Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0070(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0424/2008

Rozpravy :

PV 17/12/2008 - 17
CRE 17/12/2008 - 17

Hlasovanie :

PV 18/12/2008 - 6.13
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0628

Zápisnica
Streda, 17. decembra 2008 - Štrasburg

(Rokovanie bolo prerušené o 19.55 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.05 h)

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

17. Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy ***I - Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET) ***I (rozprava)
CRE

Správa: Návrh odporúčania Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskeho referenčného rámca zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy [COM(2008)0179 - C6-0163/2008 - 2008/0069(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca Jan Andersson (A6-0438/2008)

Správa: Návrh odporúčania Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení Európskeho systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET) [COM(2008)0180 - C6-0162/2008 - 2008/0070(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca Thomas Mann (A6-0424/2008)

Jan Andersson uviedol správu.

Thomas Mann uviedol správu.

V rozprave vystúpil Ján Figeľ (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Marie Panayotopoulos-Cassiotou za skupinu PPE-DE, Corina Creţu za skupinu PSE, Hannu Takkula za skupinu ALDE, Sepp Kusstatscher za skupinu Verts/ALE, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Joel Hasse Ferreira, Marian Harkin a Marusya Ivanova Lyubcheva.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Tomáš Zatloukal, Zbigniew Zaleski, Dragoş Florin David, Nicodim Bulzesc, Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski a Paul Rübig.

V rozprave vystúpili: Ján Figeľ, Jan Andersson a Thomas Mann.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.12 zápisnice zo dňa 18.12.2008.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia