Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2690(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-0116/2008 (B6-0492/2008)

Debaty :

PV 17/12/2008 - 15
CRE 17/12/2008 - 15

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Środa, 17 grudnia 2008 r. - Strasburg

15. Tryb przeglądu rozporządzenia w sprawie OLAF przyjety przez Radę (debata)
Pełne sprawozdanie

Pytanie ustne (O-0116/2008) zadane przez Ingeborg Gräßle, w imieniu komisji CONT, do Rady: podejście Rady do zmiany rozporządzenia w sprawie OLAF (B6-0492/2008)

Ingeborg Gräßle zadała pytanie ustne.

Rama Yade (urzędująca przewodnicząca Rady) odpowiedziała na pytanie ustne.

Głos zabrali: Jean-Pierre Audy w imieniu grupy PPE-DE, Herbert Bösch w imieniu grupy PSE, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, José Javier Pomés Ruiz i Inés Ayala Sender.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Paul Rübig, Markus Pieper i Mairead McGuinness.

Głos zabrała Rama Yade.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Ingeborg Gräßle w imieniu grupy PPE-DE, Paulo Casaca w imieniu grupy PSE, Jorgo Chatzimarkakis w imieniu grupy ALDE, Mogens Camre w imieniu grupy UEN, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, i Søren Bo Søndergaard w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie podejścia Rady do zmiany rozporządzenia w sprawie OLAF-u (B6-0627/2008)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.17 protokołu z dnia 18.12.2008.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności