Kazalo 
Zapisnik
PDF 235kWORD 155k
Torek, 16. december 2008 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)
 3.Čas glasovanja
  
3.1.Evro-mediteranski sporazum ES-Maroko (pristop Bolgarije in Romunije) *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
3.2.Protokol k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu ES-Hrvaška (pristop Bolgarije in Romunije) *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
3.3.Protokol k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu ES-Hrvaška (pristop Bolgarije in Romunije) *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
3.4.Sporazum ES-Indija o nekaterih vidikih storitev v zračnem prevozu * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
3.5.Zaščita evra pred ponarejanjem * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
3.6.Ukrepi za zaščito evra pred ponarejanjem v državah članicah, ki evra niso sprejele za svojo enotno valuto * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
3.7.Zaščitni ukrepi, ki se zahtevajo od gospodarskih družb, da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
3.8.Davčne oprostitve za osebno lastnino posameznikov iz države članice (kodificirana različica) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
3.9.Odhodki na področju veterine (kodificirana različica) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
3.10.Medalje in žetoni, podobni eurokovancem * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
3.11.Medalje in žetoni, podobni eurokovancem: uporaba glede nesodelujočih držav članic
  
3.12.Sprememba proračuna št. 9/2008 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
3.13.Merske enote ***II (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
3.14.Vpliv turizma na obalne regije (glasovanje)
  
3.15.Medijska pismenost v digitalnem svetu (glasovanje)
  
3.16.Evropska fundacija za usposabljanje (prenovitev) ***II (glasovanje)
  
3.17.Prilagoditev nekaterih aktov Sklepu Sveta 1999/468/ES – Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom (Četrti del) ***I (glasovanje)
  
3.18.Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ***I (glasovanje)
  
3.19.Evropski svet delavcev (prenovitev) ***I (glasovanje)
  
3.20.Poenostavitev pogojev za prenose obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti ***I (glasovanje)
  
3.21.Homologacija motornih vozil in motorjev ***I (glasovanje)
  
3.22.Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in Kohezijski sklad (projekti, ki ustvarjajo prihodek) *** (glasovanje)
  
3.23.Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti *(glasovanje)
  
3.24.Kapitalske zahteve (izvedbeni načrt) (glasovanje)
  
3.25.Zavajajoča podjetja za imeniške storitve (glasovanje)
 4.Obrazložitve glasovanja
 5.Popravki in namere glasovanja
 6.Izid Evropskega sveta 11. in 12. decembra 2008 - Polletje aktivnosti francoskega predsedstva (razprava)
 7.Program Erasmus Mundus (2009-2013) ***I (podpis akta)
 8.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 9.Podnebne spremembe in energija (začetek)
 10.Energija iz obnovljivih virov ***I (razprava)
 11.Sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov ***I (razprava)
 12.Skupna prizadevanja za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ***I (razprava)
 13.Geološko shranjevanje ogljikovega dioksida ***I (razprava)
 14.Spremljanje in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov zaradi uporabe goriv (cestni promet in plovba po celinskih plovnih poteh) ***I (razprava)
 15.Standardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile ***I (razprava)
 16.Podnebne spremembe in energija (zaključek)
 17.Sestava Parlamenta
 18.Zakonodajni proces o 3. energetskem svežnju (razprava)
 19.Čezmejni pregon na področju varnosti v cestnem prometu ***I (razprava)
 20.Vrednostni papirji in dogovori o finančnem zavarovanju ***I (razprava)
 21.Sistemi zajamčenih vlog glede stopnje kritja in zamude pri izplačilu ***I (razprava)
 22.Dnevni red naslednje seje
 23.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Gérard ONESTA
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.

°
° ° °

Govoril je Daniel Hannan o prihodnjem češkem predsedovanju Evropski uniji in o Lizbonski pogodbi.


2. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 115 Poslovnika zahtevali razpravo o predlogu resolucije:

I. Zimbabve

- Marios Matsakis, Marco Cappato, Thierry Cornillet in Fiona Hall v imenu skupine ALDE o Zimbabveju (B6-0628/2008);

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson in Emilio Menéndez del Valle v imenu skupine PSE o razmerah v Zimbabveju (B6-0633/2008);

- Luisa Morgantini v imenu skupine GUE/NGL o Zimbabveju (B6-0634/2008);

- Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE o Zimbabveju (B6-0639/2008);

- Eoin Ryan, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki in Mieczysław Edmund Janowski v imenu skupine UEN o razmerah v Zimbabveju (B6- 642/2008);

- Geoffrey Van Orden, Colm Burke, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt in Charles Tannock v imenu skupine PPE-DE o Zimbabveju (B6-0643/2008);

II. Nikaragva

- Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marios Matsakis in Marco Cappato v imenu skupine ALDE o Nikaragvi (B6-0629/2008)

- Pasqualina Napoletano in Raimon Obiols i Germà v imenu skupine PSE o razmerah v Nikaragvi (B6-0631/2008);

- Willy Meyer Pleite v imenu skupine GUE/NGL o Nikaragvi (B6-0635/2008);

- Cristiana Muscardini, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska in Mieczysław Edmund Janowski v imenu skupine UEN o razmerah v Nikaragvi (B6-0637/2008);

- Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE o Nikaragvi (B6-0640/2008);

- José Manuel García-Margallo y Marfil, Fernando Fernández Martín, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt in Charles Tannock v imenu skupine PPE-DE o napadih na zagovornike človekovih pravic, javnih svoboščin in demokracije v Nikaragvi (B6-0644/2008);

III. Rusija: napadi na zagovornike človekovih pravic in postopek glede umora Ane Politkovske

- Toomas Savi, Marios Matsakis, Henrik Lax, Jeanine Hennis-Plasschaert, Marco Cappato in Marielle De Sarnez v imenu skupine ALDE o Rusiji: napadi na zagovornike človekovih pravic in postopek zoper domnevnih morilcev Ane Politkovske (B6-0630/2008);

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Józef Pinior in Reino Paasilinna v imenu skupine PSE o Rusiji: napadi na zagovornike človekovih pravic in postopek glede umora Ane Politkovske (B6-0632/2008);

- Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL o nedavnih napadih na zagovornike človekovih pravic v Rusiji (B6-0636/2008);

- Bart Staes, Hélène Flautre, Rebecca Harms in Milan Horáček v imenu skupine Verts/ALE o napadih na zagovornike človekovih pravic v Rusiji in postopek glede umora Ane Politkovske (B6-0641/2008);

- Tunne Kelam, Zbigniew Zaleski, Christopher Beazley, Michael Gahler, Edward McMillan-Scott, Eija-Riitta Korhola, Colm Burke, Charles Tannock in Bernd Posselt v imenu skupine PPE-DE o napadih na zagovornike človekovih pravic v Rusiji in postopek glede umora Ane Politkovske (B6-0645/2005);

- Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska in Mieczysław Edmund Janowski v imenu skupine UEN o Rusiji: napadi na zagovornike človekovih pravic in postopek glede umora Ane Politkovske (B6-0646/2008);

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 142 Poslovnika.


3. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


3.1. Evro-mediteranski sporazum ES-Maroko (pristop Bolgarije in Romunije) *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo: Osnutek Sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Kraljevino Maroko na drugi zaradi pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji [13104/2007 - C6-0383/2008 - 2007/0137(AVC)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0458/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0584)

Parlament je s tem izrazil svojo privolitev.


3.2. Protokol k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu ES-Hrvaška (pristop Bolgarije in Romunije) *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo: Predlog Sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Protokola k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Albanijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji [7999/2008 - COM(2008)0139 - C6-0453/2008 - 2008/0057(AVC)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0496/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0585)

Parlament je s tem izrazil svojo privolitev.


3.3. Protokol k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu ES-Hrvaška (pristop Bolgarije in Romunije) *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo: Predlog Sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Protokola k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Hrvaško na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji [15019/2008 - COM(2007)0612 - C6-0463/2008 - 2007/0215(AVC)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0490/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0586)

Parlament je s tem izrazil svojo privolitev.


3.4. Sporazum ES-Indija o nekaterih vidikih storitev v zračnem prevozu * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Indijo o nekaterih vidikih zračnega prometa [COM(2008)0347 - C6-0342/2008 - 2008/0121(CNS)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Gabriele Albertini (A6-0471/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0587)


3.5. Zaščita evra pred ponarejanjem * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1338/2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito evra pred ponarejanjem
(Ponovno posvetovanje) [14533/2008 - C6-0395/2008 - 2007/0192A(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Gérard Deprez (A6-0499/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOG SPREMEMBE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0588)


3.6. Ukrepi za zaščito evra pred ponarejanjem v državah članicah, ki evra niso sprejele za svojo enotno valuto * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1339/2001 o razširitvi učinkov Uredbe (ES) št. 1338/2001 o določitvi potrebnih ukrepov za zaščito evra pred ponarejanjem na tiste države članice, ki evra niso sprejele za svojo enotno valuto [14533/2008 - C6-0481/2008 - 2007/0192B(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Gérard Deprez (A6-0503/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0589)


3.7. Zaščitni ukrepi, ki se zahtevajo od gospodarskih družb, da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega Parlamenta in Sveta o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v pomenu drugega odstavka člena 48 Pogodbe, glede ustanavljanja delniških družb ter ohranjanja in spreminjanja njihovega kapitala, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti (kodificirana različica) [COM(2008)0544 - C6-0316/2008 - 2008/0173(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Diana Wallis (A6-0465/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0590)


3.8. Davčne oprostitve za osebno lastnino posameznikov iz države članice (kodificirana različica) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Sveta o davčnih oprostitvah, ki veljajo za končni vnos osebne lastnine posameznikov iz države članice (kodificirana različica) [COM(2008)0376 - C6-0290/2008 - 2008/0120(CNS)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Diana Wallis (A6-0466/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0591)


3.9. Odhodki na področju veterine (kodificirana različica) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Odločbe Sveta o odhodkih na področju veterine (kodificirana različica) [COM(2008)0358 - C6-0271/2008 - 2008/0116(CNS)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Diana Wallis (A6-0464/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0592)


3.10. Medalje in žetoni, podobni eurokovancem * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem [COM(2008)0514 VOL.I - C6-0332/2008 - 2008/0167(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Eoin Ryan (A6-0469/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0593)


3.11. Medalje in žetoni, podobni eurokovancem: uporaba glede nesodelujočih držav članic

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2183/2004 o razširitvi uporabe Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem, na nesodelujoče države članice [COM(2008)0514 VOL.II - C6-0335/2008 - 2008/0168(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Eoin Ryan (A6-0470/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0594)


3.12. Sprememba proračuna št. 9/2008 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog spremembe proračuna št. 9/2008 Evropske unije za proračunsko leto 2008 [16263/2008 - C6-0462/2008 - 2008/2311(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008)

(potrebna kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem Sprejeto (P6_TA(2008)0595)


3.13. Merske enote ***II (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 80/181/EGS o približevanju zakonodaj držav članic, ki se nanašajo na merske enote [11915/3/2008 - C6-0425/2008 - 2007/0187(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Arlene McCarthy (A6-0476/2008)

(potrebna kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

SKUPNO STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P6_TA(2008)0596)


3.14. Vpliv turizma na obalne regije (glasovanje)

Poročilo: Regionalni razvojni vidiki vpliva turizma na obalne regije [2008/2132(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Jamila Madeira (A6-0442/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0597)


3.15. Medijska pismenost v digitalnem svetu (glasovanje)

Poročilo: Medijska pismenost v digitalnem svetu [2008/2129(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Christa Prets (A6-0461/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0598)


3.16. Evropska fundacija za usposabljanje (prenovitev) ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropske fundacije za usposabljanje (prenovitev) [11263/4/2008 - C6-0422/2008 - 2007/0163(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Bernard Lehideux (A6-0473/2008)

(potrebna kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

SKUPNO STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P6_TA(2008)0599)


3.17. Prilagoditev nekaterih aktov Sklepu Sveta 1999/468/ES – Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom (Četrti del) ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, glede regulativnega postopka s pregledom - Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – Četrti del [COM(2008)0071 - C6-0065/2008 - 2008/0032(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: József Szájer (A6-0301/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG KOMISIJE

Margot Wallström (podpredsednica Komisije) je podala izjavi.

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2008)0600)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto, kot je bilo spremenjeno (P6_TA(2008)0600)


3.18. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2001/470/ES o ustanovitvi Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah [COM(2008)0380 - C6-0248/2008 - 2008/0122(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Ona Juknevičienė (A6-0457/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2008)0601)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0601)


3.19. Evropski svet delavcev (prenovitev) ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega sveta delavcev ali uvedbi postopka obveščanja in posvetovanja z delavci v družbah ali povezanih družbah na območju Skupnosti (prenovitev) [COM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Philip Bushill-Matthews (A6-0454/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2008)0602)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0602)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Govorili je Philip Bushill-Matthews (poročevalec), ki je pojasnil vlogo, ki naj bi jo, po njegovem mnenju, moral imeti poročevalec v okviru trialoga.


3.20. Poenostavitev pogojev za prenose obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o poenostavitvi pogojev za prenose obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti [COM(2007)0765 - C6-0468/2007 - 2007/0279(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Heide Rühle (A6-0410/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2008)0603)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0603)


3.21. Homologacija motornih vozil in motorjev ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil in motorjev glede na emisije iz težkih vozil (Euro 6) in o dostopu do informacij za popravilo in vzdrževanje vozil [COM(2007)0851 - C6-0007/2008 - 2007/0295(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Matthias Groote (A6-0329/2008)


(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2008)0604)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0604)


3.22. Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in Kohezijski sklad (projekti, ki ustvarjajo prihodek) *** (glasovanje)

Priporočilo: Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi projekti, ki ustvarjajo prihodek [13874/2008 - C6-0387/2008 - 2008/0186(AVC)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0605)

Parlament je s tem izrazil svojo privolitev.


3.23. Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti *(glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o spremembi Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti [COM(2008)0786 - C6-0449/2008 - 2008/0224(CNS)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Giuseppe Gargani (A6-0483/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2008)0606)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0606)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Giuseppe Gargani (poročevalec) je podal ustne predloge sprememb k predlogom sprememb 62, 65 in 75, ki so bili upoštevani.

Pred končnim glasovanjem je Giuseppe Gargani zaprosil Komisijo, da pojasni svoje stališče, kar je storila Margot Wallström (podpredsednica Komisije).

Po končnem glasovanju je Giuseppe Gargani prebral sledečo politično izjavo:

"Evropski parlament in Svet se brez poseganja v pristojnosti proračunskega organa dogovorita, da prehod na novi režim za akreditirane parlamentarne pomočnike v primerjavi z zadevnimi sredstvi, vpisanimi v proračun za leto 2008, razen indeksiranja ne bo sprožil povišanja proračunskih sredstev v razdelku splošnega proračuna Evropske unije, ki je namenjen Evropskemu parlamentu in prav posebej kritju stroškov parlamentarne pomoči.

Evropski parlament opozarja na Izvedbene ukrepe v zvezi s statutom poslancev Evropskega parlamenta, ki jih je predsedstvo Evropskega parlamenta sprejelo 17. julija 2008, in zlasti na člen 69(2), ki predvideva, da lahko predsedstvo Parlamenta prevzeti znesek za parlamentarne pomočnike indeksira na letni osnovi.

Evropski parlament in Svet se dogovorita, da v primeru, če Komisija, v skladu s členom 96(11) kadrovskih predpisov za uradnike, predlaga prilagoditev prispevkov zaradi vključitve akreditiranih pomočnikov v sistem zavarovanja za primer brezposelnosti in se potrebna plačila Evropskega parlamenta financirajo iz ustrezne proračunske postavke ter so plačana iz skupnih sredstev oddelka proračuna Evropskega parlamenta.

Evropski parlament in Svet še opozarjata, da lahko v skladu s členom 248, odstavek 4, pododstavek 2, pogodbe o ES Računsko sodišče kadar koli predloži svoja opažanja o specifičnih vprašanjih, zlasti v obliki posebnih poročil, ali na zahtevo drugih institucij Skupnosti poda mnenje.

Evropski parlament se obvezuje, da se bo s prihodnjim organom za zastopanje akreditiranih parlamentarnih pomočnikov posvetoval o vsakršni spremembi notranjega sklepa iz člena 125, odstavek 1, pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Skupnosti."

Predsednik je pozdravil izid glasovanja.

Monica Frassoni se je pridružila čestitkam.


3.24. Kapitalske zahteve (izvedbeni načrt) (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je odbor ECON predložil v skladu s členom 81 Poslovnika o osnutku direktive Komisije o spremembah nekaterih prilog k Direktivi 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede tehničnih določb o upravljanju s tveganji (B6-0623/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

PREDLOG RESOLUCIJE

Govoril je Othmar Karas (odbor ECON)

Sprejeto (P6_TA(2008)0607)


3.25. Zavajajoča podjetja za imeniške storitve (glasovanje)

Poročilo: Poročilo o zavajajočih podjetjih za imeniške storitve (peticije št. 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 in druge) [2008/2126(INI)] - Odbor za peticije. Poročevalec: Simon Busuttil (A6-0446/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0608)

°
° ° °

Govoril je Christopher Beazley, ki je Margot Wallström zastavil vprašanje, na katerega je odgovorila.


4. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Philip Bushill-Matthews - A6-0454/2008: Hubert Pirker

Poročilo: Giuseppe Gargani - A6-0483/2008: Daniel Hannan, Martine Roure in Ingeborg Gräßle

Poročilo: Simon Busuttil - A6-0446/2008: Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Marcin Libicki, Ewa Tomaszewska, Mairead McGuinness, Tadeusz Zwiefka in Richard Corbett

Poročilo: Gérard Deprez - A6-0499/2008: Christopher Heaton-Harris


5. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj se nahajajo na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

Othmar Karas je sporočil, da pri sebi ni imel glasovalne kartice, ko je želel glasovati v skladu s seznamom skupine PPE-DE.

James Nicholson je sporočil, da je bil prisoten, ampak ni glasoval o poročilih Ona Juknevičienė (A6-0457/2008), József Szájer (A6-0301/2008), Christa Prets (A6-0461/2008), Jamila Madeira A6-0442/2008), Eoin Ryan (A6-0469/2008, A6-0470/2008), Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008) in Diana Wallis (A6-0464/2008, A6-0465/2008, A6-0466/2008).

Johan Van Hecke je sporočil, da njegova glasovalna kartica ni delovala med glasovanjem o poročilih Eoin Ryan (A6-0469/2008, A6-0470/2008), Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008), Jamila Madeira A6-0442/2008) in Christa Prets (A6-0461/2008).


(Seja, ki je bila prekinjena ob 09.50,
se je nadaljevala ob 10.00.)

PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predsednik

6. Izid Evropskega sveta 11. in 12. decembra 2008 - Polletje aktivnosti francoskega predsedstva (razprava)

Poročilo Evropskega sveta in izjava Komisije: Izid Evropskega sveta 11. in 12. decembra 2008

Izjava predsedstva Sveta: Polletje aktivnosti francoskega predsedstva

Nicolas Sarkozy (predsedujoči Svetu) je predstavil poročilo Evropskega sveta o izidu Evropskega sveta 11. in 12. decembra 2008 in je, kot predsedujoči Svetu, podal izjavo o polletju aktivnosti francoskega predsedstva.

Predsednik je podal kratko izjavo, v kateri je zaželel dobrodošlico novemu francoskemu državnemu sekretarju za evropske zadeve, Brunu Le Maireju, in se zahvalil za vse dosežke njegovemu predhodniku, Jean Pierru Jouyetu. Poleg tega se je se poklonil Klausu Hänschu, ki je bil predsednik Evropskega parlamenta od leta 1994 do199, saj jr ta dan praznoval rojstni dan.

José Manuel Barroso (predsednik Komisije) je podal izjavo o izidu Evropskega sveta.

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE-DE, Martin Schulz v imenu skupine PSE, Graham Watson v imenu skupine ALDE, Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE, Cristiana Muscardini v imenu skupine UEN, Francis Wurtz v imenu skupine GUE/NGL, Nigel Farage v imenu skupine IND/DEM, Bruno Gollnisch samostojni poslanec, Martin Schulz, ki je podal osebno izjavo na govor, ki ga je imel Nigel Farage, Nicolas Sarkozy, José Manuel Barroso, Timothy Kirkhope, Bernard Poignant, Marielle De Sarnez, Ian Hudghton, Brian Crowley, Bairbre de Brún, Bernard Wojciechowski, Sylwester Chruszcz, Hartmut Nassauer, Poul Nyrup Rasmussen in Nicolas Sarkozy.

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

Govorili so Silvana Koch-Mehrin, Adam Bielan, Kathy Sinnott, Peter Baco, Jacek Saryusz-Wolski, Hannes Swoboda, Jean-Marie Cavada, Mogens Camre, Margie Sudre, Robert Goebbels, Andrew Duff, Guntars Krasts, Laima Liucija Andrikienė, Pervenche Berès, Marian Harkin, Jana Hybášková, Libor Rouček, Werner Langen, Enrique Barón Crespo, Colm Burke, Richard Corbett, Mario Mauro, Proinsias De Rossa, Simon Busuttil, Jo Leinen, José Manuel García-Margallo y Marfil, Gary Titley, Elmar Brok, Adrian Severin, Andrzej Jan Szejna in Véronique De Keyser.

Po postopku "catch the eye" so govorili Tunne Kelam, Avril Doyle, Csaba Sándor Tabajdi, Carlo Fatuzzo, Mairead McGuinness in Gábor Harangozó.

Govorila sta Bruno Le Maire (predsedujoči Svetu) in Margot Wallström (podpredsednica Komisije).

Razprava se je zaključila.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.10,
se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predsednik

7. Program Erasmus Mundus (2009-2013) ***I (podpis akta)

Predsednik je podal kratko izjavo.

Ko je predsednik povabil Jána Figeľa (člana Komisije) in Katerino Batzeli (predsednico odbora CULT), da se mu pridružita, je skupaj z Brunom Le Mairom (predsedujočim Svetu) začel s podpisom sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o akcijskem programu za izboljšanje kakovosti visokošolskega izobraževanja in spodbujanje medkulturnega razumevanja s sodelovanjem s tretjimi državami (Erasmus Mundus) (2009–2013), ki ga je Svet sprejel 16. decembra 2008.


PREDSEDSTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsednica

8. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Bernd Posselt je sporočil, da njegovo ime ni navedeno na seznamu navzočih, čeprav je bil navzoč.

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

°
° ° °

Govoril je Nigel Farage, ki je podal osebno izjavo po govoru, ki ga je imel Martin Schulz med razpravo o izidu Evropskega sveta 11. in 12. decembra 2008 in o polletju aktivnosti francoskega predsedstva (točka 6 zapisnika z dne 16.12.2008), in Martin Schulz o tem govoru.


9. Podnebne spremembe in energija (začetek)

Jean-Louis Borloo (predsedujoči Svetu), Stavros Dimas (član Komisije) in Andris Piebalgs (član Komisije) so začeli z razpravami na poročila A6-0369/2008, A6-0406/2008, A6-0411/2008, A6-0414/2008, A6-0496/2007 in A6-0419/2008.


10. Energija iz obnovljivih virov ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov [COM(2008)0019 - C6-0046/2008 - 2008/0016(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Claude Turmes (A6-0369/2008)

Claude Turmes je predstavil poročilo.

Govorila sta Jean-Louis Borloo (predsedujoči Svetu) in Andris Piebalgs (član Komisije).

Govorili so Béla Glattfelder (pripravljalec mnenja odbora INTA), Mariela Velichkova Baeva (pripravljalka mnenja odbora ECON), Anders Wijkman (pripravljalec mnenja odbora ENVI) in Inés Ayala Sender (pripravljalka mnenja odbora TRAN).

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

Govorili so Samuli Pohjamo (pripravljalec mnenja odbora REGI), Csaba Sándor Tabajdi (pripravljalec mnenja odbora AGRI), Werner Langen v imenu skupine PPE-DE, Britta Thomsen v imenu skupine PSE, Fiona Hall v imenu skupine ALDE, Ryszard Czarnecki v imenu skupine UEN, Umberto Guidoni v imenu skupine GUE/NGL, Jana Bobošíková samostojna poslanka, Alejo Vidal-Quadras, Mechtild Rothe, Roberts Zīle, Roger Helmer, Reino Paasilinna, Mieczysław Edmund Janowski, Luca Romagnoli, Teresa Riera Madurell in Inese Vaidere.

Po postopku "catch the eye" so govorili Czesław Adam Siekierski, Marusya Ivanova Lyubcheva, Romana Jordan Cizelj, Silvia-Adriana Ţicău in Gyula Hegyi.

Govoril je Claude Turmes.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.1 zapisnika z dne 17.12.2008.


11. Sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES z namenom izboljšanja in razširitve sistema Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov [COM(2008)0016 - C6-0043/2008 - 2008/0013(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Avril Doyle (A6-0406/2008)

Avril Doyle je predstavila poročilo.

Govorila sta Jean-Louis Borloo (predsedujoči Svetu) in Stavros Dimas (član Komisije).

Govorili so Corien Wortmann-Kool (pripravljalka mnenja odbora INTA), Elisa Ferreira (pripravljalka mnenja odbora ECON), Lena Ek (pripravljalka mnenja odbora ITRE), John Bowis v imenu skupine PPE-DE, in Linda McAvan v imenu skupine PSE.

PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

Govorili so Lena Ek v imenu skupine ALDE, Caroline Lucas v imenu skupine Verts/ALE, Salvatore Tatarella v imenu skupine UEN, Jens Holm v imenu skupine GUE/NGL, Johannes Blokland v imenu skupine IND/DEM, Françoise Grossetête, María Sornosa Martínez, Patrick Louis, Pilar Ayuso, Atanas Paparizov, Urszula Krupa, Bogusław Sonik, Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Anne Ferreira, Elisabetta Gardini, Caroline Jackson, Georg Jarzembowski, Richard Seeber, Eija-Riitta Korhola in Christofer Fjellner.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jerzy Buzek, Silvia-Adriana Ţicău, Chris Davies in Bart Staes.

Govorila je Avril Doyle.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.2 zapisnika z dne 17.12.2008.


12. Skupna prizadevanja za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo obveznosti Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov [COM(2008)0017 - C6-0041/2008 - 2008/0014(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Satu Hassi (A6-0411/2008)

Satu Hassi je predstavila poročilo.

Govorila sta Jean-Louis Borloo (predsedujoči Svetu) in Stavros Dimas (član Komisije).

Govorila sta Cornelis Visser (pripravljalec mnenja odbora ECON) in Sepp Kusstatscher (pripravljalec mnenja odbora EMPL).

PREDSEDSTVO: Mario MAURO
podpredsednik

Govorili so Robert Goebbels (pripravljalec mnenja odbora ITRE), Antonio De Blasio (pripravljalec mnenja odbora REGI), Péter Olajos v imenu skupine PPE-DE, Edite Estrela v imenu skupine PSE, Johannes Lebech v imenu skupine ALDE, Liam Aylward v imenu skupine UEN, Roberto Musacchio v imenu skupine GUE/NGL, Riitta Myller, Adina-Ioana Vălean, Anni Podimata in Justas Vincas Paleckis.

Po postopku "catch the eye" so govorili Paul Rübig, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, Charles Tannock in Anders Wijkman.

Govorila je Satu Hassi.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.3 zapisnika z dne 17.12.2008.


13. Geološko shranjevanje ogljikovega dioksida ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida in spremembi direktiv Sveta 85/337/EGS, 96/61/ES, direktiv 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES in Uredbe (ES) št. 1013/2006 [COM(2008)0018 - C6-0040/2008 - 2008/0015(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Chris Davies (A6-0414/2008)

Chris Davies je predstavil poročilo.

Govorila sta Jean-Louis Borloo (predsedujoči Svetu) in Stavros Dimas (član Komisije).

Govorili so Françoise Grossetête (pripravljalka mnenja odbora ITRE), Karsten Friedrich Hoppenstedt v imenu skupine PPE-DE, Evangelia Tzampazi v imenu skupine PSE, Anne Laperrouze v imenu skupine ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg v imenu skupine Verts/ALE, Bairbre de Brún v imenu skupine GUE/NGL, Hanne Dahl v imenu skupine IND/DEM, Norbert Glante, Jill Evans, Adam Gierek in Silvia-Adriana Ţicău.

Po postopku "catch the eye" so govorili Avril Doyle, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Czesław Adam Siekierski in Rebecca Harms.

Govoril je Chris Davies.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.4 zapisnika z dne 17.12.2008.


14. Spremljanje in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov zaradi uporabe goriv (cestni promet in plovba po celinskih plovnih poteh) ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/70/ES glede specifikacij motornega bencina, dizelskega goriva in plinskega olja ter o uvedbi mehanizma za spremljanje in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov zaradi uporabe goriv za cestni promet ter o spremembi Direktive Sveta 1999/32/ES glede specifikacij goriva, ki ga uporabljajo plovila za plovbo po celinskih plovnih poteh, in o razveljavitvi Direktive 93/12/EGS [COM(2007)0018 - C6-0061/2007 - 2007/0019(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Dorette Corbey (A6-0496/2007)

Dorette Corbey je predstavila poročilo.

Govorila sta Jean-Louis Borloo (predsedujoči Svetu) in Stavros Dimas (član Komisije).

Govorila sta Pilar Ayuso v imenu skupine PPE-DE, in Marios Matsakis v imenu skupine ALDE.

Po postopku "catch the eye" so govorili Neil Parish, Claude Turmes in Kathy Sinnott.

Govorila je Dorette Corbey.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.5 zapisnika z dne 17.12.2008.


15. Standardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile kot del celostnega pristopa Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil [COM(2007)0856 - C6-0022/2008 - 2007/0297(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Guido Sacconi (A6-0419/2008)

Guido Sacconi je predstavil poročilo.

Govorila sta Jean-Louis Borloo (predsedujoči Svetu) in Stavros Dimas (član Komisije).

Govorili so Werner Langen (pripravljalec mnenja odbora ITRE), Martin Callanan v imenu skupine PPE-DE, Pierre Pribetich v imenu skupine PSE, Jorgo Chatzimarkakis v imenu skupine ALDE, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Alessandro Foglietta v imenu skupine UEN, Jens Holm v imenu skupine GUE/NGL, Johannes Blokland v imenu skupine IND/DEM, Amalia Sartori, Inés Ayala Sender, Chris Davies, Matthias Groote, Bogusław Liberadzki in Juan Fraile Cantón.

Po postopku "catch the eye" so govorili Czesław Adam Siekierski, Silvia-Adriana Ţicău, Marios Matsakis in Carl Schlyter.

Govoril je Guido Sacconi.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.6 zapisnika z dne 17.12.2008.


16. Podnebne spremembe in energija (zaključek)

Jean-Louis Borloo (predsedujoči Svetu), Stavros Dimas (član Komisije) in Andris Piebalgs (član Komisije) so zaključili razprave o poročilih, ki so zadevala podnebne spremembe in energijo.

Govoril je Marios Matsakis, ki je obžaloval majhno število navzočih v sejni dvorani ob koncu razprave (predsednik se je s tem strinjal).


17. Sestava Parlamenta

Karin Scheele je pisno sporočila svoj odstop s funkcije poslanke Evropskega parlamenta z veljavo od 11. december 2008.

V skladu s členom 4(1) Poslovnika je Parlament ugotovil sprostitev njenega sedeža, ki velja od tega dne dalje.

Pristojni avstrijski organi so Evropski parlament obvestili, da je Maria Berger imenovana za poslanko Evropskega parlamenta namesto Karin Scheele z začetkom veljavnosti od dne 11. december 2008.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanke oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanka Maria Berger polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podala izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 20.20,
se je nadaljevala ob 21.00.)

PREDSEDSTVO: Luigi COCILOVO
podpredsednik

18. Zakonodajni proces o 3. energetskem svežnju (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0120/2008), ki so ga postavili Hannes Swoboda, Reino Paasilinna, Eluned Morgan in Atanas Paparizov v imenu skupine PSE, Giles Chichester, Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Angelika Niebler, Gunnar Hökmark in Jerzy Buzek v imenu skupine PPE-DE Svetu: The continuation and timely conclusion of the legislative process on the 3d Energy package (B6-0493/2008)

Atanas Paparizov in Gunnar Hökmark sta predstavila vprašanje za ustni odgovor.

Jean-Louis Borloo (predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanje za ustni odgovor.

Govoril je Andris Piebalgs (član Komisije).

Govorili so Angelika Niebler v imenu skupine PPE-DE, Atanas Paparizov v imenu skupine PSE, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, in Jerzy Buzek.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Reinhard Rack in Silvia-Adriana Ţicău.

Govorila sta Jean-Louis Borloo in Andris Piebalgs.

Razprava se je zaključila.


19. Čezmejni pregon na področju varnosti v cestnem prometu ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o lažjem čezmejnem pregonu na področju varnosti v cestnem prometu [COM(2008)0151 - C6-0149/2008 - 2008/0062(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A6-0371/2008)

Inés Ayala Sender je predstavila poročilo.

Govoril je Antonio Tajani (podpredsednik Komisije).

Govorili so Brigitte Fouré v imenu skupine PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău v imenu skupine PSE, Bilyana Ilieva Raeva v imenu skupine ALDE, Eva Lichtenberger v imenu skupine Verts/ALE, Sebastiano (Nello) Musumeci v imenu skupine UEN, Luís Queiró, Robert Evans, Reinhard Rack, Bogusław Liberadzki in Justas Vincas Paleckis.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Zuzana Roithová in Marios Matsakis.

Govorila sta Antonio Tajani in Inés Ayala Sender.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.8 zapisnika z dne 17.12.2008.


20. Vrednostni papirji in dogovori o finančnem zavarovanju ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/26/ES o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev in Direktive 2002/47/ES o dogovorih o finančnem zavarovanju glede povezanih sistemov in kreditnih zahtevkov [COM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Piia-Noora Kauppi (A6-0480/2008)

Piia-Noora Kauppi je predstavila poročilo.

Govoril je Charlie McCreevy (član Komisije).

Govoril je Aloyzas Sakalas (pripravljalec mnenja odbora JURI).

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

Govorili so Othmar Karas v imenu skupine PPE-DE, Pervenche Berès v imenu skupine PSE, in Margarita Starkevičiūtė v imenu skupine ALDE.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Dragoş Florin David in Zuzana Roithová.

Govorila sta Charlie McCreevy in Piia-Noora Kauppi.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.14 zapisnika z dne 18.12.2008.


21. Sistemi zajamčenih vlog glede stopnje kritja in zamude pri izplačilu ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/19/ES o sistemih zajamčenih vlog glede stopnje kritja in zamude pri izplačilu [COM(2008)0661 - C6-0361/2008 - 2008/0199(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Christian Ehler (A6-0494/2008)

Christian Ehler je predstavil poročilo.

Govoril je Charlie McCreevy (član Komisije).

Govorili so Cornelis Visser v imenu skupine PPE-DE, Pervenche Berès v imenu skupine PSE, Sharon Bowles v imenu skupine ALDE, Astrid Lulling, Antolín Sánchez Presedo, Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Ján Hudacký in Colm Burke.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Othmar Karas in Margarita Starkevičiūtė.

Govorila sta Charlie McCreevy in Christian Ehler.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.15 zapisnika z dne 18.12.2008.


22. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 416.252/OJME).


23. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.25.

Harald Rømer

Mechtild Rothe

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov