Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 17. december 2008 - Strasbourg

FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

16. Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Kommissionen (B6-0491/2008).

Første del

Spørgsmål nr. 32 (Tadeusz Zwiefka): Beredskabsplan for SMV'er.

Joaquín Almunia (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Tadeusz Zwiefka, Mairead McGuinness og Silvia-Adriana Ţicău.

Spørgsmål nr. 33 (Ryszard Czarnecki): Bekæmpelse af terrorisme.

Spørgsmål nr. 34 (Wiesław Stefan Kuc): Kommissionens handlinger vedrørende terroristgrupper i Pakistan.

Ján Figeľ (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene samt tillægsspørgsmål af Ryszard Czarnecki og Wiesław Stefan Kuc.

Spørgsmål nr. 35 (Silvia-Adriana Ţicău): Investeringer i energiinfrastruktur.

Joaquín Almunia besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Silvia-Adriana Ţicău.

Anden del

Spørgsmål nr. 36 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Uddannelse af indvandrerbørn.

Ján Figeľ besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Justas Vincas Paleckis og Silvia-Adriana Ţicău.

Spørgsmål nr. 37 (Seán Ó Neachtain): Hvidbog om idræt.

Ján Figeľ besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Seán Ó Neachtain, Manolis Mavrommatis og Avril Doyle.

Spørgsmål nr. 38 ville blive besvaret skriftligt.

Christopher Beazley tog ordet om afviklingen af spørgetiden.

Spørgsmål nr. 39 (Manuel Medina Ortega): Euroen og inflationen.

Joaquín Almunia besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Manuel Medina Ortega, Gay Mitchell og Paul Rübig.

Spørgsmål nr. 40 (Georgios Papastamkos): Tilrettelæggelse af den økonomiske styring i Den Europæiske Union.

Joaquín Almunia besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Georgios Papastamkos og Armando França.

Spørgsmål nr. 41 til 43 ville blive besvaret skriftligt.

Gay Mitchell tog ordet for at kritisere tilrettelæggelsen af spørgetiden (Formanden tog dette til efterretning).

Spørgsmål nr. 44 (Emmanouil Angelakas): Behandling med lægemidler - grænseoverskridende sundhedsydelser.

Androulla Vassiliou (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Emmanouil Angelakas.

Spørgsmål nr. 45 (Ioannis Gklavakis): Mærkning af fødevarer.

Androulla Vassiliou besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Ioannis Gklavakis, Jim Allister og Marian Harkin.

Spørgsmål nr. 46 til 88 ville blive besvaret skriftligt.

Avril Doyle tog ordet om nødvendighedn af en omorganisering af spørgsetiden (Formanden tog dette til efterretning).

Spørgsmål, der på grund af tidnød ikke var blevet besvaret, ville blive besvaret skriftligt (se bilag til det fuldstændige forhandlingsreferat).

Formanden erklærede spørgetiden til Kommissionen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik