Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0070(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A6-0424/2008

Debaty :

PV 17/12/2008 - 17
CRE 17/12/2008 - 17

Głosowanie :

PV 18/12/2008 - 6.13
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0628

Protokół
Środa, 17 grudnia 2008 r. - Strasburg

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 19:55 i wznowione o 21:05.)

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

17. Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego ***I - Europejski system transferu i akumulacji punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Europejskich ram odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego [COM(2008)0179 - C6-0163/2008 - 2008/0069(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Jan Andersson (A6-0438/2008)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) [COM(2008)0180 - C6-0162/2008 - 2008/0070(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Thomas Mann (A6-0424/2008)

Jan Andersson przedstawił sprawozdanie.

Thomas Mann przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Ján Figeľ (członek Komisji).

Głos zabrali: Marie Panayotopoulos-Cassiotou w imieniu grupy PPE-DE, Corina Creţu w imieniu grupy PSE, Hannu Takkula w imieniu grupy ALDE, Sepp Kusstatscher w imieniu grupy Verts/ALE, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Joel Hasse Ferreira, Marian Harkin i Marusya Ivanova Lyubcheva.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Tomáš Zatloukal, Zbigniew Zaleski, Dragoş Florin David, Nicodim Bulzesc, Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski i Paul Rübig.

Głos zabrali: Ján Figeľ, Jan Andersson i Thomas Mann.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.12 protokołu z dnia 18.12.2008.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności