nem fogadó tagállamokra történő kiterjesztés)
  
3.12.A 9/2008. számú költségvetési módosítástervezet (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
3.13.Mértékegységek ***II (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
3.14.A turizmus part menti régiókra gyakorolt hatásának regionális fejlesztési szempontjai (szavazás)
  
3.15.Médiaműveltség a digitális világban (szavazás)
  
3.16.Egy európai képzési alap létrehozása (átdolgozás) ***II (szavazás)
  
3.17.Egyes jogi aktusoknak a 2006/512/EK határozat által módosított 1999/468/EK tanácsi határozatnak megfelelő kiigazítása – Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelő kiigazítás (negyedik rész) ***I (szavazás)
  
3.18.A polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat létrehozása ***I (szavazás)
  
3.19.Európai Üzemi Tanács (átdolgozott szöveg) ***I (szavazás)
  
3.20.A védelmi vonatkozású termékek transzfere ***I (szavazás)
  
3.21.A gépjárművek és motorok típusjóváhagyása ***I (szavazás)
  
3.22.Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap és Kohéziós Alap (jövedelemtermelő projektek) *** (szavazás)
  
3.23.Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek *(szavazás)
  
3.24.Kockázatkezelésre vonatkozó technikai rendelkezések (szavazás)
  
3.25.A megtévesztő gyakorlatot folytató, címjegyzékekkel foglalkozó társaságok (szavazás)
 4.A szavazáshoz fűzött indokolások
 5.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 6.A 2008. december 11-12-i Európai Tanács eredményei - A francia elnökség féléves tevékenysége (vita)
 7.Erasmus Mundus program (2009-2013) ***I (a jogi aktus aláírása)
 8.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 9.Klímaváltozás és energia (bevezetés)
 10.Megújuló energiaforrásokból termelt energia ***I (vita)
 11.Az üvegházhatású gázok kibocsátási kvótáinak kereskedelme ***I (vita)
 12.Az üvegházhatást okozó gázkibocsátás csökkentésére irányuló közös törekvések ***I (vita)
 13.A szén-dioxid geológiai tárolása ***I (vita)
 14.Az üzemanyagokból (közúti közlekedés és belvízi hajózás) származó üvegházhatású gázok kibocsátásának ellenőrzése és mérséklése ***I (vita)
 15.Új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények ***I (vita)
 16.Klímaváltozás és energia (lezárás)
 17.A Parlament tagjai
 18.Jogalkotási eljárás a harmadik energiaügyi csomag tárgyában (vita)
 19.A közúti közlekedésbiztonságra vonatkozó szabályok határokon átnyúló végrehajtása ***I (vita)
 20.Az elszámolások véglegessége és a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodások ***I (vita)
 21.A betétbiztosítási rendszerek a fedezeti szint és a kifizetési határidő vonatkozásában ***I (vita)
 22.A következő ülésnap napirendje
 23.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Gérard ONESTA
alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00 órakor nyitják meg.

°
° ° °

Felszólal: Daniel Hannan az Európai Unió soron következő, cseh elnökségéről és a Lisszaboni Szerződésről.


2. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 115. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I. Zimbabwe

- Marios Matsakis, Marco Cappato, Thierry Cornillet és Fiona Hall, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Zimbabwéről (B6-0628/2008);

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson és Emilio Menéndez del Valle, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, a zimbabwei helyzetről (B6-0633/2008);

- Luisa Morgantini, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Zimbabwéről (B6-0634/2008);

- Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Zimbabwéről (B6-0639/2008);

- Eoin Ryan, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki és Mieczysław Edmund Janowski, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, a zimbabwei helyzetről (B6- 642/2008);

- Geoffrey Van Orden, Colm Burke, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt és Charles Tannock, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Zimbabwéről (B6-0643/2008);

II. Nicaragua

- Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marios Matsakis és Marco Cappato, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Nicaraguáról (B6-0629/2008)

- Pasqualina Napoletano és Raimon Obiols i Germà, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, a nicaraguai helyzetről (B6-0631/2008);

- Willy Meyer Pleite, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nicaraguáról (B6-0635/2008);

- Cristiana Muscardini, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska és Mieczysław Edmund Janowski, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, a nicaraguai helyzetről (B6-0637/2008);

- Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a nicaraguai helyzetről (B6-0640/2008);

- José Manuel García-Margallo y Marfil, Fernando Fernández Martín, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt és Charles Tannock, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok, a polgári szabadságjogok és a demokrácia védelmezőivel szembeni erőszakról Nicaraguában (B6-0644/2008);

III. Oroszország: az emberi jogok védelmezőivel szembeni agresszió és eljárás Anna Politkovszkaja meggyilkolása tárgyában

- Toomas Savi, Marios Matsakis, Henrik Lax, Jeanine Hennis-Plasschaert, Marco Cappato és Marielle De Sarnez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Oroszországról: az emberi jogok védelmezőivel szembeni erőszak és Anna Politkovszkaja feltételezett gyilkosainak pere (B6-0630/2008);

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Józef Pinior és Reino Paasilinna, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Oroszországról: az emberi jogok védelmezőivel szembeni erőszak és az Anna Politkovszkaja meggyilkolásával kapcsolatos per (B6-0632/2008);

- Vittorio Agnoletto, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az emberi jogok védelmezőivel szemben a közelmúltban Oroszországban alkalmazott erőszakról (B6-0636/2008);

- Bart Staes, Hélène Flautre, Rebecca Harms és Milan Horáček, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok védelmezőivel szembeni erőszakról Oroszországban és az Anna Politkovszkaja meggyilkolásával kapcsolatos perről (B6-0641/2008);

- Tunne Kelam, Zbigniew Zaleski, Christopher Beazley, Michael Gahler, Edward McMillan-Scott, Eija-Riitta Korhola, Colm Burke, Charles Tannock és Bernd Posselt, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok védelmezőivel szembeni erőszakról Oroszországban és az Anna Politkovszkaja meggyilkolásával kapcsolatos perről (B6-0645/2005);

- Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska és Mieczysław Edmund Janowski, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Oroszországról: az emberi jogok védelmezőivel szembeni erőszak és az Anna Politkovszkaja meggyilkolásával kapcsolatos perről (B6-0646/2008);

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 142. cikkének megfelelően osztják fel.


3. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei, a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


3.1. Az EK/Marokkó közötti Euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyve a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából *** (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Ajánlás, amelynek tárgya a Tanács határozattervezete egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó Euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyvének aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából [13104/2007 - C6-0383/2008 - 2007/0137(AVC)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0458/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0584)

A Parlament hozzájárulását adja.


3.2. Az EK és Albánia közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, Bulgária és Románia EU-hoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv *** (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Ajánlás, amelynek tárgya javaslat a Tanács és a Bizottság határozatára az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, és másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv megkötéséről [7999/2008 - COM(2008)0139 - C6-0453/2008 - 2008/0057(AVC)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0496/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0585)

A Parlament hozzájárulását adja.


3.3. Az EK és Horvátország közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv *** (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Ajánlás, amelynek tárgya javaslat a Tanács és a Bizottság határozatára az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, és másrészről a Horvát Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv megkötéséről [15019/2008 - COM(2007)0612 - C6-0463/2008 - 2007/0215(AVC)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0490/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0586)

A Parlament hozzájárulását adja.


3.4. A légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről az EK és India között létrejött megállapodás * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács határozatára az Európai Közösség és az Indiai Köztársaság közötti, a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás megkötéséről [COM(2008)0347 - C6-0342/2008 - 2008/0121(CNS)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Gabriele Albertini (A6-0471/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0587)


3.5. Az euro pénzhamisítás elleni védelme * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az euro pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló 1338/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelettervezetről (ismételt konzultáció) [14533/2008 - C6-0395/2008 - 2007/0192A(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Gérard Deprez (A6-0499/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5). pont

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁS és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0588)


3.6. Az euro pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések (az eurót közös valutaként el nem fogadó tagállamok) * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács rendeletére az euró pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló 1338/2001/EK rendelet hatásainak az eurót közös valutaként el nem fogadó tagállamokra történő kiterjesztéséről szóló 1339/2001/EK rendelet módosításáról [14533/2008 - C6-0481/2008 - 2007/0192B(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Gérard Deprez (A6-0503/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0589)


3.7. A társaságoknak előírt biztosítékok a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében (kodifikált szöveg) ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a biztosítékok egyenértékűvé tétele céljából a részvénytársaságok alapításának, valamint tőkéjük fenntartásának és módosításának tekintetében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében a Szerződés 48. cikkének második bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról (kodifikált szöveg) [COM(2008)0544 - C6-0316/2008 - 2008/0173(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Diana Wallis (A6-0465/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0590)


3.8. A magánszemélyek személyes tulajdonának valamely tagállamból történő végleges behozatalára alkalmazandó adómentességekről (kodifikált szöveg) * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács irányelvére a magánszemélyek személyes tulajdonának valamely tagállamból történő végleges behozatalára alkalmazandó adómentességekről (kodifikált szöveg) [COM(2008)0376 - C6-0290/2008 - 2008/0120(CNS)] - Jogi Bizottság. Előadó: Diana Wallis (A6-0466/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0591)


3.9. Állat-egészségügyi kiadások (kodifikált szöveg) * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács határozatára az állat-egészségügyi kiadásokról (kodifikált szöveg) [COM(2008)0358 - C6-0271/2008 - 2008/0116(CNS)] - Jogi Bizottság. Előadó: Diana Wallis (A6-0464/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0592)


3.10. Az euroérmékhez hasonló emlékérmek és érmék * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács rendeletére az euro-érmékhez hasonló emlékérmekről és érmékről szóló 2182/2004/EK rendelet módosításáról [COM(2008)0514 VOL.I - C6-0332/2008 - 2008/0167(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Eoin Ryan (A6-0469/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0593)


3.11. Az euroérmékhez hasonló emlékérmek és érmék (az eurót közös valutaként el nem fogadó tagállamokra történő kiterjesztés)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács rendeletére az euró pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló 1338/2001/EK rendelet hatásainak az eurót közös valutaként el nem fogadó tagállamokra történő kiterjesztéséről szóló 1339/2001/EK rendelet módosításáról [COM(2008)0514 VOL.II - C6-0335/2008 - 2008/0168(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Eoin Ryan (A6-0470/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0594)


3.12. A 9/2008. számú költségvetési módosítástervezet (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó 9/2008. számú költségvetési módosítástervezetéről
III. szakasz – Bizottság [16263/2008 - C6-0462/2008 - 2008/2311(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0595)


3.13. Mértékegységek ***II (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a mértékegységekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 80/181/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel [11915/3/2008 - C6-0425/2008 - 2007/0187(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Arlene McCarthy (A6-0476/2008)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P6_TA(2008)0596)


3.14. A turizmus part menti régiókra gyakorolt hatásának regionális fejlesztési szempontjai (szavazás)

Jelentés a turizmus part menti régiókra gyakorolt hatásának regionális fejlesztési szempontjairól [2008/2132(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Jamila Madeira (A6-0442/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0597)


3.15. Médiaműveltség a digitális világban (szavazás)

Jelentés a médiaműveltségről a digitális világban [2008/2129(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Christa Prets (A6-0461/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0598)


3.16. Egy európai képzési alap létrehozása (átdolgozás) ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról az európai képzési alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (átdolgozás) [11263/4/2008 - C6-0422/2008 - 2007/0163(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Bernard Lehideux (A6-0473/2008)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P6_TA(2008)0599)


3.17. Egyes jogi aktusoknak a 2006/512/EK határozat által módosított 1999/468/EK tanácsi határozatnak megfelelő kiigazítása – Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelő kiigazítás (negyedik rész) ***I (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi aktusok ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, a 2006/512/EK határozattal módosított 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról - Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelő kiigazítás - Negyedik rész [COM(2008)0071 - C6-0065/2008 - 2008/0032(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: József Szájer (A6-0301/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Margot Wallström (a Bizottság alelnöke) két nyilatkozatot tesz.

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2008)0600)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva a módosított formában (P6_TA(2008)0600)


3.18. A polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat létrehozása ***I (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács határozatára a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról szóló 2001/470/EK tanácsi határozat módosításáról [COM(2008)0380 - C6-0248/2008 - 2008/0122(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Ona Juknevičienė (A6-0457/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2008)0601)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2008)0601)


3.19. Európai Üzemi Tanács (átdolgozott szöveg) ***I (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a közösségi szintű vállalkozások és vállalkozáscsoportok munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról (átdolgozott szöveg) [COM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Philip Bushill-Matthews (A6-0454/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2008)0602)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2008)0602)

Felszólalások a szavazásról:

Felszólal: Philip Bushill-Matthews (előadó), aki pontosítja azt a szerepet, amelyet véleménye szerint az előadónak kellene betöltenie a háromoldalú egyeztetés során.


3.20. A védelmi vonatkozású termékek transzfere ***I (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a védelmi vonatkozású termékek Közösségen belüli transzferére vonatkozó feltételek egyszerűsítéséről [COM(2007)0765 - C6-0468/2007 - 2007/0279(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Heide Rühle (A6-0410/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2008)0603)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2008)0603)


3.21. A gépjárművek és motorok típusjóváhagyása ***I (szavazás)

Jelentés a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében a gépjárművek és motorok típusjóváhagyásáról, valamint a járművek javítására és karbantartására vonatkozó információkhoz való hozzáférésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2007)0851 - C6-0007/2008 - 2007/0295(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Matthias Groote (A6-0329/2008)


(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2008)0604)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2008)0604)


3.22. Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap és Kohéziós Alap (jövedelemtermelő projektek) *** (szavazás)

Ajánlás, amelynek tárgya javaslat a Tanács rendeletére az Európai Regionális Fejlesztési Alapról, az Európai Szociális Alapról és a Kohéziós Alapról szóló 1083/2006/EK rendelet egyes jövedelemtermelő projektek tekintetében történő módosításáról [13874/2008 - C6-0387/2008 - 2008/0186(AVC)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2008)0605)

A Parlament hozzájárulását adja.


3.23. Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek *(szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács rendeletére az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek módosításáról [COM(2008)0786 - C6-0449/2008 - 2008/0224(CNS)] - Jogi Bizottság. Előadó: Giuseppe Gargani (A6-0483/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2008)0606)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2008)0606)

Felszólalások a szavazásról:

Giuseppe Gargani (előadó) szóbeli módosító javaslatokat terjeszt elő a 62., 65. és 75. módosításhoz, amit elfogadnak.

A zárószavazás előtt Giuseppe Gargani kéri a Bizottságot álláspontjának pontosítására, amit Margot Wallström (a Bizottság alelnöke) megtesz.

A zárószavazás előtt Giuseppe Gargani felolvassa a következő politikai nyilatkozatot:

«Az Európai Parlament és a Tanács – a költségvetési hatóság hatáskörének sérelme nélkül – egyetért abban, hogy az akkreditált asszisztensekre vonatkozó új rendszerre való áttérés az Európai Unió költségvetésének az Európai Parlamentre vonatkozó szakaszában a parlamenti asszisztensekkel kapcsolatos költségekre a 2008-as költségvetésben biztosított előirányzatok indexálás nélküli összegéhez képest önmagában nem jár emeléssel.

Az Európai Parlament emlékeztet „Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai” 69. cikkének (2) bekezdésére, melyet az Európai Parlament Elnöksége 2008. július 17-én fogadott el, és amely kimondja, hogy az Elnökség évente indexálhatja az összes képviselői asszisztensre előirányzott összeget.

Az Európai Parlament és a Tanács elismeri, hogy amennyiben a Bizottság az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 96. cikkének (11) bekezdésével összhangban javasolná a munkanélküliség kockázatát fedező biztosítási rendszerhez történő hozzájárulások kiigazítását (az akkreditált parlamenti asszisztenseknek a nevezett rendszerbe történő felvétele miatt), úgy az Európai Parlament hozzájárulásait a költségvetés egy erre megfelelő rovatának jogcímén kellene finanszírozni, és az Európai Parlament vonatkozó költségvetési szakaszában szereplő általános előirányzatokból kellene kifizetni.

Az Európai Parlament és a Tanács hangsúlyozza, hogy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 248. cikk (4) bekezdésének második albekezdése értelmében a Számvevőszék bármikor észrevételeket nyújthat be – nevezetesen különjelentések formájában – különleges kérdésekről, vagy véleményt alkothat egy másik közösségi intézmény kérésére.

Az Európai Parlament kész arra, hogy konzultáljon az akkreditált parlamenti asszisztenseket a jövőben képviselő szervvel az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 125. cikkének (1) bekezdése szerinti belső határozatot érintő bármely módosításról.»

Az elnök üdvözli a szavazás kimenetelét.

Monica Frassoni csatlakozik az előtte szólóhoz.


3.24. Kockázatkezelésre vonatkozó technikai rendelkezések (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány, amelyet az eljárási szabályzat 81. cikkével összhangban nyújtott be az ECON bizottság, a 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv egyes mellékleteinek a kockázatkezelésre vonatkozó technikai rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági irányelvtervezetről (B6-0623/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 24. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Felszólal: Othmar Karas (ECON bizottság)

Elfogadva (P6_TA(2008)0607)


3.25. A megtévesztő gyakorlatot folytató, címjegyzékekkel foglalkozó társaságok (szavazás)

Jelentés a megtévesztő gyakorlatot folytató, címjegyzékekkel foglalkozó társaságokról (0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 és egyéb petíciók) [2008/2126(INI)] - Petíciós Bizottság. Előadó: Simon Busuttil (A6-0446/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 25. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0608)

°
° ° °

Felszólal: Christopher Beazley, aki kérdést tesz fel Margot Wallströmnek, aki válaszol.


4. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Philip Bushill-Matthews-jelentés - A6-0454/2008: Hubert Pirker

Giuseppe Gargani-jelentés - A6-0483/2008: Daniel Hannan, Martine Roure és Ingeborg Gräßle

Simon Busuttil-jelentés - A6-0446/2008: Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Marcin Libicki, Ewa Tomaszewska, Mairead McGuinness, Tadeusz Zwiefka és Richard Corbett

Gérard Deprez-jelentés - A6-0499/2008: Christopher Heaton-Harris


5. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

Othmar Karas közli, hogy szavazókártyája nem volt nála, és a PPE-DE képviselőcsoport listája szerint kívánt volna szavazni.

James Nicholson közli, hogy jelen volt, de az alábbi jelentésekről folytatott szavazásokon nem vett részt: Ona Juknevičienė (A6-0457/2008), József Szájer (A6-0301/2008), Christa Prets (A6-0461/2008), Jamila Madeira A6-0442/2008), Eoin Ryan (A6-0469/2008, A6-0470/2008), Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008) és Diana Wallis (A6-0464/2008, A6-0465/2008, A6-0466/2008).

Johan Van Hecke közli, hogy szavazókártyája nem működött az alábbi jelentésekről folytatott szavazásokon: Eoin Ryan (A6-0469/2008, A6-0470/2008), Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008), Jamila Madeira A6-0442/2008) és Christa Prets (A6-0461/2008).


(A 09.50 órakor megszakított ülést 10.00 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING
elnök

6. A 2008. december 11-12-i Európai Tanács eredményei - A francia elnökség féléves tevékenysége (vita)

Az Európai Tanács jelentése és a Bizottság nyilatkozata: A 2008. december 11-12-i Európai Tanács eredményei

A Tanács soros elnökségének nyilatkozata: A francia elnökség féléves tevékenysége

Nicolas Sarkozy (a Tanács soros elnöke), előterjeszti az Európai Tanács jelentését a 2008. december 11–12-i Európai Tanácsról, és a Tanács soros elnökeként nyilatkozatot tesz a francia elnökség féléves tevékenységéről.

Az elnök rövid nyilatkozatot tesz, amelyben üdvözli az európai ügyek új francia államtitkárát, Bruno Le Maire-t, és elismeréssel méltatja elődje, Jean Pierre Jouyet tevékenységét. Ugyancsak elismeréssel szól Klaus Hänsch, az Európai Parlament 1994 és 1997 közötti elnöke munkájáról, születésnapja alkalmával.

José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke), nyilatkozatot tesz az Európai Tanács eredményeiről.

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Graham Watson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Cristiana Muscardini, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Francis Wurtz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Bruno Gollnisch, független, Martin Schulz, személyes észrevételt tesz Nigel Farage felszólalása kapcsán, Nicolas Sarkozy, José Manuel Barroso, Timothy Kirkhope, Bernard Poignant, Marielle De Sarnez, Ian Hudghton, Brian Crowley, Bairbre de Brún, Bernard Wojciechowski, Sylwester Chruszcz, Hartmut Nassauer, Poul Nyrup Rasmussen és Nicolas Sarkozy.

ELNÖKÖL: Alejo VIDAL-QUADRAS
alelnök

Felszólal: Silvana Koch-Mehrin, Adam Bielan, Kathy Sinnott, Peter Baco, Jacek Saryusz-Wolski, Hannes Swoboda, Jean-Marie Cavada, Mogens Camre, Margie Sudre, Robert Goebbels, Andrew Duff, Guntars Krasts, Laima Liucija Andrikienė, Pervenche Berès, Marian Harkin, Jana Hybášková, Libor Rouček, Werner Langen, Enrique Barón Crespo, Colm Burke, Richard Corbett, Mario Mauro, Proinsias De Rossa, Simon Busuttil, Jo Leinen, José Manuel García-Margallo y Marfil, Gary Titley, Elmar Brok, Adrian Severin, Andrzej Jan Szejna és Véronique De Keyser.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Tunne Kelam, Avril Doyle, Csaba Sándor Tabajdi, Carlo Fatuzzo, Mairead McGuinness és Gábor Harangozó.

Felszólal: Bruno Le Maire (a Tanács soros elnöke) és Margot Wallström (a Bizottság alelnöke).

A vitát berekesztik.


(A 14.10 órakor megszakított ülést 15.05 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING
elnök

7. Erasmus Mundus program (2009-2013) ***I (a jogi aktus aláírása)

Az elnök rövid nyilatkozatot tesz.

Az elnök kéri, hogy Ján Figeľ (a Bizottság tagja) és Katerina Batzeli (a CULT bizottság elnöke) csatlakozzon hozzá, majd Bruno Le Maire-rel (a Tanács soros elnökével) közösen aláírja az Európai Parlament és a Tanács határozatát, amely cselekvési programot hoz létre a felsőoktatás javítása és a kultúrák közötti megértés javítása céljával a harmadik országokkal való együttműködés révén (Erasmus Mundus) (2009-2013), amit a Tanács 2008. december 16-án fogadott el..


ELNÖKÖL: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
alelnök

8. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Bernd Posselt közli, hogy jelen volt, a neve ennek ellenére nem szerepel a jelenléti íven.

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

°
° ° °

Felszólal: Nigel Farage személyes észrevételt tesz a 2008 december 11–12-i Európai Tanács eredményeiről és a francia elnökség féléves tevékenységéről folytatott vita során Martin Schulz által hangoztatott nézetek kapcsán (2008.12.16-i jegyzőkönyv 6. pont), és Martin Schulz e felszólalással kapcsolatban.


9. Klímaváltozás és energia (bevezetés)

Jean-Louis Borloo (a Tanács soros elnöke), Stavros Dimas (a Bizottság tagja) és Andris Piebalgs (a Bizottság tagja) bevezetik a vitát az alábbi jelentésekről: A6-0369/2008, A6-0406/2008, A6-0411/2008, A6-0414/2008, A6-0496/2007 és A6-0419/2008.


10. Megújuló energiaforrásokból termelt energia ***I (vita)

Jelentés az Európai Parlament és a Tanács irányelvére irányuló javaslatról, amelynek tárgya a megújuló forrásokból előállított energia támogatása [COM(2008)0019 - C6-0046/2008 - 2008/0016(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Claude Turmes (A6-0369/2008)

Claude Turmes előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Jean-Louis Borloo (a Tanács soros elnöke) és Andris Piebalgs (a Bizottság tagja).

Felszólal: Béla Glattfelder (az INTA bizottság véleményének előadója), Mariela Velichkova Baeva (az ECON bizottság véleményének előadója), Anders Wijkman (az ENVI bizottság véleményének előadója) és Inés Ayala Sender (a TRAN bizottság véleményének előadója).

ELNÖKÖL: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
alelnök

Felszólal: Samuli Pohjamo (a REGI bizottság véleményének előadója), Csaba Sándor Tabajdi (az AGRI bizottság véleményének előadója), Werner Langen, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Britta Thomsen, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Fiona Hall, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Umberto Guidoni, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jana Bobošíková, független, Alejo Vidal-Quadras, Mechtild Rothe, Roberts Zīle, Roger Helmer, Reino Paasilinna, Mieczysław Edmund Janowski, Luca Romagnoli, Teresa Riera Madurell és Inese Vaidere.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Czesław Adam Siekierski, Marusya Ivanova Lyubcheva, Romana Jordan Cizelj, Silvia-Adriana Ţicău és Gyula Hegyi.

Felszólal: Claude Turmes.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.12.17-i jegyzőkönyv 5.1. pont .


11. Az üvegházhatású gázok kibocsátási kvótáinak kereskedelme ***I (vita)

Jelentés az Európai Parlament és a Tanács irányelvére irányuló javaslatról, amelynek tárgya a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének továbbfejlesztése és kiterjesztése tekintetében történő módosításáról [COM(2008)0016 - C6-0043/2008 - 2008/0013(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Avril Doyle (A6-0406/2008)

Avril Doyle előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Jean-Louis Borloo (a Tanács soros elnöke) és Stavros Dimas (a Bizottság tagja).

Felszólal: Corien Wortmann-Kool (az INTA bizottság véleményének előadója), Elisa Ferreira (az ECON bizottság véleményének előadója), Lena Ek (az ITRE bizottság véleményének előadója), John Bowis, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, és Linda McAvan, a(z) PSE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Diana WALLIS
alelnök

Felszólal: Lena Ek, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Caroline Lucas, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Salvatore Tatarella, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Jens Holm, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Johannes Blokland, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Françoise Grossetête, María Sornosa Martínez, Patrick Louis, Pilar Ayuso, Atanas Paparizov, Urszula Krupa, Bogusław Sonik, Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Anne Ferreira, Elisabetta Gardini, Caroline Jackson, Georg Jarzembowski, Richard Seeber, Eija-Riitta Korhola és Christofer Fjellner.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jerzy Buzek, Silvia-Adriana Ţicău, Chris Davies és Bart Staes.

Felszólal: Avril Doyle.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.12.17-i jegyzőkönyv 5.2. pont .


12. Az üvegházhatást okozó gázkibocsátás csökkentésére irányuló közös törekvések ***I (vita)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács határozatára az üvegházhatást okozó gázkibocsátásnak a 2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi kötelezettségvállalásoknak megfelelő szintre történő csökkentésére irányuló tagállami törekvésekről [COM(2008)0017 - C6-0041/2008 - 2008/0014(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Satu Hassi (A6-0411/2008)

Satu Hassi előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Jean-Louis Borloo (a Tanács soros elnöke) és Stavros Dimas (a Bizottság tagja).

Felszólal: Cornelis Visser (az ECON bizottság véleményének előadója) és Sepp Kusstatscher (az EMPL bizottság véleményének előadója).

ELNÖKÖL: Mario MAURO
alelnök

Felszólal: Robert Goebbels (az ITRE bizottság véleményének előadója), Antonio De Blasio (a REGI bizottság véleményének előadója), Péter Olajos, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Edite Estrela, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Johannes Lebech, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Liam Aylward, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Roberto Musacchio, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Riitta Myller, Adina-Ioana Vălean, Anni Podimata és Justas Vincas Paleckis.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Paul Rübig, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, Charles Tannock és Anders Wijkman.

Felszólal: Satu Hassi.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.12.17-i jegyzőkönyv 5.3. pont .


13. A szén-dioxid geológiai tárolása ***I (vita)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 2004/35/EK és a 2006/12/EK irányelv és az 1013/2006/EK rendelet módosításáról [COM(2008)0018 - C6-0040/2008 - 2008/0015(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Chris Davies (A6-0414/2008)

Chris Davies előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Jean-Louis Borloo (a Tanács soros elnöke) és Stavros Dimas (a Bizottság tagja).

Felszólal: Françoise Grossetête (az ITRE bizottság véleményének előadója), Karsten Friedrich Hoppenstedt, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Evangelia Tzampazi, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Anne Laperrouze, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kathalijne Maria Buitenweg, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Bairbre de Brún, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Hanne Dahl, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Norbert Glante, Jill Evans, Adam Gierek és Silvia-Adriana Ţicău.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Avril Doyle, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Czesław Adam Siekierski és Rebecca Harms.

Felszólal: Chris Davies.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.12.17-i jegyzőkönyv 5.4. pont .


14. Az üzemanyagokból (közúti közlekedés és belvízi hajózás) származó üvegházhatású gázok kibocsátásának ellenőrzése és mérséklése ***I (vita)

Jelentés a benzinre, a dízelüzemanyagokra és a gázolajra vonatkozó műszaki előírások, illetőleg a közúti közlekedésben a tüzelőanyag-felhasználás következtében kibocsátott üvegházhatást okozó gázok mennyiségének ellenőrzését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében a 98/70/EK irányelv módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelőanyagokra vonatkozó műszaki előírások tekintetében az 1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2007)0018 - C6-0061/2007 - 2007/0019(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Dorette Corbey (A6-0496/2007)

Dorette Corbey előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Jean-Louis Borloo (a Tanács soros elnöke) és Stavros Dimas (a Bizottság tagja).

Felszólal: Pilar Ayuso, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, és Marios Matsakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Neil Parish, Claude Turmes és Kathy Sinnott.

Felszólal: Dorette Corbey.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.12.17-i jegyzőkönyv 5.5. pont .


15. Új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények ***I (vita)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelményeknek a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált megközelítés keretében történő meghatározásáról [COM(2007)0856 - C6-0022/2008 - 2007/0297(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Guido Sacconi (A6-0419/2008)

Guido Sacconi előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Jean-Louis Borloo (a Tanács soros elnöke) és Stavros Dimas (a Bizottság tagja).

Felszólal: Werner Langen (az ITRE bizottság véleményének előadója), Martin Callanan, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Pierre Pribetich, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Jorgo Chatzimarkakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Alessandro Foglietta, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Jens Holm, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Johannes Blokland, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Amalia Sartori, Inés Ayala Sender, Chris Davies, Matthias Groote, Bogusław Liberadzki és Juan Fraile Cantón.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Czesław Adam Siekierski, Silvia-Adriana Ţicău, Marios Matsakis és Carl Schlyter.

Felszólal: Guido Sacconi.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.12.17-i jegyzőkönyv 5.6. pont .


16. Klímaváltozás és energia (lezárás)

Jean-Louis Borloo (a Tanács soros elnöke), Stavros Dimas (a Bizottság tagja) és Andris Piebalgs (a Bizottság tagja) lezárják a klímaváltozással és az energiával kapcsolatos jelentésekről folytatott vitákat.

Felszólal: Marios Matsakis, aki sajnálja, hogy a vita végére a plenáris ülésteremben már csak kevesen maradtak (az elnök egyetért a felszólalóval).


17. A Parlament tagjai

Karin Scheele írásban közölte, hogy 2008. december 11-i hatállyal lemond parlamenti képviselői mandátumáról.

Az Európai Parlament az eljárási szabályzat 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban megállapítja a képviselői hely megüresedését.

Az illetékes osztrák hatóságok bejelentették Maria Berger kinevezését Karin Scheele helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2008. december 11.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Maria Berger elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


(A 20.20 órakor megszakított ülést 21.00 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Luigi COCILOVO
alelnök

18. Jogalkotási eljárás a harmadik energiaügyi csomag tárgyában (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0120/2008) felteszi: Hannes Swoboda, Reino Paasilinna, Eluned Morgan és Atanas Paparizov, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Giles Chichester, Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Angelika Niebler, Gunnar Hökmark és Jerzy Buzek, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: A harmadik energiacsomagra irányuló jogalkotási eljárás folytatása és időben történő lezárása (B6-0493/2008)

Atanas Paparizov és Gunnar Hökmark kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Jean-Louis Borloo (a Tanács soros elnöke) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal: Andris Piebalgs (a Bizottság tagja).

Felszólal: Angelika Niebler, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Atanas Paparizov, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Jerzy Buzek.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Reinhard Rack és Silvia-Adriana Ţicău.

Felszólal: Jean-Louis Borloo és Andris Piebalgs.

A vitát berekesztik.


19. A közúti közlekedésbiztonságra vonatkozó szabályok határokon átnyúló végrehajtása ***I (vita)

Jelentés az Európai Parlament és a Tanács irányelvére irányuló javaslatról, amelynek tárgya a közúti közlekedésbiztonságra vonatkozó szabályok határokon átnyúló végrehajtásának elősegítése [COM(2008)0151 - C6-0149/2008 - 2008/0062(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A6-0371/2008)

Inés Ayala Sender előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Antonio Tajani (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Brigitte Fouré, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Silvia-Adriana Ţicău, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Bilyana Ilieva Raeva, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Eva Lichtenberger, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Sebastiano (Nello) Musumeci, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Luís Queiró, Robert Evans, Reinhard Rack, Bogusław Liberadzki és Justas Vincas Paleckis.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Zuzana Roithová és Marios Matsakis.

Felszólal: Antonio Tajani és Inés Ayala Sender.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.12.17-i jegyzőkönyv 5.8. pont .


20. Az elszámolások véglegessége és a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodások ***I (vita)

Jelentés az Európai Parlament és a Tanács irányelvére irányuló javaslatról, amelynek tárgya a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló 98/26/EK irányelvnek és a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról szóló 2002/47/EK irányelvnek a kapcsolódó rendszerek és hitelkövetelések tekintetében történő módosítása [COM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Piia-Noora Kauppi (A6-0480/2008)

Piia-Noora Kauppi előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Charlie McCreevy (a Bizottság tagja).

Felszólal: Aloyzas Sakalas (a JURI bizottság véleményének előadója).

ELNÖKÖL: Alejo VIDAL-QUADRAS
alelnök

Felszólal: Othmar Karas, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Pervenche Berès, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, és Margarita Starkevičiūtė, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Dragoş Florin David és Zuzana Roithová.

Felszólal: Charlie McCreevy és Piia-Noora Kauppi.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.12.18-i jegyzőkönyv 6.14. pont .


21. A betétbiztosítási rendszerek a fedezeti szint és a kifizetési határidő vonatkozásában ***I (vita)

Jelentés az Európai Parlament és a Tanács irányelvére irányuló javaslatról, amelynek tárgya a betétbiztosítási rendszerekről szóló 94/19/EK irányelvnek a fedezeti szint és a kifizetési határidő tekintetében történő módosítása [COM(2008)0661 - C6-0361/2008 - 2008/0199(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Christian Ehler (A6-0494/2008)

Christian Ehler előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Charlie McCreevy (a Bizottság tagja).

Felszólal: Cornelis Visser, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Pervenche Berès, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Sharon Bowles, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Astrid Lulling, Antolín Sánchez Presedo, Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Ján Hudacký és Colm Burke.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Othmar Karas és Margarita Starkevičiūtė.

Felszólal: Charlie McCreevy és Christian Ehler.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.12.18-i jegyzőkönyv 6.15. pont .


22. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították („Napirend” dokumentum PE 416.252/OJME).


23. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.25 órakor berekesztik.

Harald Rømer

Mechtild Rothe

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat