Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0015(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0414/2008

Ingivna texter :

A6-0414/2008

Debatter :

PV 16/12/2008 - 13
CRE 16/12/2008 - 13

Omröstningar :

PV 17/12/2008 - 5.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0612

Protokoll
Onsdagen den 17 december 2008 - Strasbourg

5.4. Geologisk lagring av koldioxid ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om geologisk lagring av koldioxid och ändring av rådets direktiv 85/337/EEG, 96/61/EG, direktiv 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG och förordning (EG) nr 1013/2006 [KOM(2008)0018 - C6-0040/2008 - 2008/0015(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Chris Davies (A6-0414/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0612)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2008)0612)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy