Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2026(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0486/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0486/2008

Keskustelut :

PV 17/12/2008 - 3
CRE 17/12/2008 - 3

Äänestykset :

PV 18/12/2008 - 6.6
PV 18/12/2008 - 6.7
CRE 18/12/2008 - 6.6
CRE 18/12/2008 - 6.7
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0622

Pöytäkirja
Keskiviikko 17. joulukuuta 2008 - Strasbourg

3. Neuvoston muuttama esitys yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2009 (kaikki pääluokat) (keskustelu)
CRE

Mietintö: Neuvoston muuttama esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2009 (kaikki pääluokat)
(16257/2008 – C6-0457/2008 – 2008/2026(BUD))
ja
oikaisukirjelmät
nro 1/2009 (SEK(2008)2435 - 13702/2008 - C6-0344/2008)
nro 2/2009 (SEK(2008)2707 - 16259/2008 - C6-0458/2008)
nro 3/2009 (SEK(2008)2840 - 16260/2008 - C6-0459/2008)
esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2009
Pääluokka I, Euroopan parlamentti
Pääluokka II, Neuvosto
Pääluokka III, Komissio
Pääluokka IV, Tuomioistuin
Pääluokka V, Tilintarkastustuomioistuin
Pääluokka VI, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Pääluokka VII, Alueiden komitea
Pääluokka VIII, Euroopan oikeusasiamies
Pääluokka IX, Euroopan tietosuojavaltuutettu - Budjettivaliokunta. Yhteisesittelijät: Janusz Lewandowski ja Jutta Haug (A6-0486/2008)

Jutta Haug ja Janusz Lewandowski esittelivät laatimansa mietinnön.

Dalia Grybauskaitė (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: László Surján PPE-DE-ryhmän puolesta, Catherine Guy-Quint PSE-ryhmän puolesta, Anne E. Jensen ALDE-ryhmän puolesta, Helga Trüpel Verts/ALE-ryhmän puolesta, Wiesław Stefan Kuc UEN-ryhmän puolesta, Esko Seppänen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nils Lundgren IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sergej Kozlík, Salvador Garriga Polledo, Göran Färm, Nathalie Griesbeck, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Pedro Guerreiro, Jeffrey Titford, Jean-Claude Martinez, Reimer Böge, Costas Botopoulos ja Jan Mulder.

Puhetta johti
varapuhemies Marek SIWIEC

Puheenvuorot: Seán Ó Neachtain, Søren Bo Søndergaard, Patrick Louis, Andreas Mölzer, Ville Itälä, Vicente Miguel Garcés Ramón, Daniel Dăianu, Zdzisław Zbigniew Podkański, Kyriacos Triantaphyllides, Hans-Peter Martin, Simon Busuttil, Brigitte Douay, István Szent-Iványi, Paul Rübig, Vladimír Maňka, Jean Marie Beaupuy, Valdis Dombrovskis, Marusya Ivanova Lyubcheva, Kyösti Virrankoski, Margaritis Schinas, Emanuel Jardim Fernandes, Péter Olajos ja Maria Martens.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski ja Reinhard Rack.

Puheenvuorot: Jutta Haug ja Janusz Lewandowski.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.12.2008, kohta 6.7.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö