Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0070(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A6-0424/2008

Forhandlinger :

PV 17/12/2008 - 17
CRE 17/12/2008 - 17

Afstemninger :

PV 18/12/2008 - 6.13
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0628

Protokol
Onsdag den 17. december 2008 - Strasbourg

(Mødet udsat kl. 19.55 og genoptaget kl. 21.05)

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

17. Europæisk referenceramme for kvalitetssikring af erhvervsuddannelse ***I - Det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (ECVET) ***I (forhandling)
CRE

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om fastlæggelse af en europæisk referenceramme for kvalitetssikring af erhvervsuddannelse [KOM(2008)0179 - C6-0163/2008 - 2008/0069(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Jan Andersson (A6-0438/2008)

Betænkning: Forslag til Europa Parlamentets og Rådets henstilling om etablering af det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (ECVET) [KOM(2008)0180 - C6-0162/2008 - 2008/0070(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Thomas Mann (A6-0424/2008)

Jan Andersson forelagde sin betænkning.

Thomas Mann forelagde sin betænkning.

Ján Figeľ (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Marie Panayotopoulos-Cassiotou for PPE-DE-Gruppen, Corina Creţu for PSE-Gruppen, Hannu Takkula for ALDE-Gruppen, Sepp Kusstatscher for Verts/ALE-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Joel Hasse Ferreira, Marian Harkin og Marusya Ivanova Lyubcheva.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Tomáš Zatloukal, Zbigniew Zaleski, Dragoş Florin David, Nicodim Bulzesc, Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski og Paul Rübig.

Talere: Ján Figeľ, Jan Andersson og Thomas Mann.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.12 i protokollen af 18.12.2008.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik