Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0070(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0424/2008

Разисквания :

PV 17/12/2008 - 17
CRE 17/12/2008 - 17

Гласувания :

PV 18/12/2008 - 6.13
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0628

Протокол
Сряда, 17 декември 2008 г. - Страсбург

(Заседанието, прекъснато в 19.55 ч., бе възобновено в 21.05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

17. Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение ***I - Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за препоръка на Европейския парламент и на Съвета относно създаване на Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение [COM(2008)0179 - C6-0163/2008 - 2008/0069(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Jan Andersson (A6-0438/2008)

Доклад относно предложението за препоръка на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) [COM(2008)0180 - C6-0162/2008 - 2008/0070(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Thomas Mann (A6-0424/2008)

Jan Andersson представи доклада.

Thomas Mann представи доклада.

Изказа се Ján Figeľ (член на Комисията).

Изказаха се: Marie Panayotopoulos-Cassiotou, от името на групата PPE-DE, Corina Creţu, от името на групата PSE, Hannu Takkula, от името на групата ALDE, Sepp Kusstatscher, от името на групата Verts/ALE, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Joel Hasse Ferreira, Marian Harkin и Маруся Иванова Любчева.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Tomáš Zatloukal, Zbigniew Zaleski, Dragoş Florin David, Nicodim Bulzesc, Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski и Paul Rübig.

Изказаха се: Ján Figeľ, Jan Andersson и Thomas Mann.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.12 от протокола от 18.12.2008.

Правна информация - Политика за поверителност