Rodyklė 
Protokolas
PDF 255kWORD 161k
Antradienis, 2008 m. gruodžio 16 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Balsuoti skirtas laikas
  
3.1.Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas dėl EB ir Maroko, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į ES *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
3.2.EB ir Albanijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į ES *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
3.3.EB ir Kroatijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į ES *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
3.4.EB ir Indijos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
3.5.Euro apsauga nuo padirbinėjimo * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
3.6.Euro apsauga nuo padirbinėjimo (toms valstybėms narėms, kurios nėra priėmusios euro kaip savo bendros valiutos) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
3.7.Apsaugos priemonės, kurių reikalaujama iš bendrovių (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
3.8.Mokesčių netaikymas asmeniniam turtui, kurį asmenys iš valstybės narės įsiveža visam laikui (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
3.9.Išlaidos veterinarijos srityje (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
3.10.Į euro monetas panašūs medaliai ir žetonai * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
3.11.Į euro monetas panašūs medaliai ir žetonai (taikoma nedalyvaujančioms valstybėms narėms)
  
3.12.Taisomojo biudžeto Nr. 9/2008 projektas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
3.13.Matavimo vienetai ***II (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
3.14.Turizmo poveikis pakrančių regionuose (balsavimas)
  
3.15.Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas skaitmeniniame pasaulyje (balsavimas)
  
3.16.Europos mokymo fondo įsteigimas (nauja redakcija) ***II (balsavimas)
  
3.17.Kai kurių teisės aktų suderinimas su Tarybos sprendimu 1999/468/EB, iš dalies pakeistu Sprendimu 2006/512/EB. Derinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu (ketvirtoji dalis) ***I (balsavimas)
  
3.18.Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose sukūrimas ***I (balsavimas)
  
3.19.Europos darbo taryba (nauja redakcija) ***I (balsavimas)
  
3.20.Su gynyba susijusių produktų siuntimas ***I (balsavimas)
  
3.21.Motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimas ***I (balsavimas)
  
3.22.Europos regioninės plėtros fondas, Europos socialinis fondas ir Sanglaudos fondas (projektai, iš kurių gaunamos pajamos) *** (balsavimas)
  
3.23.Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos *(balsavimas)
  
3.24.Techninės nuostatos dėl rizikos valdymo (balsavimas)
  
3.25.Pranešimas dėl klaidinančių žinynų leidėjų (balsavimas)
 4.Paaiškinimai dėl balsavimo
 5.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 6.2008 m. gruodžio 11-12 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo rezultatai - Prancūzijos pirmininkavimo veiklos pusmetis (diskusijos)
 7.Programa Erasmus Mundus (2009–2013) ***I (teisės akto pasirašymas)
 8.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 9.Klimato kaita ir energetika (introduction)
 10.Energija iš atsinaujinančių šaltinių ***I (diskusijos)
 11.Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistema ***I (diskusijos)
 12.Bendros pastangos siekiant sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ***I (diskusijos)
 13.Geologinis anglies dioksido saugojimas ***I (diskusijos)
 14.Naudojant degalus išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsena ir mažinimas (kelių transporto priemonės ir vidaus vandens kelių laivai) ***I (diskusijos)
 15.Naujų lengvųjų automobilių išmetamų teršalų normos ***I (diskusijos)
 16.Klimato kaita ir energetika (conclusion)
 17.Parlamento sudėtis
 18.Teisėkūros procesas dėl trečiojo energetikos paketo (diskusijos)
 19.Tarpvalstybinis teisės aktų kelių eismo saugumo srityje taikymas ***I (diskusijos)
 20.Mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemos ir susitarimai dėl finansinio įkaito ***I (diskusijos)
 21.Indėlių garantijų sistemų nuostatos dėl kompensacijų lygio ir išmokėjimo termino ***I (diskusijos)
 22.Kito posėdžio darbotvarkė
 23.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Gérard ONESTA
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.

°
° ° °

Kalbėjo Daniel Hannan dėl būsimo Čekijos Respublikos pirmininkavimo Europos Sąjungai ir Lisabonos sutarties.


2. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I. Zimbabvė

- Marios Matsakis, Marco Cappato, Thierry Cornillet ir Fiona Hall ALDE frakcijos vardu – dėl Zimbabvės (B6-0628/2008);

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson ir Emilio Menéndez del Valle PSE frakcijos vardu– dėl padėties Zimbabvėje (B6-0633/2008);

- Luisa Morgantini GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Zimbabvės (B6-0634/2008);

- Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Zimbabvės (B6-0639/2008);

- Eoin Ryan, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki ir Mieczysław Edmund Janowski UEN frakcijos vardu – dėl padėties Zimbabvėje (B6- 642/2008);

- Geoffrey Van Orden, Colm Burke, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt ir Charles Tannock PPE-DE frakcijos vardu – dėl Zimbabvės (B6-0643/2008);

II. Nikaragva

- Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marios Matsakis ir Marco Cappato ALDE frakcijos vardu – dėl Nikaragvos (B6-0629/2008)

- Pasqualina Napoletano ir Raimon Obiols i Germà PSE frakcijos vardu – dėl padėties Nikaragvoje (B6-0631/2008);

- Willy Meyer Pleite GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Nikaragvos (B6-0635/2008);

- Cristiana Muscardini, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska ir Mieczysław Edmund Janowski UEN frakcijos vardu – dėl padėties Nikaragvoje (B6-0637/2008);

- Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Nikaragvos (B6-0640/2008);

- José Manuel García-Margallo y Marfil, Fernando Fernández Martín, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt ir Charles Tannock PPE-DE frakcijos vardu – dėl agresijos prieš žmogaus teisių, piliečių laisvių ir demokratijos gynėjus Nikaragvoje (B6-0644/2008);

III. Rusija: agresija prieš žmogaus teisių gynėjus ir A. Politkovskajos nužudymo procesas

- Toomas Savi, Marios Matsakis, Henrik Lax, Jeanine Hennis-Plasschaert, Marco Cappato ir Marielle De Sarnez ALDE frakcijos vardu – dėl Rusijos: agresija prieš žmogaus teisių gynėjus ir procesas prieš įtariamus Anos Politkovskajos žudikus (B6-0630/2008);

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Józef Pinior ir Reino Paasilinna PSE frakcijos vardu – dėl Rusijos: agresija prieš žmogaus teisių gynėjus ir Anos Politkovskajos nužudymo procesas (B6-0632/2008);

- Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardu – dėl neseniai Rusijoje kilusią agresiją prieš žmogaus teisių gynėjus (B6-0636/2008);

- Bart Staes, Hélène Flautre, Rebecca Harms ir Milan Horáček Verts/ALE frakcijos vardu – dėl agresijos prieš žmogaus teisių gynėjus Rusijoje ir Anos Politkovskajos nužudymo proceso (B6-0641/2008);

- Tunne Kelam, Zbigniew Zaleski, Christopher Beazley, Michael Gahler, Edward McMillan-Scott, Eija-Riitta Korhola, Colm Burke, Charles Tannock ir Bernd Posselt PPE-DE frakcijos vardu – dėl agresijos prieš žmogaus teisių gynėjus Rusijoje ir Anos Politkovskajos nužudymo proceso (B6-0645/2005);

- Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska ir Mieczysław Edmund Janowski UEN frakcijos vardu – dėl Rusijos: agresija prieš žmogaus teisių gynėjus ir Anos Politkovskajos nužudymo procesas (B6-0646/2008);

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 142 straipsnį.


3. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


3.1. Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas dėl EB ir Maroko, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į ES *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio Europos Bendrijų ir jų šalių narių bei Maroko Karalystės asociaciją, protokolo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo projekto [13104/2007 - C6-0383/2008 - 2007/0137(AVC)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0458/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0584).

Parlamentas davė pritarimą.


3.2. EB ir Albanijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į ES *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo [7999/2008 - COM(2008)0139 - C6-0453/2008 - 2008/0057(AVC)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0496/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0585).

Parlamentas davė pritarimą.


3.3. EB ir Kroatijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į ES *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kroatijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo [15019/2008 - COM(2007)0612 - C6-0463/2008 - 2007/0215(AVC)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0490/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0586).

Parlamentas davė pritarimą.


3.4. EB ir Indijos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Indijos Respublikos susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo [COM(2008)0347 - C6-0342/2008 - 2008/0121(CNS)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Gabriele Albertini (A6-0471/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0587).


3.5. Euro apsauga nuo padirbinėjimo * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1338/2001, nustatantį priemones, būtinas euro apsaugai nuo padirbinėjimo, projekto [14533/2008 - C6-0395/2008 - 2007/0192A(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Gérard Deprez (A6-0499/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAS ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0588).


3.6. Euro apsauga nuo padirbinėjimo (toms valstybėms narėms, kurios nėra priėmusios euro kaip savo bendros valiutos) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1339/2001, išplečiantį Reglamento (EB) Nr. 1338/2001, nustatančio priemones, būtinas euro apsaugai nuo padirbinėjimo, veikimą toms valstybėms narėms, kurios nėra priėmusios euro kaip savo bendros valiutos, projekto [14533/2008 - C6-0481/2008 - 2007/0192B(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Gérard Deprez (A6-0503/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0589).


3.7. Apsaugos priemonės, kurių reikalaujama iš bendrovių (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos …/…/EB dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės, siekdamos tokias priemones suvienodinti, reikalauja iš Sutarties 48 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių, jų narių ir kitų interesų apsaugai, bendroves steigiant, palaikant ir keičiant jų kapitalą, koordinavimo (kodifikuota redakcija) [COM(2008)0544 - C6-0316/2008 - 2008/0173(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Diana Wallis (A6-0465/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0590).


3.8. Mokesčių netaikymas asmeniniam turtui, kurį asmenys iš valstybės narės įsiveža visam laikui (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl mokesčių netaikymo asmeniniam turtui, kurį asmenys iš valstybės narės įsiveža visam laikui (kodifikuota redakcija) [COM(2008)0376 - C6-0290/2008 - 2008/0120(CNS)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Diana Wallis (A6-0466/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0591).


3.9. Išlaidos veterinarijos srityje (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl išlaidų veterinarijos srityje (kodifikuota redakcija) [COM(2008)0358 - C6-0271/2008 - 2008/0116(CNS)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Diana Wallis (A6-0464/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0592).


3.10. Į euro monetas panašūs medaliai ir žetonai * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2182/2004 dėl į euro monetas panašių medalių ir žetonų [COM(2008)0514 VOL.I - C6-0332/2008 - 2008/0167(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Eoin Ryan (A6-0469/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0593).


3.11. Į euro monetas panašūs medaliai ir žetonai (taikoma nedalyvaujančioms valstybėms narėms)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2183/2004, išplečiantis Reglamento (EB) Nr. 2182/2004 dėl į euro monetas panašių medalių ir žetonų taikymą nedalyvaujančioms valstybėms narėms [COM(2008)0514 VOL.II - C6-0335/2008 - 2008/0168(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Eoin Ryan (A6-0470/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0594).


3.12. Taisomojo biudžeto Nr. 9/2008 projektas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 9/2008 projekto, III skirsnis - Komisija [16263/2008 - C6-0462/2008 - 2008/2311(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008)

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimuPriimta (P6_TA(2008)0595).


3.13. Matavimo vienetai ***II (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos priimtos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 80/181/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo vienetais, suderinimo [11915/3/2008 - C6-0425/2008 - 2007/0187(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Arlene McCarthy (A6-0476/2008)

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

BENDROJI TARYBOS POZICIJA

Paskelbtas patvirtintu (P6_TA(2008)0596).


3.14. Turizmo poveikis pakrančių regionuose (balsavimas)

Pranešimas dėl turizmo poveikio pakrančių regionuose regioninės plėtros aspektų [2008/2132(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Jamila Madeira (A6-0442/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0597).


3.15. Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas skaitmeniniame pasaulyje (balsavimas)

Pranešimas dėl žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo skaitmeniniame pasaulyje [2008/2129(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Christa Prets (A6-0461/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0598).


3.16. Europos mokymo fondo įsteigimas (nauja redakcija) ***II (balsavimas)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos priimtos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos mokymo fondo įsteigimo (nauja redakcija) [11263/4/2008 - C6-0422/2008 - 2007/0163(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Bernard Lehideux (A6-0473/2008)

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14.)

BENDROJI TARYBOS POZICIJA

Paskelbtas patvirtintu (P6_TA(2008)0599).


3.17. Kai kurių teisės aktų suderinimas su Tarybos sprendimu 1999/468/EB, iš dalies pakeistu Sprendimu 2006/512/EB. Derinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu (ketvirtoji dalis) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kai kurių teisės aktų, kuriems galioja Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB - Derinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu - Ketvirtoji dalis [COM(2008)0071 - C6-0065/2008 - 2008/0032(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: József Szájer (A6-0301/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Margot Wallström (Komisijos Pirmininko pavaduotoja) padarė du pareiškimus.

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2008)0600).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta su pakeitimais (P6_TA(2008)0600).


3.18. Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose sukūrimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2001/470/EB, sukuriantis Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose [COM(2008)0380 - C6-0248/2008 - 2008/0122(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Ona Juknevičienė (A6-0457/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2008)0601).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2008)0601).


3.19. Europos darbo taryba (nauja redakcija) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Europos darbo tarybų steigimo arba Bendrijos mastu veikiančių įmonių ir Bendrijos mastu veikiančių įmonių grupių darbuotojų informavimo bei konsultavimosi su jais tvarkos nustatymo (nauja redakcija) [COM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Philip Bushill-Matthews (A6-0454/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2008)0602).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2008)0602).

Kalbėjo dėl balsavimo:

Kalbėjo: Philip Bushill-Matthews (pranešėjas), norėdamas aiškiau apibrėžti vaidmenį, kurį, pasak jo, turi atlikti pranešėjas trišalio dialogo metu.


3.20. Su gynyba susijusių produktų siuntimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo Bendrijoje sąlygų supaprastinimo [COM(2007)0765 - C6-0468/2007 - 2007/0279(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Heide Rühle (A6-0410/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2008)0603).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2008)0603).


3.21. Motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį (EURO VI) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija [COM(2007)0851 - C6-0007/2008 - 2007/0295(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Matthias Groote (A6-0329/2008)


(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2008)0604).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2008)0604).


3.22. Europos regioninės plėtros fondas, Europos socialinis fondas ir Sanglaudos fondas (projektai, iš kurių gaunamos pajamos) *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento (EB), kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, nuostatos, susijusios su projektais, iš kurių gaunamos pajamos [13874/2008 - C6-0387/2008 - 2008/0186(AVC)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2008)0605).

Parlamentas davė pritarimą.


3.23. Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos *(balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas [COM(2008)0786 - C6-0449/2008 - 2008/0224(CNS)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Giuseppe Gargani (A6-0483/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2008)0606).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2008)0606).

Kalbėjo dėl balsavimo:

Giuseppe Gargani (pranešėjas) pateikė 62, 65 ir 75 pakeitimų žodinių pakeitimų, kurie buvo priimti.

Prieš galutinį balsavimą Giuseppe Gargani a paprašė Komisijos tiksliau apibrėžti Komisijos poziciją. Tai padarė Margot Wallström (Komisijos Pirmininko pavaduotoja).

Po galutinio balsavimo Giuseppe Gargani perskaitė šį politinį pareiškimą:

„Europos Parlamentas ir Taryba, nepažeisdami biudžeto valdymo institucijų įgaliojimų, nutaria, kad pereinant prie naujos Parlamento narių akredituotiems padėjėjams taikomos tvarkos nebus didinami asignavimai, bendrajame Europos Sąjungos biudžete priskiriami Europos Parlamento skirsniui ir skirti padengti Europos Parlamento narių išlaidoms padėjėjų paslaugoms, palyginti su šiam tikslui skirtais 2008 m. biudžeto asignavimais, išskyrus indeksavimą.

Europos Parlamentas primena Europos Parlamento biuro 2008 m. liepos 17 d. patvirtintų Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklių 69 straipsnio 2 dalį, kurioje numatoma, kad Parlamento biuras gali kasmet indeksuoti sumą, skirtą visiems Parlamento narių padėjėjams.

Europos Parlamentas ir Taryba sutinka, kad jei Komisija pagal Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 96 straipsnio 11 dalį pasiūlys koreguoti įmokas į draudimo nuo nedarbo sistemą, todėl, kad į šią sistemą buvo įtraukti akredituoti Parlamento narių padėjėjai, reikiamos Europos Parlamento išmokos turėtų būti finansuojamos pagal atitinkamą biudžeto eilutę ir skiriamos iš bendros asignavimų biudžeto Europos Parlamento skirsniui sumos.

Europos Parlamentas ir Taryba primena, kad pagal EB sutarties 248 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą Audito Rūmai vienos iš kitų Bendrijos institucijų prašymu gali bet kada pateikti pastabas konkrečiais klausimais, ypač specialių pranešimų forma, ir pareikšti nuomonę.

Europos Parlamentas įsipareigoja konsultuotis su būsimu Parlamento narių akredituotiems padėjėjams atstovaujančiu organu dėl bet kokio dalinio pakeitimo, kuris bus taikomas vidiniam sprendimui, numatytam Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 125 straipsnio 1 dalyje.“

Pirmininkas išreiškė džiaugsmą dėl balsavimo rezultatų.

Monica Frassoni jam pritarė.


3.24. Techninės nuostatos dėl rizikos valdymo (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį pateikė ECON komitetas, dėl Komisijos direktyvos, iš dalies keičiančios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/48/EB priedų technines nuostatas dėl rizikos valdymo, projekto (B6-0623/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Kalbėjo Othmar Karas (ECON komitetas).

Priimta (P6_TA(2008)0607).


3.25. Pranešimas dėl klaidinančių žinynų leidėjų (balsavimas)

Pranešimas dėl pranešimo dėl klaidinančių žinynų leidėjų (peticijos 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 ir kitos) [2008/2126(INI)] - Peticijų komitetas. Pranešėjas: Simon Busuttil (A6-0446/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 23.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0608).

°
° ° °

Kalbėjo Christopher Beazley, uždavęs klausimą Margot Wallström, kuri į jį atsakė.


4. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Philip Bushill-Matthews - A6-0454/2008: Hubert Pirker

Pranešimas: Giuseppe Gargani - A6-0483/2008: Daniel Hannan, Martine Roure ir Ingeborg Gräßle

Pranešimas: Simon Busuttil - A6-0446/2008: Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Marcin Libicki, Ewa Tomaszewska, Mairead McGuinness, Tadeusz Zwiefka ir Richard Corbett

Pranešimas: Gérard Deprez - A6-0499/2008: Christopher Heaton-Harris


5. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

Othmar Karas nurodė, kad neturi balsavimo kortelės ir kad ketina balsuoti pagal PPE-De frakcijos balsavimo sąrašą.

James Nicholson, kad dalyvavo posėdyje, bet nebalsavo dėl pranešimų Ona Juknevičienė (A6-0457/2008), József Szájer (A6-0301/2008), Christa Prets (A6-0461/2008), Jamila Madeira A6-0442/2008), Eoin Ryan (A6-0469/2008, A6-0470/2008), Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008) ir Diana Wallis (A6-0464/2008, A6-0465/2008, A6-0466/2008).

Johan Van Hecke nurodė, kad balsuojant dėl Eoin Ryan (A6-0469/2008, A6-0470/2008), Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008), Jamila Madeira A6-0442/2008) ir Christa Prets (A6-0461/2008) pranešimų jo balsavimo kortelė neveikė.


(Posėdis sustabdytas 09.50 val. ir atnaujintas 10.00 val.)

PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING
Pirmininkas

6. 2008 m. gruodžio 11-12 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo rezultatai - Prancūzijos pirmininkavimo veiklos pusmetis (diskusijos)

Europos Vadovų Tarybos pranešimas ir Komisijos pareiškimas: 2008 m. gruodžio 11-12 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo rezultatai

Tarybos Pirmininko pareiškimas: Prancūzijos pirmininkavimo veiklos pusmetis

Nicolas Sarkozy (einantis Tarybos Pirmininko pareigas), pristatė Europos Vadovų Tarybos pranešimą dėl gruodžio 11–12 d. vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo rezultatus ir, kaip einantis Tarybos pirmininko pareigas, padarė pareiškimą Prancūzijos pirmininkavimo veiklos pusmečio tema.

Pirmininkas padarė trumpą pareiškimą ir pasveikino naująjį Prancūzijos valstybės sekretorių, atsakingą už Europos reikalus, Bruno Le Maire, bei padėkojo prieš tai šias pareigas ėjusiam Jeanui Pierre Jouyet. Be to, jis prisiminė 1994–1997 m. Europos Parlamento pirmininko pareigas ėjusį Klausą Hänschą, vakar šventusį savo jubiliejų, ir padėkojo jam už nuveiktą darbą.

José Manuel Barroso (Komisijos Pirmininkas) padarė pareiškimą dėl Europos Vadovų Tarybos susitikimo rezultatų.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE-DE frakcijos vardu, Martin Schulz PSE frakcijos vardu, Graham Watson ALDE frakcijos vardu, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, Cristiana Muscardini UEN frakcijos vardu, Francis Wurtz GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage IND/DEM frakcijos vardu, Bruno Gollnisch , nepriklausomas Parlamento narys, Martin Schulz, pateikęs asmeninių pastabų dėl Nigelio Farage'o kalbos, Nicolas Sarkozy, José Manuel Barroso, Timothy Kirkhope, Bernard Poignant, Marielle De Sarnez, Ian Hudghton, Brian Crowley, Bairbre de Brún, Bernard Wojciechowski, Sylwester Chruszcz, Hartmut Nassauer, Poul Nyrup Rasmussen ir Nicolas Sarkozy.

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Silvana Koch-Mehrin, Adam Bielan, Kathy Sinnott, Peter Baco, Jacek Saryusz-Wolski, Hannes Swoboda, Jean-Marie Cavada, Mogens Camre, Margie Sudre, Robert Goebbels, Andrew Duff, Guntars Krasts, Laima Liucija Andrikienė, Pervenche Berès, Marian Harkin, Jana Hybášková, Libor Rouček, Werner Langen, Enrique Barón Crespo, Colm Burke, Richard Corbett, Mario Mauro, Proinsias De Rossa, Simon Busuttil, Jo Leinen, José Manuel García-Margallo y Marfil, Gary Titley, Elmar Brok, Adrian Severin, Andrzej Jan Szejna ir Véronique De Keyser.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Tunne Kelam, Avril Doyle, Csaba Sándor Tabajdi, Carlo Fatuzzo, Mairead McGuinness ir Gábor Harangozó.

Kalbėjo: Bruno Le Maire (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Margot Wallström (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Diskusijos baigtos.


(Posėdis sustabdytas 14.10 val. ir atnaujintas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING
Pirmininkas

7. Programa Erasmus Mundus (2009–2013) ***I (teisės akto pasirašymas)

Pirmininkas padarė trumpą pareiškimą.

Pakvietęs Jáną Figeľį (Komisijos narys) ir Kateriną Batzeli (CULT komiteto pirmininkė) prie jo prisijungti, Pirmininkas su Bruno Le Maire (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) pasirašė Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, kuriuo sukuriama aukštojo mokslo kokybės gerinimo ir kultūrų tarpusavio supratimo skatinimo bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis programa (Erasmus Mundus) (2009–2013 m.), Tarybos priimtą 2008 12 16.


PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

8. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Bernd Posselt pranešė, kad jis dalyvavo, bet jo pavardė neįrašyta į posėdžių lankomumo sąrašą.

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

°
° ° °

Kalbėjo Nigel Farage, pateikęs asmeninių pastabų dėl Martin Schulz per diskusiją dėl 2008 m. gruodžio 11–12 d. vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo rezultatų ir Prancūzijos pirmininkavimo veiklos pusmečio išsakytų minčių (punktas 6 protokolo 16.12.2008), ir Martin Schulz dėl šių pastabų.


9. Klimato kaita ir energetika (introduction)

Jean-Louis Borloo (einantis Tarybos Pirmininko pareigas), Stavros Dimas (Komisijos narys) ir Andris Piebalgs (Komisijos narys) pristatė diskusijas dėl pranešimų A6-0369/2008, A6-0406/2008, A6-0411/2008, A6-0414/2008, A6-0496/2007 ir A6-0419/2008.


10. Energija iš atsinaujinančių šaltinių ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skatinimo naudoti energiją iš atsinaujinančių šaltinių [COM(2008)0019 - C6-0046/2008 - 2008/0016(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Claude Turmes (A6-0369/2008)

Claude Turmes pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Jean-Louis Borloo (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Andris Piebalgs (Komisijos narys).

Kalbėjo: Béla Glattfelder (INTA komiteto nuomonės referentas), Mariela Velichkova Baeva (ECON komiteto nuomonės referentas), Anders Wijkman (ENVI komiteto nuomonės referentas) ir Inés Ayala Sender (TRAN komiteto nuomonės referentas).

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Samuli Pohjamo (REGI komiteto nuomonės referentas), Csaba Sándor Tabajdi (AGRI komiteto nuomonės referentas), Werner Langen PPE-DE frakcijos vardu, Britta Thomsen PSE frakcijos vardu, Fiona Hall ALDE frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki UEN frakcijos vardu, Umberto Guidoni GUE/NGL frakcijos vardu, Jana Bobošíková , nepriklausoma Parlamento narė, Alejo Vidal-Quadras, Mechtild Rothe, Roberts Zīle, Roger Helmer, Reino Paasilinna, Mieczysław Edmund Janowski, Luca Romagnoli, Teresa Riera Madurell ir Inese Vaidere.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Czesław Adam Siekierski, Marusya Ivanova Lyubcheva, Romana Jordan Cizelj, Silvia-Adriana Ţicău ir Gyula Hegyi.

Kalbėjo Claude Turmes.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.1 protokolo 17.12.2008.


11. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistema ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2003/87/EB, siekiant patobulinti Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą ir išplėsti jos taikymo sritį [COM(2008)0016 - C6-0043/2008 - 2008/0013(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Avril Doyle (A6-0406/2008)

Avril Doyle pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Jean-Louis Borloo (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Stavros Dimas (Komisijos narys).

Kalbėjo: Corien Wortmann-Kool (INTA komiteto nuomonės referentas), Elisa Ferreira (ECON komiteto nuomonės referentas), Lena Ek (ITRE komiteto nuomonės referentas), John Bowis PPE-DE frakcijos vardu, ir Linda McAvan PSE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Lena Ek ALDE frakcijos vardu, Caroline Lucas Verts/ALE frakcijos vardu, Salvatore Tatarella UEN frakcijos vardu, Jens Holm GUE/NGL frakcijos vardu, Johannes Blokland IND/DEM frakcijos vardu, Françoise Grossetête, María Sornosa Martínez, Patrick Louis, Pilar Ayuso, Atanas Paparizov, Urszula Krupa, Bogusław Sonik, Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Anne Ferreira, Elisabetta Gardini, Caroline Jackson, Georg Jarzembowski, Richard Seeber, Eija-Riitta Korhola ir Christofer Fjellner.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jerzy Buzek, Silvia-Adriana Ţicău, Chris Davies ir Bart Staes.

Kalbėjo Avril Doyle.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.2 protokolo 17.12.2008.


12. Bendros pastangos siekiant sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl valstybių narių pastangų mažinti į aplinką išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius, Bendrijai siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį [COM(2008)0017 - C6-0041/2008 - 2008/0014(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Satu Hassi (A6-0411/2008)

Satu Hassi pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Jean-Louis Borloo (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Stavros Dimas (Komisijos narys).

Kalbėjo: Cornelis Visser (ECON komiteto nuomonės referentas) ir Sepp Kusstatscher (EMPL komiteto nuomonės referentas).

PIRMININKAVO: Mario MAURO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Robert Goebbels (ITRE komiteto nuomonės referentas), Antonio De Blasio (REGI komiteto nuomonės referentas), Péter Olajos PPE-DE frakcijos vardu, Edite Estrela PSE frakcijos vardu, Johannes Lebech ALDE frakcijos vardu, Liam Aylward UEN frakcijos vardu, Roberto Musacchio GUE/NGL frakcijos vardu, Riitta Myller, Adina-Ioana Vălean, Anni Podimata ir Justas Vincas Paleckis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Paul Rübig, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, Charles Tannock ir Anders Wijkman.

Kalbėjo Satu Hassi.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.3 protokolo 17.12.2008.


13. Geologinis anglies dioksido saugojimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl anglies dioksido geologinio saugojimo ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 85/337/EEB, 96/61/EB, direktyvas 2000/60/EB, 2001/80/EB, 2004/35/EB, 2006/12/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 [COM(2008)0018 - C6-0040/2008 - 2008/0015(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Chris Davies (A6-0414/2008)

Chris Davies pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Jean-Louis Borloo (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Stavros Dimas (Komisijos narys).

Kalbėjo: Françoise Grossetête (ITRE komiteto nuomonės referentas), Karsten Friedrich Hoppenstedt PPE-DE frakcijos vardu, Evangelia Tzampazi PSE frakcijos vardu, Anne Laperrouze ALDE frakcijos vardu, Kathalijne Maria Buitenweg Verts/ALE frakcijos vardu, Bairbre de Brún GUE/NGL frakcijos vardu, Hanne Dahl IND/DEM frakcijos vardu, Norbert Glante, Jill Evans, Adam Gierek ir Silvia-Adriana Ţicău.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Avril Doyle, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Czesław Adam Siekierski ir Rebecca Harms.

Kalbėjo Chris Davies.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.4 protokolo 17.12.2008.


14. Naudojant degalus išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsena ir mažinimas (kelių transporto priemonės ir vidaus vandens kelių laivai) ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 98/70/EB dėl benzino, dyzelinių degalų (dyzelino) ir gazolių kokybės rodiklių ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų kelių transporto priemonėms naudojant degalus, stebėsenos ir mažinimo mechanizmo nustatymo ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 1999/32/EB dėl vidaus vandens kelių laivų kuro kokybės rodiklių bei panaikinančios Direktyvą 93/12/EE [COM(2007)0018 - C6-0061/2007 - 2007/0019(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Dorette Corbey (A6-0496/2007)

Dorette Corbey pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Jean-Louis Borloo (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Stavros Dimas (Komisijos narys).

Kalbėjo: Pilar Ayuso PPE-DE frakcijos vardu, ir Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Neil Parish, Claude Turmes ir Kathy Sinnott.

Kalbėjo Dorette Corbey.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.5 protokolo 17.12.2008.


15. Naujų lengvųjų automobilių išmetamų teršalų normos ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio naujų lengvųjų automobilių išmetamų teršalų normas pagal Bendrijos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį [COM(2007)0856 - C6-0022/2008 - 2007/0297(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Guido Sacconi (A6-0419/2008)

Guido Sacconi pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Jean-Louis Borloo (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Stavros Dimas (Komisijos narys).

Kalbėjo: Werner Langen (ITRE komiteto nuomonės referentas), Martin Callanan PPE-DE frakcijos vardu, Pierre Pribetich PSE frakcijos vardu, Jorgo Chatzimarkakis ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Alessandro Foglietta UEN frakcijos vardu, Jens Holm GUE/NGL frakcijos vardu, Johannes Blokland IND/DEM frakcijos vardu, Amalia Sartori, Inés Ayala Sender, Chris Davies, Matthias Groote, Bogusław Liberadzki ir Juan Fraile Cantón.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Czesław Adam Siekierski, Silvia-Adriana Ţicău, Marios Matsakis ir Carl Schlyter.

Kalbėjo Guido Sacconi.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.6 protokolo 17.12.2008.


16. Klimato kaita ir energetika (conclusion)

Jean-Louis Borloo (einantis Tarybos Pirmininko pareigas), Stavros Dimas (Komisijos narys) ir Andris Piebalgs (Komisijos narys) baigė diskusijas dėl pranešimų dėl klimato kaitos ir energetikos.

Kalbėjo Marios Matsakis, kuris išreiškė apgailestavimą dėl to, kad diskusijų pabaigoje dalyvavo itin nedaug Parlamento narių (Pirmininkas jam pritarė).


17. Parlamento sudėtis

Karin Scheele raštu pranešė apie savo atsistatydinimą iš Europos Parlamento narių nuo 2008 m. gruodžio 11 d..

Remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 dalimi, Parlamentas konstatavo, kad nuo šios dienos jos vieta yra laisva.

Kompetetingos Austrijos valdžios institucijos pranešė apie Maria Berger, kuri pakeis Karin Scheele, paskyrimą Parlamento nare nuo 2008 m. gruodžio 11 d..

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol jos įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, __[A128089]__ eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


(Posėdis sustabdytas 20.20 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

PIRMININKAVO: Luigi COCILOVO
Pirmininko pavaduotojas

18. Teisėkūros procesas dėl trečiojo energetikos paketo (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0120/2008) kurį uždavė Hannes Swoboda, Reino Paasilinna, Eluned Morgan ir Atanas Paparizov PSE frakcijos vardu, Giles Chichester, Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Angelika Niebler, Gunnar Hökmark ir Jerzy Buzek PPE-DE frakcijos vardu, Tarybai: Tęsti ir laiku užbaigti teisėkūros procesą dėl trečiojo energetikos paketo (B6-0493/2008)

Atanas Paparizov ir Gunnar Hökmark pateikė žodinį klausimą.

Jean-Louis Borloo (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo Andris Piebalgs (Komisijos narys).

Kalbėjo: Angelika Niebler PPE-DE frakcijos vardu, Atanas Paparizov PSE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, ir Jerzy Buzek.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Reinhard Rack ir Silvia-Adriana Ţicău.

Kalbėjo: Jean-Louis Borloo ir Andris Piebalgs.

Diskusijos baigtos.


19. Tarpvalstybinis teisės aktų kelių eismo saugumo srityje taikymas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl sklandesnio tarpvalstybinio kelių eismo saugumo užtikrinimo [COM(2008)0151 - C6-0149/2008 - 2008/0062(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A6-0371/2008)

Inés Ayala Sender pristatė pranešimą.

Kalbėjo Antonio Tajani (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Brigitte Fouré PPE-DE frakcijos vardu, Silvia-Adriana Ţicău PSE frakcijos vardu, Bilyana Ilieva Raeva ALDE frakcijos vardu, Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu, Sebastiano (Nello) Musumeci UEN frakcijos vardu, Luís Queiró, Robert Evans, Reinhard Rack, Bogusław Liberadzki ir Justas Vincas Paleckis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Zuzana Roithová ir Marios Matsakis.

Kalbėjo: Antonio Tajani ir Inés Ayala Sender.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.8 protokolo 17.12.2008.


20. Mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemos ir susitarimai dėl finansinio įkaito ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose ir Direktyvos 2002/47/EB dėl susitarimų dėl finansinio įkaito nuostatas dėl susietųjų sistemų ir kredito reikalavimų [COM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Piia-Noora Kauppi (A6-0480/2008)

Piia-Noora Kauppi pristatė pranešimą.

Kalbėjo Charlie McCreevy (Komisijos narys).

Kalbėjo Aloyzas Sakalas (JURI komiteto nuomonės referentas).

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Othmar Karas PPE-DE frakcijos vardu, Pervenche Berès PSE frakcijos vardu, ir Margarita Starkevičiūtė ALDE frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Dragoş Florin David ir Zuzana Roithová.

Kalbėjo: Charlie McCreevy ir Piia-Noora Kauppi.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.14 protokolo 18.12.2008.


21. Indėlių garantijų sistemų nuostatos dėl kompensacijų lygio ir išmokėjimo termino ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 94/19/EB dėl indėlių garantijų sistemų nuostatas dėl kompensacijų lygio ir išmokėjimo termino [COM(2008)0661 - C6-0361/2008 - 2008/0199(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Christian Ehler (A6-0494/2008)

Christian Ehler pristatė pranešimą.

Kalbėjo Charlie McCreevy (Komisijos narys).

Kalbėjo: Cornelis Visser PPE-DE frakcijos vardu, Pervenche Berès PSE frakcijos vardu, Sharon Bowles ALDE frakcijos vardu, Astrid Lulling, Antolín Sánchez Presedo, Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Ján Hudacký ir Colm Burke.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Othmar Karas ir Margarita Starkevičiūtė.

Kalbėjo: Charlie McCreevy ir Christian Ehler.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.15 protokolo 18.12.2008.


22. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 416.252/OJME).


23. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.25 val.

Harald Rømer

Mechtild Rothe

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika