Index 
Proces-verbal
PDF 248kWORD 169k
Marţi, 16 decembrie 2008 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)
 3.Votare
  
3.1.Protocol la Acordul euromediteranean CE - Maroc pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la UE *** (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
3.2.Protocolul la Acordul de stabilizare şi asociere CE-Albania, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană *** (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
3.3.Protocol la acordul de stabilitate şi asociere CE-Croaţia, pentru a ţine seama de aderarea Bulgariei şi României la UE *** (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
3.4.Acordul CE - India cu privire la anumite aspecte ale serviciilor aeriene * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
3.5.Protecţia monedei euro împotriva falsificării * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
3.6.Protecţia monedei euro împotriva falsificării (statele membre care nu au adoptat euro ca monedă unică) * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
3.7.Garanţiile impuse societăţilor comerciale pentru protejarea intereselor asociaţilor sau terţilor (versiune codificată) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
3.8.Scutirile de taxe aplicabile bunurilor personale ale persoanelor fizice care provin dintr-un stat membru (versiune codificată) * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
3.9.Cheltuieli în domeniul veterinar (versiune codificată) * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
3.10.Medalii şi jetoane similare monedelor euro * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
3.11.Medaliile și jetoanele similare monedelor euro: extinderea aplicării la statele membre neparticipante
  
3.12.Proiectul de buget rectificativ nr. 9/2008 (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
3.13.Unităţi de măsură ***II (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
3.14.Impactul turismului în regiunile de coastă - aspecte ale dezvoltării regionale (vot)
  
3.15.Competenţe media într-o lume digitalizată (vot)
  
3.16.Înfiinţarea Fundaţiei Europene de Formare (reformare) ***II (vot)
  
3.17.Adaptarea anumitor acte în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului modificată prin Decizia 2006/512/CE - Adaptarea la procedura de reglementare cu control (a patra parte) ***I ***I (vot)
  
3.18.Crearea unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială ***I (vot)
  
3.19.Comitetul european de întreprindere (reformare) ***I (vot)
  
3.20.Transferul produselor din domeniul apărării ***I (vot)
  
3.21.Omologarea de tip a autovehiculelor şi a motoarelor ***I (vot)
  
3.22.FEDER, FSE, Fondul de coeziune (proiecte generatoare de venituri) *** (vot)
  
3.23.Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene *(vot)
  
3.24.Normele tehnice referitoare la administrarea riscurilor (vot)
  
3.25.Anuare profesionale inşelătoare (vot)
 4.Explicaţii privind votul
 5.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 6.Rezultatele Consiliului European din 11 şi 12 decembrie 2008 - Semestrul de activitate a preşedinţiei franceze (dezbatere)
 7.Programul Erasmus Mundus (2009-2013) ***I (semnătura actului)
 8.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 9.Schimbarea climatică şi energia (introducere)
 10.Utilizarea energiei din surse regenerabile ***I (dezbatere)
 11.Comercializarea cotelor de emisie de gaze cu efect de seră ***I (dezbatere)
 12.Eforturi comune în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră ***I (dezbatere)
 13.Stocarea geologică a dioxidului de carbon ***I (dezbatere)
 14.Monitorizarea şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră care provin din utilizarea carburanţilor (transportul rutier şi navigaţia pe căi navigabile interioare) ***I (dezbatere)
 15.Standarde de performanţă privind emisiile pentru autoturismele noi ***I (dezbatere)
 16.Schimbarea climatică şi energia (concluzie)
 17.Componenţa Parlamentului
 18.Procesul legislativ privind al treilea pachet de energie (dezbatere)
 19.Aplicarea transfrontalieră a normelor în domeniul siguranței rutiere ***I (dezbatere)
 20.Operaţiunile cu titluri de valoare şi contractele de garanție financiară ***I (dezbatere)
 21.Sisteme de garantare a depozitelor în ceea ce priveşte nivelul de garanţie şi termenul de rambursare ***I (dezbatere)
 22.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 23.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PREZIDEAZĂ: Gérard ONESTA
Vicepreşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.00.

°
° ° °

A intervenit Daniel Hannan cu privire la viitoarea preşedinţie cehă a Uniunii Europene şi Tratatul de la Lisabona.


2. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)

Următorii deputaţi sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 115 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluţie:

I. Zimbabwe

- Marios Matsakis, Marco Cappato, Thierry Cornillet şi Fiona Hall, în numele Grupului ALDE, privind Zimbabwe (B6-0628/2008);

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson şi Emilio Menéndez del Valle, în numele Grupului PSE, privind situaţia din Zimbabwe (B6-0633/2008);

- Luisa Morgantini, în numele Grupului GUE/NGL, privind Zimbabwe (B6-0634/2008);

- Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE, privind Zimbabwe (B6-0639/2008);

- Eoin Ryan, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki şi Mieczysław Edmund Janowski, în numele Grupului UEN, privind situaţia din Zimbabwe (B6- 642/2008);

- Geoffrey Van Orden, Colm Burke, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt şi Charles Tannock, în numele Grupului PPE-DE, privind Zimbabwe (B6-0643/2008);

II. Nicaragua

- Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marios Matsakis şi Marco Cappato, în numele Grupului ALDE, privind Nicaragua (B6-0629/2008)

- Pasqualina Napoletano şi Raimon Obiols i Germà, în numele Grupului PSE, privind situaţia din Nicaragua (B6-0631/2008);

- Willy Meyer Pleite, în numele Grupului GUE/NGL, privind Nicaragua (B6-0635/2008);

- Cristiana Muscardini, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska şi Mieczysław Edmund Janowski, în numele Grupului UEN, privind situaţia din Nicaragua (B6-0637/2008);

- Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, privind Nicaragua (B6-0640/2008);

- José Manuel García-Margallo y Marfil, Fernando Fernández Martín, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt şi Charles Tannock, în numele Grupului PPE-DE, privind agresiunile împotriva apărătorilor drepturilor omului, libertăţilor publice şi democraţiei în Nicaragua (B6-0644/2008);

III. Rusia: agresiuni impotriva apărătorilor drepturilor omului şi procesul privind asasinarea Annei Politkovskaya

- Toomas Savi, Marios Matsakis, Henrik Lax, Jeanine Hennis-Plasschaert, Marco Cappato şi Marielle De Sarnez, în numele Grupului ALDE, privind Rusia: agresiuni împotriva unor apărători ai drepturilor omului şi procesul împotriva presupuşilor ucigaşi ai lui Anna Politkovskaya (B6-0630/2008);

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Józef Pinior şi Reino Paasilinna, în numele Grupului PSE, privind Rusia: agresiuni împotriva unor apărători ai drepturilor omului şi procesul referitor la asasinarea lui Anna Politkovskaya, (B6-0632/2008);

- Vittorio Agnoletto, în numele Grupului GUE/NGL, cu privire la recentele agresiuni împotriva apărătorilor drepturilor omului din Rusia (B6-0636/2008);

- Bart Staes, Hélène Flautre, Rebecca Harms şi Milan Horáček, în numele Grupului Verts/ALE, cu privire la agresiunile împotriva apărătorilor drepturilor omului din Rusia şi la procesul referitor la asasinarea lui Anna Politkovskaya, (B6-0641/2008);

- Tunne Kelam, Zbigniew Zaleski, Christopher Beazley, Michael Gahler, Edward McMillan-Scott, Eija-Riitta Korhola, Colm Burke, Charles Tannock şi Bernd Posselt, în numele Grupului PPE-DE, cu privire la agresiunile împotriva apărătorilor drepturilor omului din Rusia şi la procesul referitor la asasinarea lui Anna Politkovskaya (B6-0645/2005);

- Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska şi Mieczysław Edmund Janowski, în numele Grupului UEN, privind Rusia: agresiunile împotriva unor apărători ai drepturilor omului şi procesul referitor la asasinarea lui Anna Politkovskaya, B6-0646/2008);

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 142 din Regulamentul de procedură.


3. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


3.1. Protocol la Acordul euromediteranean CE - Maroc pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la UE *** (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare privind proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Regatul Maroc, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană [13104/2007 - C6-0383/2008 - 2007/0137(AVC)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0458/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0584)

Parlamentul şi-a dat, astfel, avizul conform.


3.2. Protocolul la Acordul de stabilizare şi asociere CE-Albania, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană *** (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare privind propunerea de decizie a Consiliului şi a Comisiei privind încheierea unui protocol la Acordul de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Albania, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană [7999/2008 - COM(2008)0139 - C6-0453/2008 - 2008/0057(AVC)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0496/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0585)

Parlamentul şi-a dat, astfel, avizul conform.


3.3. Protocol la acordul de stabilitate şi asociere CE-Croaţia, pentru a ţine seama de aderarea Bulgariei şi României la UE *** (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare privind propunerea de decizie a Consiliului şi a Comisiei privind încheierea protocolului la Acordul de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Croaţia, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană [15019/2008 - COM(2007)0612 - C6-0463/2008 - 2007/0215(AVC)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0490/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0586)

Parlamentul şi-a dat, astfel, avizul conform.


3.4. Acordul CE - India cu privire la anumite aspecte ale serviciilor aeriene * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica India privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene [COM(2008)0347 - C6-0342/2008 - 2008/0121(CNS)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Gabriele Albertini (A6-0471/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0587)


3.5. Protecţia monedei euro împotriva falsificării * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1338/2001 de definire a măsurilor necesare protecţiei monedei euro împotriva falsificării
(Consultare repetată) [14533/2008 - C6-0395/2008 - 2007/0192A(CNS)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Gérard Deprez (A6-0499/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENT şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0588)


3.6. Protecţia monedei euro împotriva falsificării (statele membre care nu au adoptat euro ca monedă unică) * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1339/2001 privind extinderea efectelor Regulamentului (CE) nr. 1338/2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării la statele membre care nu au adoptat euro ca monedă unică [14533/2008 - C6-0481/2008 - 2007/0192B(CNS)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Gérard Deprez (A6-0503/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0589)


3.7. Garanţiile impuse societăţilor comerciale pentru protejarea intereselor asociaţilor sau terţilor (versiune codificată) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind propunere de directivă …/…/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de coordonare, în vederea echivalării, a garanţiilor impuse societăţilor comerciale în statele membre, în înţelesul articolului 48 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaţilor sau terţilor, în ceea ce priveşte constituirea societăţilor comerciale pe acţiuni şi menţinerea şi modificarea capitalului acestora (versiune codificată) [COM(2008)0544 - C6-0316/2008 - 2008/0173(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Diana Wallis (A6-0465/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0590)


3.8. Scutirile de taxe aplicabile bunurilor personale ale persoanelor fizice care provin dintr-un stat membru (versiune codificată) * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind propunere de directivă a Consiliului privind scutirile de taxe aplicabile introducerii permanente de bunuri personale ale persoanelor fizice dintr-un stat membru (versiune codificată) [COM(2008)0376 - C6-0290/2008 - 2008/0120(CNS)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Diana Wallis (A6-0466/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0591)


3.9. Cheltuieli în domeniul veterinar (versiune codificată) * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind propunere de decizie a Consiliului privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (versiune codificată) [COM(2008)0358 - C6-0271/2008 - 2008/0116(CNS)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Diana Wallis (A6-0464/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0592)


3.10. Medalii şi jetoane similare monedelor euro * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2182/2004 privind medaliile și jetoanele similare monedelor euro [COM(2008)0514 VOL.I - C6-0332/2008 - 2008/0167(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Eoin Ryan (A6-0469/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0593)


3.11. Medaliile și jetoanele similare monedelor euro: extinderea aplicării la statele membre neparticipante

Raport privind propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2183/2004 privind extinderea la statele membre neparticipante a aplicării Regulamentului (CE) nr. 2182/2004 privind medaliile și jetoanele similare monedelor euro [COM(2008)0514 VOL.II - C6-0335/2008 - 2008/0168(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Eoin Ryan (A6-0470/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0594)


3.12. Proiectul de buget rectificativ nr. 9/2008 (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind proiectul de buget rectificativ nr. 9 pentru exerciţiul 2008 stabilit de Consiliul la 27 noiembrie 2008 [16263/2008 - C6-0462/2008 - 2008/2311(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008)

(Majoritate calificată)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unicAdoptat (P6_TA(2008)0595)


3.13. Unităţi de măsură ***II (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării unei Directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 80/181/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la unitățile de măsură [11915/3/2008 - C6-0425/2008 - 2007/0187(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportoare: Arlene McCarthy (A6-0476/2008)

(Majoritate calificată)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

POZIŢIA COMUNĂ A CONSILIULUI

Declarat aprobat (P6_TA(2008)0596)


3.14. Impactul turismului în regiunile de coastă - aspecte ale dezvoltării regionale (vot)

Raport privind impactul turismului în regiunile de coastă - aspecte ale dezvoltării regionale [2008/2132(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Jamila Madeira (A6-0442/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0597)


3.15. Competenţe media într-o lume digitalizată (vot)

Raport privind competenţele media într-o lume digitalizată [2008/2129(INI)] - Comisia pentru cultură şi educaţie. Raportoare: Christa Prets (A6-0461/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0598)


3.16. Înfiinţarea Fundaţiei Europene de Formare (reformare) ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la Poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind înfiinţarea unei Fundaţii Europene de Formare (reformare) [11263/4/2008 - C6-0422/2008 - 2007/0163(COD)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportor: Bernard Lehideux (A6-0473/2008)

(Majoritate calificată)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

POZIŢIA COMUNĂ A CONSILIULUI

Declarat aprobat (P6_TA(2008)0599)


3.17. Adaptarea anumitor acte în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului modificată prin Decizia 2006/512/CE - Adaptarea la procedura de reglementare cu control (a patra parte) ***I ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, a anumitor acte care fac obiectul procedurii menţionate la articolul 251 din tratat, în ceea ce priveşte procedura de reglementare cu control – Adaptare la procedura de reglementare cu control – Partea a patra [COM(2008)0071 - C6-0065/2008 - 2008/0032(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: József Szájer (A6-0301/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNEREA COMISIEI

Margot Wallström (vicepreşedintă a Comisiei) a făcut două declaraţii.

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0600)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0600)


3.18. Crearea unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială ***I (vot)

Raport privind propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 2001/470/CE a Consiliului privind crearea unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială [COM(2008)0380 - C6-0248/2008 - 2008/0122(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Ona Juknevičienė (A6-0457/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0601)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0601)


3.19. Comitetul european de întreprindere (reformare) ***I (vot)

Raport privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare și consultare a lucrătorilor în întreprinderile și grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară (reformare) [COM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportor: Philip Bushill-Matthews (A6-0454/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0602)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0602)

Intervenţii privind votarea:

A intervenit: Philip Bushill-Matthews (raportor) pentru a preciza rolul pe care, în opinia dânsului, ar trebui să-l joace raportorul în cadrul reuniunii tripartite.


3.20. Transferul produselor din domeniul apărării ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de simplificare a termenilor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității [COM(2007)0765 - C6-0468/2007 - 2007/0279(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportoare: Heide Rühle (A6-0410/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0603)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0603)


3.21. Omologarea de tip a autovehiculelor şi a motoarelor ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor și a motoarelor cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI) și accesul la informații privind repararea și întreținerea vehiculelor [COM(2007)0851 - C6-0007/2008 - 2007/0295(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Matthias Groote (A6-0329/2008)


(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0604)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0604)


3.22. FEDER, FSE, Fondul de coeziune (proiecte generatoare de venituri) *** (vot)

Recomandare privind propunerea de regulament (CE) al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune, în ceea ce priveşte anumite proiecte generatoare de venituri [13874/2008 - C6-0387/2008 - 2008/0186(AVC)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0605)

Parlamentul şi-a dat, astfel, avizul conform.


3.23. Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene *(vot)

Raport privind propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene [COM(2008)0786 - C6-0449/2008 - 2008/0224(CNS)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Giuseppe Gargani (A6-0483/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0606)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0606)

Intervenţii privind votarea:

Giuseppe Gargani (raportor) a prezentat amendamente orale la amendamentele 62, 65 et 75, care au fost reţinute.

Înaintea votului final, Giuseppe Gargani a solicitat Comisiei să-şi precizeze poziţia, ceea ce Margot Wallström (vicepreşedintă a Comisiei) a şi făcut.

După votul final, Giuseppe Gargani a citit următoarea declaraţie politică:

«Parlamentul European şi Consiliul, fără a aduce atingere competenţelor autorităţii bugetare, convin că tranziţia spre noul regim aplicabil asistenţilor parlamentari acreditaţi nu va antrena o creştere a creditelor înscrise în secţiunea aferentă Parlamentului European din bugetul general al Uniunii Europene destinate să acopere cheltuielile de asistenţă parlamentară, în comparaţie cu creditele înscrise în acest scop în bugetul 2008, cu excepţia indexării.

Parlamentul European reaminteşte articolul 69 alineatul (2) din Normele de aplicare a Statutului deputaţilor în Parlamentul European adoptate de Biroul Parlamentului European la 17 iulie 2008, care prevede că suma suportată pentru toţi asistenţii parlamentari poate fi indexată anual de către Biroul Parlamentului.

Parlamentul European şi Consiliul convin că, în cazul în care Comisia ar propune, în conformitate cu articolul 96 alineatul (11) din Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, o ajustare a contribuţiilor la sistemul de asigurări pentru şomaj datorită includerii în sistem a asistenţilor parlamentari acreditaţi, plăţile necesare efectuate de Parlamenul European ar trebui finanţate în cadrul unei linii bugetare corespunzătoare şi ar trebui plătite din totalul creditelor alocate secţiunii bugetare aferente Parlamentului European.

Parlamentul European şi Consiliul subliniază că, în conformitate cu articolul 248 alineatul (4) al doilea paragraf din Tratatul CE, Curtea de Conturi îşi poate prezenta în orice moment observaţiile, în special sub forma unor rapoarte speciale cu privire la chestiuni specifice şi poate emite avize la cererea uneia dintre celelalte instituţii ale Comunităţii.

Parlamentul European se angajează să consulte viitoarea instanţă de reprezentare a asistenţilor parlamentari acreditaţi cu privire la orice modificare care va fi adusă deciziei interne menţionate la articolul 125 alineatul (1) din RAA.»

Preşedintele a salutat rezultatul votului.

Monica Frassoni s-a asociat spuselor sale.


3.24. Normele tehnice referitoare la administrarea riscurilor (vot)

Propunere de rezoluţie, depusă în conformitate cu articolul 81 din Regulamentul de procedură de Comisia ECON, referitoare la proiectul de directivă a Comisiei de modificare a unor anexe la Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește normele tehnice referitoare la administrarea riscurilor (B6-0623/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 22)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

A intervenit Othmar Karas (ECON)

Adoptat (P6_TA(2008)0607)


3.25. Anuare profesionale inşelătoare (vot)

Raport referitor la raportul privind combaterea publicităţii înşelătoare provenind de la editurile de anuare profesionale [2008/2126(INI)] - Comisia pentru petiţii. Raportor: Simon Busuttil (A6-0446/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 23)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0608)

°
° ° °

A intervenit Christopher Beazley pentru o întrebare adresată dnei Margot Wallström, întrebare la care aceasta a răspuns.


4. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Philip Bushill-Matthews - A6-0454/2008: Hubert Pirker

Raport Giuseppe Gargani - A6-0483/2008: Daniel Hannan, Martine Roure şi Ingeborg Gräßle

Raport Simon Busuttil - A6-0446/2008: Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Marcin Libicki, Ewa Tomaszewska, Mairead McGuinness, Tadeusz Zwiefka şi Richard Corbett

Raport Gérard Deprez - A6-0499/2008: Christopher Heaton-Harris


5. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

Othmar Karas a anunţat că nu a avut cartela de vot asupra sa şi că doreşte să voteze în conformitate cu lista grupului PPE-DE.

James Nicholson a anunţat că a fost prezent dar că nu votase cu privire la rapoartele Ona Juknevičienė (A6-0457/2008), József Szájer (A6-0301/2008), Christa Prets (A6-0461/2008), Jamila Madeira A6-0442/2008), Eoin Ryan (A6-0469/2008, A6-0470/2008), Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008) şi Diana Wallis (A6-0464/2008, A6-0465/2008, A6-0466/2008).

Johan Van Hecke a anunţat că, la votarea următoarelor rapoarte, cartela sa de vot nu a funcţionat: Eoin Ryan (A6-0469/2008, A6-0470/2008), Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008), Jamila Madeira A6-0442/2008) şi Christa Prets (A6-0461/2008).


(Şedinţa, suspendată la 9.50, a fost reluată la 10.00.)

PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

6. Rezultatele Consiliului European din 11 şi 12 decembrie 2008 - Semestrul de activitate a preşedinţiei franceze (dezbatere)

Raportul Consiliului European şi declaraţia Comisiei: Rezultatele Consiliului European din 11 şi 12 decembrie 2008

Declaraţie a Preşedinţiei în exerciţiu a Consiliului: Semestrul de activitate a preşedinţiei franceze

Nicolas Sarkozy (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului), a prezentat raportul Consiliului European cu privire la rezultatele Consiliul European din 11 şi 12 decembrie şi a făcut, în calitate de preşedinte în exerciţiu al Consiliului, o declaraţie cu privire la semestrul de activitate a preşedinţiei franceze.

Preşedintele a făcut o scurtă declaraţie în care a urat bun-venit noului secretar de stat francez pentru afaceri europene, Bruno Le Maire, şi a salutat activitatea predecesorului acestuia, Jean Pierre Jouyet. De asemenea, Preşedintele a adus omagiu activităţii lui Klaus Hänsch, Preşedinte al Parlamentului European între 1994 şi 1997.

José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei) a făcut o declaraţie cu privire la rezultatele Consiliului European.

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE-DE, Martin Schulz, în numele Grupului PSE, Graham Watson, în numele Grupului ALDE, Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, Cristiana Muscardini, în numele Grupului UEN, Francis Wurtz, în numele Grupului GUE/NGL, Nigel Farage, în numele Grupului IND/DEM, Bruno Gollnisch, neafiliat, Martin Schulz pentru o chestiune de ordin personal ca urmare a intervenţiei lui Nigel Farage, Nicolas Sarkozy, José Manuel Barroso, Timothy Kirkhope, Bernard Poignant, Marielle De Sarnez, Ian Hudghton, Brian Crowley, Bairbre de Brún, Bernard Wojciechowski, Sylwester Chruszcz, Hartmut Nassauer, Poul Nyrup Rasmussen şi Nicolas Sarkozy.

PREZIDEAZĂ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Silvana Koch-Mehrin, Adam Bielan, Kathy Sinnott, Peter Baco, Jacek Saryusz-Wolski, Hannes Swoboda, Jean-Marie Cavada, Mogens Camre, Margie Sudre, Robert Goebbels, Andrew Duff, Guntars Krasts, Laima Liucija Andrikienė, Pervenche Berès, Marian Harkin, Jana Hybášková, Libor Rouček, Werner Langen, Enrique Barón Crespo, Colm Burke, Richard Corbett, Mario Mauro, Proinsias De Rossa, Simon Busuttil, Jo Leinen, José Manuel García-Margallo y Marfil, Gary Titley, Elmar Brok, Adrian Severin, Andrzej Jan Szejna şi Véronique De Keyser.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Tunne Kelam, Avril Doyle, Csaba Sándor Tabajdi, Carlo Fatuzzo, Mairead McGuinness şi Gábor Harangozó.

Au intervenit: Bruno Le Maire (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Margot Wallström (vicepreşedintă a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.


(Şedinţa, suspendată la 14.10, a fost reluată la 15.05.)

PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

7. Programul Erasmus Mundus (2009-2013) ***I (semnătura actului)

Preşedintele a făcut o scurtă declaraţie.

După ce i-a invitat pe Ján Figeľ (membru al Comisiei) şi Katerina Batzeli (preşedinta Comisiei CULT) să i se alăture, Preşedintele, împreună cu Bruno Le Maire (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului), a semnat Decizia Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui program de acţiune pentru ameliorarea calităţii învăţământului superior şi promovarea înţelegerii interculturale prin cooperare cu ţări terţe (Erasmus Mundus) (2009-2013), care a fost adoptată de Consiliu la 16.12.2008.


PREZIDEAZĂ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepreşedintă

8. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Bernd Posselt a anunţat că a fost prezent, dar numele său nu figurează pe lista de prezenţă.

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.

°
° ° °

A intervenit Nigel Farage pentru o chestiune de ordin personal ca urmare a afirmaţiilor dlui Martin Schulz în cadrul dezbaterii privind rezultatele Consiliului European din 11 şi 12 decembrie 2008 şi semestrul de activitate a preşedinţiei franceze (punctul 6 al PV din 16.12.2008), precum şi Martin Schulz cu privire la această intervenţie.


9. Schimbarea climatică şi energia (introducere)

Jean-Louis Borloo (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului), Stavros Dimas (membru al Comisiei) şi Andris Piebalgs (membru al Comisiei) au introdus dezbaterile cu privire la rapoartele A6-0369/2008, A6-0406/2008, A6-0411/2008, A6-0414/2008, A6-0496/2007 şi A6-0419/2008.


10. Utilizarea energiei din surse regenerabile ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile [COM(2008)0019 - C6-0046/2008 - 2008/0016(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Claude Turmes (A6-0369/2008)

Claude Turmes şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Jean-Louis Borloo (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Andris Piebalgs (membru al Comisiei).

Au intervenit: Béla Glattfelder (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Mariela Velichkova Baeva (raportoarea pentru aviz a Comisiei ECON), Anders Wijkman (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI) şi Inés Ayala Sender (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN).

PREZIDEAZĂ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Au intervenit: Samuli Pohjamo (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Csaba Sándor Tabajdi (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Werner Langen, în numele Grupului PPE-DE, Britta Thomsen, în numele Grupului PSE, Fiona Hall, în numele Grupului ALDE, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului UEN, Umberto Guidoni, în numele Grupului GUE/NGL, Jana Bobošíková, neafiliată, Alejo Vidal-Quadras, Mechtild Rothe, Roberts Zīle, Roger Helmer, Reino Paasilinna, Mieczysław Edmund Janowski, Luca Romagnoli, Teresa Riera Madurell şi Inese Vaidere.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Czesław Adam Siekierski, Marusya Ivanova Lyubcheva, Romana Jordan Cizelj, Silvia-Adriana Ţicău şi Gyula Hegyi.

A intervenit Claude Turmes.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.1 al PV din 17.12.2008.


11. Comercializarea cotelor de emisie de gaze cu efect de seră ***I (dezbatere)

Raport privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătăţirii şi extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră [COM(2008)0016 - C6-0043/2008 - 2008/0013(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Avril Doyle (A6-0406/2008)

Avril Doyle şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Jean-Louis Borloo (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Stavros Dimas (membru al Comisiei).

Au intervenit: Corien Wortmann-Kool (raportoarea pentru aviz a Comisiei INTA), Elisa Ferreira (raportoarea pentru aviz a Comisiei ECON), Lena Ek (raportoarea pentru aviz a Comisiei ITRE), John Bowis, în numele Grupului PPE-DE, şi Linda McAvan, în numele Grupului PSE.

PREZIDEAZĂ: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

Au intervenit: Lena Ek, în numele Grupului ALDE, Caroline Lucas, în numele Grupului Verts/ALE, Salvatore Tatarella, în numele Grupului UEN, Jens Holm, în numele Grupului GUE/NGL, Johannes Blokland, în numele Grupului IND/DEM, Françoise Grossetête, María Sornosa Martínez, Patrick Louis, Pilar Ayuso, Atanas Paparizov, Urszula Krupa, Bogusław Sonik, Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Anne Ferreira, Elisabetta Gardini, Caroline Jackson, Georg Jarzembowski, Richard Seeber, Eija-Riitta Korhola şi Christofer Fjellner.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jerzy Buzek, Silvia-Adriana Ţicău, Chris Davies şi Bart Staes.

A intervenit Avril Doyle.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.2 al PV din 17.12.2008.


12. Eforturi comune în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră ***I (dezbatere)

Raport privind propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunităţii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 [COM(2008)0017 - C6-0041/2008 - 2008/0014(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Satu Hassi (A6-0411/2008)

Satu Hassi şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Jean-Louis Borloo (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Stavros Dimas (membru al Comisiei).

Au intervenit: Cornelis Visser (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON) şi Sepp Kusstatscher (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL).

PREZIDEAZĂ: Mario MAURO
Vicepreşedinte

Au intervenit: Robert Goebbels (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Antonio De Blasio (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Péter Olajos, în numele Grupului PPE-DE, Edite Estrela, în numele Grupului PSE, Johannes Lebech, în numele Grupului ALDE, Liam Aylward, în numele Grupului UEN, Roberto Musacchio, în numele Grupului GUE/NGL, Riitta Myller, Adina-Ioana Vălean, Anni Podimata şi Justas Vincas Paleckis.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Paul Rübig, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, Charles Tannock şi Anders Wijkman.

A intervenit Satu Hassi.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.3 al PV din 17.12.2008.


13. Stocarea geologică a dioxidului de carbon ***I (dezbatere)

Raport privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind stocarea geologică a dioxidului de carbon şi de modificare a Directivelor 85/337/CEE şi 96/61/CE ale Consiliului, a Directivelor 2000/60/EC, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 [COM(2008)0018 - C6-0040/2008 - 2008/0015(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Chris Davies (A6-0414/2008)

Chris Davies şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Jean-Louis Borloo (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Stavros Dimas (membru al Comisiei).

Au intervenit: Françoise Grossetête (raportoarea pentru aviz a Comisiei ITRE), Karsten Friedrich Hoppenstedt, în numele Grupului PPE-DE, Evangelia Tzampazi, în numele Grupului PSE, Anne Laperrouze, în numele Grupului ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg, în numele Grupului Verts/ALE, Bairbre de Brún, în numele Grupului GUE/NGL, Hanne Dahl, în numele Grupului IND/DEM, Norbert Glante, Jill Evans, Adam Gierek şi Silvia-Adriana Ţicău.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Avril Doyle, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Czesław Adam Siekierski şi Rebecca Harms.

A intervenit Chris Davies.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.4 al PV din 17.12.2008.


14. Monitorizarea şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră care provin din utilizarea carburanţilor (transportul rutier şi navigaţia pe căi navigabile interioare) ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Directivei 98/70/CE în ceea ce privește specificațiile pentru benzine și motorine, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de carburanții din transportul rutier, de modificare a Directivei 1999/32/CE a Consiliului în ceea ce privește specificațiile pentru carburanții folosiți de navele de navigație interioară și de abrogare a Directivei 93/12/CEE [COM(2007)0018 - C6-0061/2007 - 2007/0019(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Dorette Corbey (A6-0496/2007)

Dorette Corbey şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Jean-Louis Borloo (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Stavros Dimas (membru al Comisiei).

Au intervenit: Pilar Ayuso, în numele Grupului PPE-DE, şi Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Neil Parish, Claude Turmes şi Kathy Sinnott.

A intervenit Dorette Corbey.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.5 al PV din 17.12.2008.


15. Standarde de performanţă privind emisiile pentru autoturismele noi ***I (dezbatere)

Raport privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a standardelor de performanţă privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunităţii de a reduce emisiile de CO2 produse de vehiculele utilitare uşoare [COM(2007)0856 - C6-0022/2008 - 2007/0297(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Guido Sacconi (A6-0419/2008)

Guido Sacconi şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Jean-Louis Borloo (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Stavros Dimas (membru al Comisiei).

Au intervenit: Werner Langen (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Martin Callanan, în numele Grupului PPE-DE, Pierre Pribetich, în numele Grupului PSE, Jorgo Chatzimarkakis, în numele Grupului ALDE, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Alessandro Foglietta, în numele Grupului UEN, Jens Holm, în numele Grupului GUE/NGL, Johannes Blokland, în numele Grupului IND/DEM, Amalia Sartori, Inés Ayala Sender, Chris Davies, Matthias Groote, Bogusław Liberadzki şi Juan Fraile Cantón.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Czesław Adam Siekierski, Silvia-Adriana Ţicău, Marios Matsakis şi Carl Schlyter.

A intervenit Guido Sacconi.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.6 al PV din 17.12.2008.


16. Schimbarea climatică şi energia (concluzie)

Jean-Louis Borloo (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului), Stavros Dimas (membru al Comisiei) şi Andris Piebalgs (membru al Comisiei) au încheiat dezbaterile referitoare la rapoartele privind schimbările climatice şi energia.

A intervenit Marios Matsakis care şi-a exprimat regretul cu privire la prezenţa redusă în hemiciclu la sfârşitul dezbaterii (Preşedintele a fost de acord cu această afirmaţie).


17. Componenţa Parlamentului

Karin Scheele şi-a notificat în scris demisia din calitatea de deputată în Parlament, aceasta producând efecte de la 11 decembrie 2008.

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Parlamentul a luat act de postul său vacant începând de la data respectivă.

Autorităţile austriece competente au informat că Maria Berger este desemnată în locul lui Karin Scheele, ca deputată în Parlament, cu efect de la 11 decembrie 2008.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestaţie, Maria Berger se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament şi în organele acestuia, cu condiţia să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcţie incompatibilă cu cea de deputată în Parlamentul European.


(Şedinţa, suspendată la 20.20, a fost reluată la 21.00.)

PREZIDEAZĂ: Luigi COCILOVO
Vicepreşedinte

18. Procesul legislativ privind al treilea pachet de energie (dezbatere)

Întrebare orală (O-0120/2008) adresată de Hannes Swoboda, Reino Paasilinna, Eluned Morgan şi Atanas Paparizov, în numele Grupului PSE, Giles Chichester, Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Angelika Niebler, Gunnar Hökmark şi Jerzy Buzek, în numele Grupului PPE-DE, Consiliului: Continuarea și încheierea la timp a procesului legislativ referitor la al treilea pachet "Energia" (B6-0493/2008)

Atanas Paparizov şi Gunnar Hökmark au dezvoltat întrebarea orală.

Jean-Louis Borloo (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a răspuns la întrebarea orală

A intervenit Andris Piebalgs (membru al Comisiei).

Au intervenit: Angelika Niebler, în numele Grupului PPE-DE, Atanas Paparizov, în numele Grupului PSE, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, şi Jerzy Buzek.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Reinhard Rack şi Silvia-Adriana Ţicău.

Au intervenit: Jean-Louis Borloo şi Andris Piebalgs.

Dezbaterea s-a încheiat.


19. Aplicarea transfrontalieră a normelor în domeniul siguranței rutiere ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de facilitare a aplicării transfrontaliere a normelor în domeniul siguranței rutiere [COM(2008)0151 - C6-0149/2008 - 2008/0062(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportoare: Inés Ayala Sender (A6-0371/2008)

Inés Ayala Sender şi-a prezentat raportul.

A intervenit Antonio Tajani (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Brigitte Fouré, în numele Grupului PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău, în numele Grupului PSE, Bilyana Ilieva Raeva, în numele Grupului ALDE, Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE, Sebastiano (Nello) Musumeci, în numele Grupului UEN, Luís Queiró, Robert Evans, Reinhard Rack, Bogusław Liberadzki şi Justas Vincas Paleckis.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Zuzana Roithová şi Marios Matsakis.

Au intervenit: Antonio Tajani şi Inés Ayala Sender.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.8 al PV din 17.12.2008.


20. Operaţiunile cu titluri de valoare şi contractele de garanție financiară ***I (dezbatere)

Raport privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare și a Directivei 2002/47/CE privind contractele de garanție financiară în ceea ce privește sistemele legate și creanțele private [COM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Piia-Noora Kauppi (A6-0480/2008)

Piia-Noora Kauppi şi-a prezentat raportul.

A intervenit Charlie McCreevy (membru al Comisiei).

A intervenit Aloyzas Sakalas (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI).

PREZIDEAZĂ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Othmar Karas, în numele Grupului PPE-DE, Pervenche Berès, în numele Grupului PSE, şi Margarita Starkevičiūtė, în numele Grupului ALDE.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Dragoş Florin David şi Zuzana Roithová.

Au intervenit: Charlie McCreevy şi Piia-Noora Kauppi.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.14 al PV din 18.12.2008.


21. Sisteme de garantare a depozitelor în ceea ce priveşte nivelul de garanţie şi termenul de rambursare ***I (dezbatere)

Raport Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 94/19/CE privind sistemele de garantare a depozitelor în ceea ce priveşte nivelul de garanţie şi termenul de rambursare [COM(2008)0661 - C6-0361/2008 - 2008/0199(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Christian Ehler (A6-0494/2008)

Christian Ehler şi-a prezentat raportul.

A intervenit Charlie McCreevy (membru al Comisiei).

Au intervenit: Cornelis Visser, în numele Grupului PPE-DE, Pervenche Berès, în numele Grupului PSE, Sharon Bowles, în numele Grupului ALDE, Astrid Lulling, Antolín Sánchez Presedo, Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Ján Hudacký şi Colm Burke.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Othmar Karas şi Margarita Starkevičiūtė.

Au intervenit: Charlie McCreevy şi Christian Ehler.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.15 al PV din 18.12.2008.


22. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei de a doua zi (documentul „Ordinea de zi” PE 416.252/OJME).


23. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.25.

Harald Rømer

Mechtild Rothe

Secretar General

Vicepreşedintă


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate